OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Waldemar Józef Deluga

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. dr hab. Waldemar Józef Deluga
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:umění novověku, umění střední a východní Evropy, grafika
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2004
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Deluga, W. J. New Discoveries on Armenian Art in Poland in the 21st Century. In: The History of Ukrainian Religion: XXVIII International Conference. Lvov. 2018.
Deluga, W. J. Polonika w Wielkiej Brytanii. In: IV. Międzynarodowy Kongres Naukowy. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Rzeszov. 2018.
Deluga, W. J. 19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna. In: Hidden Treasures Unearthed. Armenian Arts and Culture of Eastern Europe. Los Angeles: University of California. 2018.
Deluga, W. J. Art of Armenian Diaspora. Second International Conference [Konference]. Warszawa, Polská republika. 2017.
Art of Minorities in Polish Kingdom, Lithuanian Duchy, and Principality of Moldavia: Jewish, Armenian, Greek, and Tatars (14th - 16th Centuries). In: Transgressions. 49th Annual ASEEES Convention. Chicago: Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies. 2017.
Art of National Minorities of the former Polish-Lithuanianian Commonwealth. In: Jerzi Malinowski. Bolan meishu tongshi (The History of Polish Art). Shanghai: Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, 2017. s. 157-183. ISBN 9787542655578.
Migracje Ormian i ich drogocenności. In: Anna Sylwia Czyż, Katarzyna Chrudzimska-Uhera. Migracje. Materiały z LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 24-25 listopada 2016. Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział, 2017. s. 144-156. ISBN 9788388341687.
Byzantine Tradition of Medieval Art in Central Europe. In: Medieval Art in Central Europe. Nowy Sacz. 2016.
Iconography of St. Kinga of Poland and the Saint Clare Order monastery in Stary Sącz. In: KLÁŠTER MINORITŮ A KLARISEK V ČESKÉM KRUMLOVĚ V KONTEXTU ŘÁDOVÉ KULTURY, ZBOŽNOSTI A SVĚTSKÉ MOCI POZDNÍHO STŘEDOVĚKU A RANÉHO NOVOVĚKU. Český Krumlov. 2015.
O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanymi drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego. In: Agnieszka Gronek. O miejsce ksiązki w historii sztuki. Krakow: Collegium Columbinum, 2015. s. 175-184. ISBN 978-83-76241-32-6.
Polish Woodcuts after 1900. Print Quarterly. 2015, č. XXXII, s. 481-484. ISSN 0265-8305.
Portret uczonego rabina. Graficzne wizerunki holenderskich teologów z XVII i XVIII wieku. In: Zbigniew Bania, Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński. Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70 urodzin. první. vyd. Warszawa: Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, 2015. s. 310-318. ISBN 9788393733989.
Between Candia and Venice. The Role of European Engravings in the Iconographic transformations of Post-Byzantine painting in Greece. Series Byzantina. 2014, č. XII, s. 76-109. ISSN 1733-5787.
Latin Sources of 18th and 19th Centuries ?Proskynetaria?. Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia. 2014, č. LI, s. 39-47. ISSN 2247-8701.
Lubok. Print Quarterly. 2013, č. XXX, s. 326-329. ISSN 0265-8305.
Maciej Bogusz Stęczyński. Forgotten Globetrotter. Print Quarterly. 2013, č. XXX, s. 323-324. ISSN 0265-8305.
Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art. Print Quarterly. 2013, č. XXXI, s. 227-232. ISSN 0265-8305.
The Ukrainian Prints form the Lavra Pecherska Monastery in Kiev (17th and 18th centuries). Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia. 2013, č. L, s. 17-46. ISSN 2247-8701.
A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and Lviv. Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia. 2012, č. VIII, s. 23-30. ISSN 2247-8701.
Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries. Print Quarterly. 2012, č. XXIX, s. 88-91. ISSN 0265-8305.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub