Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Waldemar Józef Deluga


titul, jméno, příjmení:prof. dr hab. Waldemar Józef Deluga
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:umění novověku, umění střední a východní Evropy, grafika
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2004
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Fluorine Etching in Cracow, Warszaw and Vilnius, 1901-20
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, PRINT QUARTERLY
článek v odborném periodiku

Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Ukrainian Painting Between the Byzantine and Latin Traditions
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Polski institut studiów nad stuka świata
odborná kniha

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

New Discoveries on Armenian Art in Poland in the 21st Century
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Polonika w Wielkiej Brytanii
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

19th Century Armenian Religious Art in the austro-Hungarian Empire between Lviv and Vienna
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art of Armenian Diaspora. Second International Conference
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Art of Minorities in Polish Kingdom, Lithuanian Duchy, and Principality of Moldavia: Jewish, Armenian, Greek, and Tatars (14th - 16th Centuries)
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art of National Minorities of the former Polish-Lithuanianian Commonwealth
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017, Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
kapitola v odborné knize

Migracje Ormian i ich drogocenności
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2017, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział
kapitola v odborné knize

Byzantine Tradition of Medieval Art in Central Europe
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iconography of St. Kinga of Poland and the Saint Clare Order monastery in Stary Sącz
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanymi drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize

Polish Woodcuts after 1900
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Portret uczonego rabina. Graficzne wizerunki holenderskich teologów z XVII i XVIII wieku
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2015, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
kapitola v odborné knize

Between Candia and Venice. The Role of European Engravings in the Iconographic transformations of Post-Byzantine painting in Greece
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2014, Series Byzantina
článek v odborném periodiku

Latin Sources of 18th and 19th Centuries ?Proskynetaria?
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2014, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

Lubok
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Maciej Bogusz Stęczyński. Forgotten Globetrotter
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Printed Sources of Seventeenth- and Eighteenth-Century Polish Art
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

The Ukrainian Prints form the Lavra Pecherska Monastery in Kiev (17th and 18th centuries)
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2013, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

A Note on Hebrew Script in Christian Art. Between Wrocław and Lviv
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku

Polish Collectors of the Nineteenth and Twentieth Centuries
Waldemar Józef Deluga
Rok: 2012, Print Quarterly
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub