Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Miloš Matěj


titul, jméno, příjmení:Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 206, budova DM
funkce:
obor činnosti:heuristika památkové péče, technické památky
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Leopold a Paul Kupelwieser. Umění, průmysl a architektura
Miloš Matěj
Rok: 2016, Galerie výtvarného umění v Ostravě
odborná kniha

Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska
Květa Jordánová, Petra Mertová, Radek Slabotínský, Miloš Matěj, Alena Borovcová, Bohumír Smutný ... další autoři
Rok: 2015, Technické muzeum v Brně
odborná kniha

Technické památky Moravy a Slezska
Alena Borovcová, Pavel Maren, Michaela Ryšková, Miloš Matěj, Květa Jordánová
Rok: 2015
ostatní

Kulturní dědictví Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Rok: 2014, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Cultural monuments of the Rosice-Oslavany industrial area.
Miloš Matěj, Jaroslav KLÁT, Jarmila PLCHOVÁ, Jan KYSELÁK
Rok: 2013, Národní památkový ústav
odborná kniha

Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky?
Miloš Matěj
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty pro uchování industriálních kulturních památek v Evropě a České republice
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky města Hranic a okolí
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky na Moravě a ve Slezsku
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Rok: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
odborná kniha

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi
Miloš Matěj
Rok: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
článek v odborném periodiku

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová, Alena Borovcová, Miloš Matěj, Miloš Matěj
Rok: 2010, Jaga Group s.r.o
kapitola v odborné knize

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Rok: 2009, Industrie-Kultur
článek v odborném periodiku

Jihomoravský lignitový revír z hlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV International TICCIH Congress ve Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě
Miloš Matěj
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
článek v odborném periodiku

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Rok: 2007
stať ve sborníku

Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
odborná kniha

Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
odborná kniha

National report
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie)
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo
Miloš Matěj
Rok: 2006, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče
Miloš Matěj
Rok: 2006
stať ve sborníku

Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999 - 2004
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvodem
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Animace průmyslového dědictví
Miloš Matěj, Eva Dvořáková
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Obnova národních kulturních památek v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2004, Libri
kapitola v odborné knize

Industrie-kultur
Miloš Matěj
Rok: 2003, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Památky hornické činnosti
Miloš Matěj
Rok: 2003
stať ve sborníku

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2003, Libri
kapitola v odborné knize

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

Opomíjená součást kulturního dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2002, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2002, Libri
kapitola v odborné knize

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Rok: 2001, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Limity indrustriálního skanzenu
Miloš Matěj
Rok: 2001, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Pravda posledního pracovního dne
Miloš Matěj
Rok: 2001, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2001, Libri
kapitola v odborné knize

Zabytki przemyslu w republike Czeskiej
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Technické památky a problematika ruin
Miloš Matěj
Rok: 1998, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Třinecké železárny z hlediska náprav památkové péče
Miloš Matěj, Michaela Ryšková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče
Miloš Matěj, Alena Borovcová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AKUPAArchitektura a kulturní památky
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
HPPHistorie památkové péče
HZM1Heuristika, zobrazovací metody 1
HZM2Heuristika, zobrazovací metody 2
INDUSKultura v industriální společnosti
OKPObnova kulturních památek
PATPrůmyslová architektura a typologie
PPMPraktikum v NPÚ a v muzeích
PRARPrůmyslová archeologie
PRPAPrůmyslové památky
PRPPPPrávní předpisy památkové péče
PRUMDPrůmyslový desing - historický vývoj
PUPDPublicita průmyslového dědictví
RETEPRestaurování technických památek
RKPORevitalizace a konverze průmysl. objektů
RSRočníková seminární práce
RSERočníková seminární práce
SK1Historický vývoj stavebních konstrukcí 1
TPOZTypologie průmyslových objektů
UDPDÚvod do průmyslového dědictví
UPPÚvod do památkové péče
URPAUdržitelný rozvoj průmyslového dědictví
1HVSKHistorický vývoj stavebních konstrukcí
1TEDOTechnická dokumentace se zam.na tech.p.
2CADSCAD systémy - praktický seminář
2HZM2Heuristika, zobrazovací metody 2
2UDPDÚvod do průmyslového dědictví
2UPAMÚvod do památkové péče
3TPAMTeorie památkové péče
3TPO1Typologie průmyslových objektů 1
3TPO2Typologie průmyslových objektů 2
4STHPStavebně historické průzkumy
7PRPPPrávní předpisy památkové péče
7RTEPRestaurování technických památek
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9PMKPrameny a metody kulturních dějin


AutorNázev práceTypRok
Rosová RomanaDřevěné kostely na Těšínsku a jejich kulturně-historický kontextdisertační 2018 
Borovcová AlenaSeverní dráha císaře Ferdinanda, historie a stavební vývoj trati od založení společnosti do současnosti, se zaměřením na hlediska památkové péčedisertační 2014 
Špacírová MonikaSystém rozvodu elektrické energie z pohledu památkové péčediplomová 2019 
Hajnová RenátaCukrovary, zpracování vybraných lokalit v Čecháchdiplomová 2018 
Mantheeová PavlaRekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železárendiplomová 2018 
Mrázková MagdalénaFormování názoru na hodnotu průmyslového dědictví a moderní architektury centra Moravské Ostravydiplomová 2018 
Míšanec RadekHistoricko-stavební vývoj Žofinské hutě v Moravské Ostravě ve 20. stoletídiplomová 2017 
Pavelková LucieSklářství na území Zlínského kraje z pohledu památkové péčediplomová 2017 
Plachý FilipVýroba televizních přijímačů na území Československa z hlediska muzejnictvídiplomová 2017 
Barišová LenkaTextilní průmysl a možnosti jeho muzejní prezentace diplomová 2015 
Pavelek HubertVývoj varhanářských technologií v 19.století na příkladu vybraných moravských a slezských varhanářůdiplomová 2013 
Gašpárek PetrMlynářská usedlost rodiny Podešvových a vodní dílo Věžeckého potoka. Katalogizace mlýnů v okr. Kroměříždiplomová 2012 
Nohavicová LadaZbrojovka Vsetín v kontextu podniků zbrojní a související výroby se zaměřením na oblast Moravy. Historie podniku, památková ochrana, možnosti nového využití.diplomová 2012 
Pečenka LukášAktuální dokumentace železničních točnic ve středočeském obvodu s přihlédnutím na konstrukční vývoj zařízení a jejich výrobců z hlediska památkové péče.diplomová 2011 
Flokovičová PetraPotravinářský průmysl v okrese Bruntál z hlediska památkové péčediplomová 2009 
Martišková IvanaProblematika historie a vývoje včelích úlů jako kulturně- historický fenoméndiplomová 2009 
Krasnyanyk LesyaPodnikatelské aktivity architekta Jindřicha Freiwalda na Podkarpatské Rusidiplomová 2008 
Kudrna JanOchrana a renovace historických automobilů-reflexe stávajících přístupů a návrh metodikydiplomová 2008 
Nitra TomášRozvoj regionálních letišť na území bývalého Československa se zaměřením na jejich architektonický charakterdiplomová 2008 
Skulina MichalHutní odvaly na Ostravskudiplomová 2008 
Vitásková KarinHistorie zacházení s průmyslovou kulturou. Památková péče a její rostoucí význam v tomto oborudiplomová 2008 
Borovcová AlenaPivovarský průmysl v Olomoucidiplomová 2007 
Grymová KarolínaElektrifikace Ostravska a její prezentace formou expozice páry a elektrické energie NKP Důl Michal/Petr Cingr v Ostravě - Michálkovicíchdiplomová 2006 
Jung JiříJulius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnovskéhodiplomová 2006 
Nováková MartinaArchitektonické řešení a vzájemné srovnání nejdůležitějších cukrovarů v majetku rodiny Proskowetzů - cukrovary, Břeclav, Kvasice, Všetulydiplomová 2006 
Sternadelová JanaVeřejné úzkorozchodné dráhy v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeracidiplomová 2006 
Lasotová VladimíraZprostředkování významů a hodnot dědictví ostravské průmyslové aglomerace a Dolu Michal veřejnostidiplomová 2005 
Nováková HanaKleinovské železárny, jejich historický vývoj a jejich hodnocení z hlediska památkové péčediplomová 2005 
Šťastná MarieTvorba architektů Josefa Místeckého a Bohumíra Kupky v souvislosti s činností Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčídiplomová 2005 
Telařík LiborMalé vodní elektrárny připojené do veřejné sítě na území bývalého Severomoravského kraje z pohledu památkové péčediplomová 2005 
Zajícová IvanaŠkolní budovy v Bruntále a okolí, realizované na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2005 
Zajícová IvanaŠkolní budovy v Bruntále a okolídiplomová 2005 
Sedláčková AnnaVisuté lanové dráhybakalářská 2020 
Klučarovská NikolaIndustriálne dedičstvo v Košiciach a jeho prezentácia formou modelubakalářská 2019 
Mantheeová PavlaRekonstrukce stavebního vývoje dolu Hlubinabakalářská 2016 
Míšanec RadekHistoricko stavební vývoj Žofínské hutě v Moravské Ostravě.bakalářská 2015 
Jurošková PetraLandsbergovi, podnikatelská rodina ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Šádková LucieZvonařská tradice rodiny Manouškovýchbakalářská 2011 
Gašpárek PetrVodní mlýny v Roštíně z hlediska památkové péčebakalářská 2010 
Balabán KryštofDokumentace mlýnského náhonu v Ostravě z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Buček TomášStavby pro skladování rostlinných komodit v katastru města Olomouce z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Kotlandová MichaelaVeřejné garáže Palace v Hradci Králové z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Myška JanDokumentace a hodnocení výtopny v Jaroměři z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Nohavicová LadaAreál Zbrojovky Vsetín z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Pečenka LukášAktuální dokumentace a vývoj železničních točen v České republice z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Vališová KláraPůsobení architekta Arthura Corazzy v Jihlavě a vývoj jeho stavebbakalářská 2009 
Flokovičová PetraKomunální potravinářský průmysl v Krnověbakalářská 2007 
Křížová Roztomilá MichalaKomunální průmysl v Krnově- plynárna,elektrárna, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod z hlediska památkové péčebakalářská 2007 
Martišková IvanaHistorie a vývoj včelích úlů, včelnic, včelníků a včelínů od přirozených obydlí včelstev po současnost na území České republikybakalářská 2007 
Rojčíková VěraMlýn Samuely - Wechsberg v Moravské Ostravě, Mlýnský náhon v Moravské Ostravěbakalářská 2007 
Suchánková PavlínaVývoj, skladba a kulturní význam cirkusových stanů a jejich příslušenstvíbakalářská 2007 
Ždiniaková PavlínaObilní sklady akciové společnosti zemědělského zásobování a nákupu v Novém Jičíněbakalářská 2007 
Krasnyanyk LesyaKolonie rodinných domků v městě Chust. Architekt Jindřich Freiwald.bakalářská 2006 
Kudrna JanHistorická požární technika Moravskoslezského krajebakalářská 2006 
Nitra TomášLetiště Mošnov - dokumentace a hodnocení z hlediska památkové péčebakalářská 2006 
Řeháková JanaVývoj a význam turistického střediska Pustevny a jeho kulturní a společenský vliv na Valašskubakalářská 2006 
Kuchejdová KristaKlasicistní profánní architektura v Bruntálebakalářská 2005 
Pavlovič Martin MichalVývoj arcibiskupského náhonu ve Frýdlantě nad Odrou a jeho současný stavbakalářská 2005 
Rucká PavlaKošicko-bohumínská dráhabakalářská 2005 
Šíl JiříPivovarství na Královédvorsku z hlediska památkové péčebakalářská 2005 
Šíl JiříPivovarství na Královédvorsku z hlediska památkové péčebakalářská 2005 
Vitásková KarinŽDB, a.s a jejich urbanistická návaznost na město Nový Bohumínbakalářská 2005 


Kultura mlynářství na Moravě
Hlavní řešitelProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kultura mlynářství na Moravě
Hlavní řešitelProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub