OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Pavol Černý

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Pavol Černý, Dr.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:
obor činnosti:umění raného středověku, středověká knižní malba
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2001
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Černý, P. Pozdně gotické iluminované rukopisy františkánských konventů v olomouckých sbírkách. In: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 281-295. ISBN 978-80-86829-99-9.
Černý, P. Iluminace misálu Herborda z Fulštejna, pokus o jejich zařazení do kontextu dobového vývoje. In: Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století. Příspěvky z mezinárodního symposia. Olomouc: Muzeum umněí Olomouc, 2014. s. 69-77. ISBN 978-80-87149-86-7.
Černý, P. Karolínský franko-saský evangeliář. In: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie v Praze, 2014. s. 40-41. ISBN 978-80-7035-550-3.
Černý, P. Kolektář zvaný Horologium olomoucké. In: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Praha: Národní galerie v Praze, 2014. s. 226-227. ISBN 978-80-7035-550-3.
Černý, P. Vztahy mezi ceskymi zememi a Nizozemim behem stredoveku v oblasti. - HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY. 2013, roč. 4, č. 1, s. 1-22. ISSN 1803-7550.
Psík, R., Černý, P., Hauziński, J., Hlubek, L., Kováč, P., Kovář, L., Krejčík, T., Měchurová, Z., Moravec, Z., Šmerda, J., Wihoda, M., Zágora, M. a Žemlička, J. Cesta ke Zlaté bule sicilské: Usilování o královskou korunu. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum, 2012. 224 s. ISBN 978-80-904316-2-1.
Černý, P. Ein Missale-Fragment aus der Werkstatt des Liber-viaticus-Meisters: in: Inspiration-Rezeption. Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts. Codices manuscripti. Supplement. 2012, s. 14-22. ISSN 0379-3621.
Černý, P. Eine illuminierte Bibelhandschrift schwäbischer Herkunft in Olmützer. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2012, č. 2, s. 5-15. ISSN 1805-3742.
Černý, P. Fragment iluminovaného otonského evangeliare z Mohuce v Olomouci. In: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studii k jubileu Karla Stejskala. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2012. s. 25-38. ISBN 978-80-7422-139-2.
Černý, P. Iluminovaný sakramentář v olomoucké kapitulní knihovně. In: Artem a Artem ad Vitam. Kniha k pocte Ivo Hlobila (edd. H. Danova, K. Mezihorakova). 1. vyd. Praha: Artefactum, 2012. s. 66-76. ISBN 978-80-86890-46-3.
Černý, P. Některé aspekty zobrazení panovníků v románském umění českých zemí. In: Cesta ke Zlaté bule sicilské. 1. vyd. Ostrava: Ostravské muzeum Ostrava, 2012. s. 155-161. ISBN 978-80-904316-2-1.
Černý, P. Románská madona typu "sedes sapientiae" v české soukromé sbírce Romanska madona typu "sedes sapientiae" v ceske soukrome sbirce. Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. 2012, roč. 60, s. 214-229. ISSN 0049-5123.
Černý, P. Fragment iluminovaného otonského evangeliáře z Mohuče v Olomouci. In: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala (red. Klára Benešovská, Jan Chlíbec). s. 25-38. ISBN 978-80-7422-139-2.
Černý, P. Knižní malba na Moravě v první polovině 14. století. In: Katalog výstavy ?Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského?. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011. ISBN 978-80-904316-1-4.
Černý, P. Tři iluminované rukopisy brněnských městských knih ze 14. a 15. století. In: Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna (red. František Novák). s. 105-135. ISBN 978-80-86736-24-2.
Černý, P. Ilustrovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci. In: Čechy jsou plné kostelů. Bohemia plena est ecclesiis. Sborník k poctě Anežky Merhautové (ed. M. Studničková). s. 45-45. ISBN 978-80-7422-031-9.
Černý, P. Několik poznámek k románské plastice v Olomouci. In: Arcidiecesní muzeum na Olomouckém Hradě. Příspěvky z mezinárodní konference (ed. O. Jakubec). s. 69-81. ISBN 978-80-87149-11-9.
Černý, P. Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila a jeho iluminátorská výzdoba. ISBN 978-80-244-2424-8.
Černý, P. Iluminace rukopisů Zdíkova skriptoria; katalogové položky románská plastika, č. 42-44; knižní malba, č. 49,53,56-59,6163. In: Jindřich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostřed Evropy (ed. J. Hrbáčová), Katalog výstavy Muzeum umění Olomouc-Arcidiecesní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-31-7.
Černý, P. Knihovna. In: Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži (ed. L. Daniel, M. Perůtka, M. Togner). s. 198-208. ISBN 978-80-87231-06-7.
Černý, P. Knižní malba ve Francii za vlády Ludvíka IX a pozdních Kapetovců a její památky v českých a moravských knihovnách a archívech. In: P. Kováč, Kristova trnová koruna. Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka. s. 295-304. ISBN 978-80-904298-0-2.
Černý, P. Modlitební knihy 18. a 19. století, a jejich ilustrace. In: Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knihy 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše. Výstava v Muzeu umění Olomouc -Arcidiecesní muzeum Olomouc 2009 (ed. A. Šimková, O. Jakubec). s. 39-46. ISBN 978-80-87149-18-8.
Černý, P. Několik poznámek k ikonografickým aspektům iluminované výzdoby v rukopisu Codex Gigas. In: Kniha pro Jana Rouse (ed. C. Říha). s. 29-47. ISBN 978-80-86863-36-8.
Černý, P. Zobrazení sv. Václava v Kodexu Vyšehradském, in: Královský Vyšehrad III. Sborník příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci. s. 60-95. ISBN 978-80-71951-61-2.


AutorNázev práceTypRok
Šindlerová VeronikaRaně středověké umělecké řemeslo Moravy (8. - 11. století)bakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub