Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Daniela Rywiková


titul, jméno, příjmení:PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 205, budova DM
funkce:proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2001
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Art and Devotion in the Female Religious Communities of Late Medieval Český Krumlov
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Convivium
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženské duchovní komunity a umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi. Umírání a smrt v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Late Medieval Český Krumlov
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Gendered Heresy? Figura millitis katolici and Frau Welt in the Brixen Cloister
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hřích a smrt: Krumlovský sborník v kontextu náboženské praxe pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Introduction. Medieval Art in Central Europe in Outlines
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Leonardo da Vinci a teorie umění vrcholné renesance
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Medieval and Early Modern Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Periferie nebo centrum? Ikonografie gotického umění Horního Slezska
Daniela Rywiková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podvojný klášter klarisek a menších bratří v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualizing the Other in Late Medieval and Early Modern Art (1300-1550)
Daniela Rywiková, Waldemar Józef Deluga, Maria Gabriele Theisen, Jan Dienstbier, Dr. Teresa Pac
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Ars moriendi - The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Ústav dějin umění AV ČR
kapitola v odborné knize

Art and Devotion in the Female Religious Communities of Medieval Český Krumlov,
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neviditelné ženy - Umění a ženské duchovní komunity v Českém Krumlově
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Female Monster in Liber depictus as a Polysemantic Image of the Spiritual Malformation and the Fallen World
Daniela Rywiková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Virtues and Vices Reformed? Visual Pastoralia in Fourteenth-Century Bohemian Art
Daniela Rywiková
Rok: 2018, Convivium
článek v odborném periodiku

Angels, devils, and deathbed - visuality of ars moriendi and its transformations
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny a umění českého středověku prizmatem genderu
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jako fénix... Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve světle nejnovějších poznatků
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Klášter českokrumlovských klarisek ve středověku a jeho vizuální kultura
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Mors ludens. Zabawa, rozrywka, groteska i personifikacje Śmierci w sztuce i dyskursie moralistycznym późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Nástěnné malby v českokrumlovském domě františkánských terciářek - bekyň
Daniela Rywiková
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017
ediční a redakční práce

The Last Judgement in Czech Medieval Art and its Contexts
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualizing the Other: Bohemian Hussites in the 15th Century Central European Art
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ženské duchovní komunity a umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gendered Vices. Female Body and Visual Arts in Late Medieval Central Europe
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Göttingen, Universitätsbibliothek
Daniela Rywiková
Rok: 2016
působení v zahraničí

Imago mortis. Obraz smrti v českém umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medieval Art in Central Europe
Daniela Rywiková, Waldemar Deluga
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Mezi centrem a periferií. Umění hornoslezské gotiky v pozdním středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mixed Encounters. The Worlds of the Dead and the Living in the Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multiplication of Death: The Legend of the Three Living and the Three Dead and Late Medieval Funerary Practice
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Playful Death: Death Dancing and Playing Chess as a Metaphor of the Late Medieval Society
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sin and Death Gendered: Female Identity in the Late Medieval Pastoral Care and Visual Culture
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speculum mortis. Obraz Smrti v českém malířství pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Tu mutaberis in me... Visual Arts Helping to Transform, Unite or Cure the Corrupted World?
Daniela Rywiková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ars moriendi. Nástěnné malby v broumovském karneru v kontextu dobové pastorační praxe a homiletiky
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter krumlovských klarisek a jeho vizuální kultura v kontextu pozdně středověké zbožnosti a pastorační praxe
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura
Daniela Rywiková, Pavol Černý, Jana Grollová
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha

Klášter minoritů a klarisek v českém krumlově v kontextu řádové kultury, zbožnosti a světské moci pozdního středověku a raného novověku
Daniela Rywiková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

"Krásná jako Luna, čistá jako Slunce". Apokalyptická žena v Liber depictus jako alegorie monastického života
Daniela Rywiková, Daniela Rywiková
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize

Religious Transformation in Early Modern Periphery. Law and Mercy: Image, Place and Communication in the Multi-confessional Community of 16th Century Ostrava
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řím, Bibliotheka Hertziana
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego
Daniela Rywiková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Veni sponsa Christi... Female Monastic Spirituality and Art in Late Medieval Bohemia
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Visual catechisms" in Bohemian Late Medieval Art
Daniela Rywiková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty. Kobieca duchowość monastyczna i sztuka na ziemiach czeskich późnego średniowiecza
Daniela Rywiková
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Body in Motion and Wandering Mind. The Visual Arts in Service of Late Medieval Travelers
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kunsthistorisches Institute in Florenz
Daniela Rywiková
Rok: 2014
působení v zahraničí

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2014, Barrister & Principal
kapitola v odborné knize

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Dvory řemesel - prezentace a uchování historických řemesel
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Muzeální expozice
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov. Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře

Via viatores quaerit
Daniela Rywiková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Ženská monastická spiritualita a umění v českých zemích pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Militia est vita hominis
Daniela Rywiková, Jana Grollová
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha

Mnichov, Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Daniela Rywiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Středověké umění v digitální době
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in Service of Late Medieval Pastoral Care
Daniela Rywiková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

UCO - University of Central Oklahoma
Daniela Rywiková
Rok: 2013
působení v zahraničí

V. Monumenta artis
Daniela Rywiková
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Neznámá kresba v brevíři svatojiřského kláštera a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

"Oculos tuos ad nos converte". Paraliturgie, obraz a vizuální komunikace jako prostředek spásy
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oltář Reininghausův - pokus o novou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize

The Influence of the Italian Art on the 14th century Bohemian Painting
Daniela Rywiková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského
Daniela Rywiková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Queen´s University Belfast
Daniela Rywiková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové mentality a zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Realita a vize. Vizuální kultura pozdně středověkého města v kontextu dobové zbožnosti
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění a zbožnost v první polovině 14. století v Čechách a na Moravě
Daniela Rywiková
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize

Zapomenutá kresba v brevíři svatojiřského kláštera v Praze a ženská monastická spiritualita 14. století
Daniela Rywiková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"V chlebnej tváři ty sě skrýváš..." Obraz Veraikonu v kontextu eucharistické zbožnosti pozdně středověkých Čech
Daniela Rywiková
Rok: 2010, Umění
článek v odborném periodiku

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Eucharistická zbožnost v českých zemích pozdního středověku jako vizuální fenomén
Daniela Rywiková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Gotická Evropa - kultura, umění, politika a zbožnost
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Iluminované rukopisy vévody z Berry
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kateřina Važíková, Madona ze Slezské Ostravy.Pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středievropského umění
Daniela Rywiková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podzim středověku - umění pozdní gotiky
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tajemství gotických katedrál
Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Question of the Krumlov Miscellanea: The Chalice as Utraquist Symbol?
Daniela Rywiková
Rok: 2009, Umění
článek v odborném periodiku

Umění českého středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Umění evropského středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Realita, iluze nebo vize? K zobrazování Mše sv. Řehoře v umění pozdního středověku
Daniela Rywiková
Rok: 2008, Acta Historica Neosoliensia
článek v odborném periodiku

ŠŤASTNÁ, M. Socha ve městě.: Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

ŠŤASTNÁ, M. Socha-architektura-veřejný prostor: Seminář ke grantovému výzkumu Socha ve městě.
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

VOREL, O., HOLÝ, P. Life Cycles
Daniela Rywiková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

*Déšť many* v Jistebnickém kancionálu jako příklad utrakvistické ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci
Daniela Rywiková
Rok: 2006
stať ve sborníku

'Říká blázen v srdci svém'. Zobrazení eucharistické hereze v Liber choralis královny Elišky Rejčky.
Daniela Rywiková, Iva Málková
Rok: 2006, Votobia
kapitola v odborné knize

Úvod do křesťanské ikonografie
Daniela Rywiková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Daniela Rywiková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Holý, P. Karel Haruda. Rapsodická cesta k malbě
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Renesanční nástěnné malby v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě. Ikonografická studie
Daniela Rywiková
Rok: 2005, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Rudolf von Ottenfeld. Rakouská armáda za napoleonských válek 1792-1815
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Thon, T. (ed.): J. E. Kypta. Čtyři varhaní sborníky (faksimilní vydání)
Daniela Rywiková
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Nový příspěvek ke stavebním dějinám kostela sv. Václava v Ostravě
Daniela Rywiková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Tajemství a spletitost života
Daniela Rywiková
Rok: 2001, Ateliér. Čtrnáctideník současného výtvarného umění
článek v odborném periodiku

Od gotiky k renesanci - výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550 ve Slezském zemském muzeu v Opavě
Daniela Rywiková
Rok: 2000, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Jak zpodobnit nezpodobnitelné. K výstavě ostravského malíře Karla Harudy v havířovské galerii Spirála
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Postmoderna nebo středověk?
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

V havířovském Triademu - Darina Krygiel a Monika Milerská
Daniela Rywiková
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Pavel Opočenský: Hmota díry
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Současné bulharské umění v Galerii Bonum
Daniela Rywiková
Rok: 1997, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Neumění pro neumění
Daniela Rywiková
Rok: 1995, Revue Společnost
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
CSTRCStředověké umění v českých zemích
CSTREStředověké umění v českých zemích
CSTR1Středověké umění v českých zemích 1
CSTR2Středověké umění v českých zemích 2
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
EGKapitoly z evropské gotiky
ERENEvropská renesance
EROMAEvropské románské umění
ESTREUmění evropského středověku
HDUHistoriografie dějin umění
HIDU1Historiografie dějin umění 1
HIDU2Historiografie dějin umění 2
HRSUHistorický proseminář středověkého umění
IKONÚvod do ikonografie
ODEXOdborná exkurze
PVOI1Praxe v odborných institucích 1
PVOI2Praxe v odborných institucích 2
RIRenesanční Itálie
RICRenesanční Itálie
RSRočníková seminární práce
RSERočníková seminární práce
SK2Historický vývoj staveb. konstrukcí 2
STHPStavebně historické průzkumy
STHP2Stavebně historické průzkumy II
STMALMalířství v českých zemích 11. - 16. st.
SUZStředověká společnost, umění a zbožnost
UDUÚvod do studia dějin umění
VIMK1Vizuální a mediální kultura 20. stol. 1
1CST1Středověké umění v českých zemích 1
1CST2Středověké umění v českých zemích 2
1HDU1Historiografie dějin umění 1
1HDU2Historiografie dějin umění 2
1PRAXPraxe v odborných institucích
1SBP1Seminář k bakalářské práci 1
1SBP2Seminář k bakalářské práci 2
1SZ1SZZ - Dějiny umění v českých zemích
1SZ2SZZ - Evropské dějiny umění
1SZ3SZZ - Památková péče a historiografie
1SZ3YSZZ - Památková péče a technické památky
1UDUMÚvod do studia dějin umění
2ESTRUmění evropského středověku
2RENIRenesanční Itálie
3PRAXPraxe v odborných institucích
3STUISoučasné teorie umění a interpretace
3SZ1SZZ - Dějiny umění v českých zemích
3SZ2SZZ - Dějiny umění stř. a vých. Evropy
3SZ3SZZ - Historiografie a teorie umění
3SZ3YSZZ - Teorie a dějiny památkové péče
3SZ4YSZZ - Techn. památky a péče o pr. dědic.
3VIZOObraz jako vizuální objekt
3VKDVVybrané kapit. z dějin výtvarné kultury
4ESTRUmění evropského středověku
4STUISoučasné teorie umění a interpretace
7CST1Středověké umění v českých zemích 1
7CST2Středověké umění v českých zemích 2
7HRSUHistorický proseminář středověkého umění
7IKONÚvod do ikonografie
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7RECEČlánek recenzovaný v češtině
7SSUZStředověká společnost, umění a zbožnost
7UZ15Umění a zbožnost v českých zemích 15. st
7ZAMOZahraniční mobilita


AutorNázev práceTypRok
Slepička MartinKostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabovérigorózní  
Slepička MartinIkonografie sv. Jeronýma v českém středověkém uměnídiplomová 2018 
Hubáčková JanaUmělecká produkce Jednoty bratrské na Moravě v 16. stoletídiplomová 2017 
Šindlerová VeronikaGotické kostely v Podbeskydí a jejich architektura.diplomová 2017 
Kozlová AndreaIkonografie Posledního soudu v českém umění 13. - 15. stoletídiplomová 2012 
Petrovičová RadkaZobrazování nauky o sedmi svátostech v umění českého středověkudiplomová 2011 
Jurečka DavidZobrazování kalicha ve scénách Kristových pašijí v českém malířství 14. a 15. stoletídiplomová 2010 
Važíková KateřinaGotické nástěnné malby v kostele sv. Václava v Opavědiplomová 2010 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v Krnovědiplomová 2009 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v českých středověkých iluminovaných rukopisechdiplomová 2009 
Novák JosefStavební dějiny kostela Sv. Václava v Moravské Ostravěbakalářská  
Adamusová KateřinaRelikviář svatého Maurabakalářská 2020 
Hlinová KristínaDejiny františkánskeho kláštorného kostola v Okoličnom v stredoveku a jeho spojenie s Majstrom z Okoličnéhobakalářská 2020 
Jámborová TerezaBývalý benediktýnský klášter v Orlovébakalářská 2020 
Šnorychová LenkaStreet art a jeho transformace ve veřejném prostorubakalářská 2020 
Franková NikolKlášter minoritů a klarisek v Opavě: architektura a dějinybakalářská 2019 
Kravalová PetraRenesanční obraz Kristova příbuzenstva ve sbírkách GVUO v Ostravěbakalářská 2019 
Trojanová BarboraDrolerie v antifonáři Elišky Rejčkybakalářská 2019 
Kašparová JulieZobrazení sv. Longina ve scénách Ukřižování v českém umění 14. stoletíbakalářská 2018 
Folvarčný JanPodvojný klášter minoritů a klarisek v Opavěbakalářská 2017 
Makytová EvaRománský kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labembakalářská 2017 
Haliarska LauraMše sv. Řehoře v 15 stoletíbakalářská 2016 
Janečková LucieKult a zobrazování sv. Anny Samotřetí v umění českého středověku.bakalářská 2016 
Slepička MartinIkonografie církevních otců v českém středověkém umění 13. - 15. stoletíbakalářská 2016 
Suchánková MiroslavaPatnáct znamení konce světa v kapli sv. Kříže v Opavě - Kateřinkách.bakalářská 2016 
Hubáčková JanaLutherova alegorie Zákonu a Milosti v umění české renesance.bakalářská 2015 
Dorociaková ZuzanaSvětecké cykly v českém středověkém monumentálním malířstvíbakalářská 2012 
Kozielová KarolínaIkonografie Ducha svatého v umění českého středověku - ikonografický katalogbakalářská 2012 
Klepáčová LenkaDeskový obraz Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavěbakalářská 2011 
Plečka JanZobrazování Jana Husa v českém umění 15. stoletíbakalářská 2011 
Rada JakubNámět sedícího Bolestného Krista ve slezském umění 15. a 16. stoletíbakalářská 2010 
Schneider MichalZobrazování Bolestného Krista v českém umění 14. a 15. stoletíbakalářská 2010 
Kolečková BarboraJan Žižka v českém umění a historiografii 15. - 16. stoletíbakalářská 2009 
Kozlová AndreaZobrazování Posledního soudu v umění českého středověkubakalářská 2009 
Paxa RichardPlaneta Venuše, astrologická symbolika v evropském a českém umění v 14.-15. stoletíbakalářská 2009 
Vavrošová TerezieIkonografie Nejsvětější Trojice v českém umění 12. - 15. stoletíbakalářská 2009 
Minářová KateřinaNástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálubakalářská 2008 
Tobiášová VeronikaGotické nástěnné malby v okrese Svitavybakalářská 2008 
Bortlová MichaelaStředověké nástěnné malby v kostele sv. Ducha, sv. Barbory a sv. Alžběty Durynské v Krnověbakalářská 2007 
Nováková MichaelaDeskový obraz Ukřižování z Hlučínabakalářská 2007 
Rychlý RomanZnázorňování šermu v Krumlovském sborníkubakalářská 2007 
Sedláčková JanaPozdně gotický oltář z Orlovébakalářská 2007 
Jurečka DavidVýznam a zobrazování kalicha v umění českého vrcholného a pozdního středověkubakalářská 2006 
Važíková KateřinaMadona ze Slezské Ostravy - pokus o ikonografickou interpretaci a zařazení do kontextu středoevropského uměníbakalářská 2006 


Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II.
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Utváření jinakosti ve středověké Evropě
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavřešený
Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Čechy - Morava - Rakousko: Vzájemné vztahy v umění a dějinách středověku
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění II
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Středověké prameny - úskalí jejich interpretace a zpřístupnění
Hlavní řešitelPhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub