Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví

Jaromír Olšovský


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:umění evropského a českého baroka, umění regionu
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2003
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Olšovský, J. Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, s. 47-56. ISSN 1210-5538.
Podíl umělců z Moravy a Rakouského Slezska na vnitřní výzdobě hornoslezských cisterciáckých klášterů v Jemielnici a v Rudách Velkých v době baroka. In: Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji. Katowice: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Instytut Słowacki w Warszawie, Katedra Historie UMB Banská Bystrica, Filozofická Fakulta Ostravské Univerzity , Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. 2017.
Olšovský, J. Podíl umělců z těšínského Slezska na podobě protestantské výtvarné kultury. In: My Wacław Adam, książę cieszyński uznaliśmy reformację religii i nabożeństwa przeprowadzić? Przemiany wyznaniowe w księstwie cieszyńskim od XVI do początków XVIII wieku. Cieszyn: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy. 2017.
Olšovský, J. Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. In: Krajina a venkov v baroku. Horní Jiřetín: Ústav děin umění AV ČR, Omnium, město Horní Jiřetín. 2016.
Olšovský, J. Haničák, Ondřej: Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století. Slezské zemské muzeum, Opava 2015, 287 stran.. 2016.
Olšovský, J. Pindur, David: Světla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé. Muzeum Těšínska, Český Těšín 2015, 407 stran, rejstříky. 2016.
Olšovský, J. a Malura, J. Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Olšovský, J. Skalík, Tomáš: Tiché dominanty veřejného prostoru. Opavské sochy III.- umění opavských hřbitovů. Opava, Za Opavu, 2015, 163 stran. 2016.
Olšovský, J. Gebauer Paul (1888 - 1951). In: Pavel Šopák a kolektiv, Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015. s. 608-611. ISBN 978-80-87789-24-7.
Olšovský, J. Zdrazila Adolf (1868 - 1942). In: Pavel Šopák a kolektiv, Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015. s. 702-705. ISBN 978-80-87789-24-7.
Olšovský, J. Art and Borders. Regarding the issue of the works of painters, sculptors and carvers on both sides of the Prussian-Austrian border from the mid-18th century to the end of the 19th century. In: Karla Vymětalová - Jiří Knapík (eds.), Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 177-208. ISBN 978-80-7510-100-6.
Olšovský, J. B2-42 Autorská (?) replika portrétu od Johanna Baptisty Lampiho mladšího (1775 - 1837), Portrét polního maršála Johanna I. Josefa knížete z Lichtenštejna. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2014. s. 181-181. Slezsko: Lidé a země, svazek V: Země a její pán. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. B2-45 Monogramista AHB (blízký okruh Balthasara Permosera), Soubor zahrnující pět mytologických soch (Mars, Venuše s amorem, Mílón z Krotónu, Jupiter, Juno), jednu alegorickou (Cholerik) a šest dekorativních váz se scénami z řecké mytologie. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2014. s. 187-189. Slezsko: Lidé a země, svazek V: Země a její pán. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. B4-11 Anonym (Rudolf Chodura?), Černobílá fotografická reprodukce akvarelu Franze Biely s pohledem na zámek v Slezských Rudolticích, 1813. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Opava: Slezské zemské muzeum, 2014. s. 328-329. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. B4-15 Anonym, Portrét Kajetána Josefa Franze svobodného pána Sobka z Kornic. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Opava: Slezské zemské muzeum, 2014. s. 342-342. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. B4-46 Anonym, Epitaf Václava svobodného pána Wilczka z Dobré Zemice a Hlučína a jeho druhé manželky Magdalény rozené Rymultovské z Kornic. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Opava: Slezské zemské muzeum, 2014. s. 395-395. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. B4-7 Anonym (Moravský malíř působící ve Slezsku?), Bl. Česlav Odřivous ochraňující Vratislav obleženou Tatary. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Opava: Slezské zemské muzeum, 2014. s. 323-323. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. Tzv. Pokoj přátelství (Freundschaftszimmer) na zámku ve Slezských Rudolticích se sochařskou a štukovou výzdobou. In: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. 1. vyd. Opava: Opava: Slezské zemské muzeum, 2014. s. 330-331. ISBN 978-80-87789-19-3.
Olšovský, J. 5 katalogových hesel. In: Znamení vertikál. Duchovní a náboženský život českého Slezska od středověku do začátku první světové války. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-87789-13-1.
Olšovský, J. Domácí oltářík z Javorníku (zamyšlení nad otázkou jeho typu a funkce). - Časopis Slezského zemského muzea. 2012, s. 253-262. ISSN 1211-3131.
Olšovský, J. Galerie a muzea umění. In: Vademecum muzeologie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2012. s. 117-129. ISBN 978-80-7248-811-7.
Olšovský, J. Muzejník mezi muzeologií, dějinami hmotné kultury a dějinami umění. In: Vademecum muzeologie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2012. s. 30-35. ISBN 978-80-7248-811-7.
Olšovský, J. Sběratelství stavovské společnosti jako předpoklad vzniku muzejních institucí občanské společnosti: od manýristických sbírek jako obrazu světa k osvícenské Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze. In: Vademecum muzeologie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2012. s. 36-48. ISBN 978-80-7248-811-7.
Olšovský, J. Výtvarné umění ve Slezsku v epoše manýrismu, pozdní renesance a baroka. In: Slezsko v dějinách českého státu 1490-1763. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. s. 305-362. 2. svazek. ISBN 978-80-7422-169-9.
Olšovský, J. Franz Zachariáš Schwabe von Schwabenheim, Salomon Steinhofer, Antonio Stanetti a další sochařské osobnosti v kontextu objednavatelských vztahů. K dějinám barokního sochařství na území Těšínského knížectví. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2011, s. 93-105.
Olšovský, J. Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století. In: Kostel sv. Martina v Bohušově. 1. vyd. Ostrava, obec Bohušov: Národní památkový ústav v Ostravě, 2011. s. 420-434. ISBN 978-80-85034-59-2.
Olšovský, J. Památky doby baroka (1648 - 1773). In: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2011. s. 78-81. ISBN 978-80-86224-90-9.
Olšovský, J. Památky doby osvícenství, klasicismu a romantismu. In: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2011. s. 166-168. ISBN 978-80-86224-90-9.
Konečný, L. a Olšovský, J. Emblematické tisky olomouckých jezuitů. In: Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. s. 41-44. ISBN 978-80-87149-38-6.


AutorNázev práceTypRok
Belova MarinaIkonografie sv. Hedviky jako patronky Slezska s přihlédnutím k Rakouskému Slezskubakalářská 2019 
Dofková AdélaPravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Od založení po jeho vyhlášení za Národní památník obětí heydrichiádybakalářská 2019 
Halíková GabrielaKostel Narození P. Marie v Brumovicích u Opavy: stavebně historický vývoj a vnitřní vybavení.bakalářská 2019 
Janečková LuciaInfluence of British museums on museums in the Czech landsbakalářská 2019 
Kotzurová KamilaStavebně-historický vývoj a vnitřní výzdoba kostela Nejsvětější Trojice v Bohuslavicíchbakalářská 2019 
Matějíčková KamilaJohann Adam Delsenbach a jeho vedutistická tvorba - iluze a realitabakalářská 2019 
Stojaníková LucieMinorité v Krnově a jejich podíl na výtvarné kultuře města v barokní doběbakalářská 2019 
Žaganová MartinaVybrané dřevěné kostely na území Moravskoslezského kraje (Sedliště, Prašivá, Řepiště)bakalářská 2019 
Kupková MarkétaVotivní obrazy 18. století v českém Slezsku. K ikonografii tzv. požárních obrazů a jejich vztahu k historické skutečnostibakalářská 2018 
facebook
social hub