Kruh moderních filologů

logo  
KRUH MODERNÍCH FILOLOGŮ
CZECH MODERN LANGUAGE ASSOCIATION

Universita Karlova, Filosofická fakulta,
J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic

www.kmof.cz


Lokální pracoviště Kruhu moderních filologů při Ostravské univerzitě pořádá v průběhu akademického roku přednášky a semináře, na nichž vystupují domácí i zahraniční odborníci z oblasti jazykovědy, literární vědy, didaktiky cizích jazyků a translatologie.

Zástupkyně lokálního pracoviště:

Rok 2023
8. 11.
PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě)
Term Formation Tendencies in Mathematical Terminology a Corpus-Based Study
17. 2.
Mgr. Marie Heřmanová, Ph.D. (Sociologický ústav Akademie věd ČR)
Kultura influencerů a autorita v online prostředí
 
Rok 2020
25. 11.
25. 2.
Prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci)
Komunikativně konstruktivní a regulativní jednotky jazyka: případy anglických placeholderů typu MR THINGY, JOHN WHATSISNAME, SO-AND-SO
 
Rok 2019
22. 10.
Prof. Hana Filip (Heinrich Heine University Düsseldorf)
Suspicious Minds: Genericity with Epistemic Effects
24. 9.
Doc. Olga Dontcheva-Navratilova (Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU v Brně)
A Genre-Based Approach to Academic Writing: Models, Variation and Creativity
27. 4.
PhDr. Alena Polická, Ph.D. (Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU v Brně)
Sociolingvistický výzkum slangu francouzské mládeže
 
Rok 2017
11. 10.
dr. hab. Anna Krzyżanowska (Filozofická fakulta Univerzity Marie Curie Sklodowské v Lublinu)
La manipulation des séquences figées dans le discours journalistique
5. 5.
Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Filozofická fakulta MU v Brně)
Kritika současného překladu
27. 4.
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (Ústav románských studií FF UK v Praze)
Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
26. 4.
Dr. Christoph Haase (Katedra anglistiky PedF UJEP v Ústní n. Labem)
Natural Science English: A Corpus Perspective
12. 4.
PhDr. Don Sparling (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU v Brně)
Multiculturalism in Canada
28. 2.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2023