OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Ze života katedry > ELTO - English Language Theatre of Ostrava

ELTO – English Language Theatre of Ostrava

Počátky anglického studentského divadla při katedře anglistiky a amerikanistiky se začaly psát v roce 1996 a jsou spjaty s působením prvního amerického profesora Fulbrightovy komise na této katedře Thomase Connollyho, kterému se během krátké doby podařilo pozvednout soubor na takřka profesionální úroveň.

První hrou, kterou studentský soubor uvedl, byla komedie At Six, jejíž dialogy tvořila výhradně jednoslabičná slova. Skutečným přelomovým činem se však stalo až nastudování hry Line amerického dramatika Israele Horovitze, která svými absurdními prvky v mnohém připomínala Beckettovo Čekání na Godota. Soubor tehdy uváděl svá představení pod názvem At Six, tedy podle titulu první hry, ale tento název v jeho kolektivu nikdy nezdomácněl, a tak své pozdější inscenace začal uvádět pod zkratkou ELTO – English Language Theatre of Ostrava.

Další dvě komedie napsal pro studentské divadlo přímo Tom Connolly – Two Women Off Color: A Black Comedy a parodii na melodramata z 19. století Little Innocence or The Daughter of an Engineer. Všechna představení v Connollyho režii byla uváděna v letech 1996–1998 a soubor s nimi vystoupil nejen na ostravských scénách (Atlantik, Aréna), ale také na univerzitách v Opavě, Olomouci, Katovicích a Erfurtu.

Po odchodu Toma Connollyho do USA se na určitou dobu chopili režie svých představení sami studenti. Markéta Ullmannová nastudovala se svými spolužáky hru z třicátých let minulého století amerického dramatika Clifforda Odetse Waiting for Lefty a na tradici autorských představení navázala hra Good Cop, kterou pro ELTO napsal náš student Adam Parma.

V roce 2005, s příchodem lektorky anglického jazyka Amandy Lanierové, sehráli studenti pásmo satir anglických autorů English Made Simple a inscenaci hry současné americké dramatičky Beth Henleyové Crimes of the Heart. Činnost souboru ELTO se stala součástí povinně volitelného předmětu, v němž se nacvičovaly různé skeče, umění improvizace, cvičení s hlasem a pochopitelně vyvrcholením celé činnosti se stala příprava vlastního představení.

Poté převzala výuku divadla v angličtině Mgr. Karla Kovalová, Ph.D. Za jejího tříletého vedení souboru se malá skupina pěti studentů rozrostla na třicet členů, což svědčí o tom, že dokázala studenty k divadelnímu hraní dobře motivovat. Výsledkem její práce s mladým hereckým kolektivem byla tři úspěšná představení: v roce 2006 soubor nastudoval šest jednoaktových her Samuela Becketta pod názvem In the End, Beckett Appears a o rok později ELTO uvedlo výběr z díla současných amerických autorů A Little Bit of Everything. V roce 2008 se pak soubor představil s detektivní hrou Agathy Christie The Patient, která byla uvedena, mimo jiné, i na scéně činoherního divadla Aréna.

V současnosti je soubor činný pod vedením Mgr. Markéty Bilanové,Ph.D. V roce 2011 si ELTO s novým hereckým kádrem již trouflo předstoupit s hrou Christophera Duranga Sister Mary Ignatius Explains It All for You před širší veřejnost v klubu Atlantik. V tomto semestru soubor pilně nacvičuje známou hru Woodyho Allena Play It Again, Sam a jeho jednoaktovku Death Knocks.

ELTO – English Language Theatre of OstravaELTO – English Language Theatre of OstravaELTO – English Language Theatre of OstravaELTO – English Language Theatre of Ostrava
facebook
rss
social hub