Přednáška prof. Josefa Fronka, M.A., Ph.D. Slasti a strasti lexikografické řehole

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU srdečně zve všechny zájemce z řad akademické obce

k přednášce prof. Josefa Fronka, M.A., Ph.D.

Slasti a strasti lexikografické řehole,

 

která se koná v úterý 28. února 2017 od 12.30 h v místnosti E 204 v budově E na ul. Čs. legií.

Přednášku doprovodí křest novorozeného slovníku a dle zájmu příchozích také autogramiáda.

Prof. Josef Fronek, M.A., Ph.D. vystudoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 70. letech 20. století opustil z politických důvodů Československo a více než dvacet let působil jako akademický pracovník na univerzitách ve Velké Británii. V letech 2007 až 2011 přednášel především lexikologii a sémantiku na katedře anglistiky naší univerzity, jejímž je emeritním profesorem. Na jaře 2016 oslavil prof. Fronek své 80. narozeniny a v prosinci téhož roku vydání aktualizované a podstatně rozšířené verze svého Velkého anglicko-českého slovníku (Leda 2016, https://www.kosmas.cz/knihy/223567/velky-anglicko-cesky-slovnik/).


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022