Pozvánka na přednášku Komunikativně konstruktivní a regulativní jednotky jazyka: případy anglických placeholderů typu MR THINGY, JOHN WHATSISNAME, SO-AND-SO

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo  

Kruh moderních filologů

Vás srdečně zve na přednášku na téma

Komunikativně konstruktivní a regulativní jednotky jazyka: případy anglických placeholderů typu MR THINGY, JOHN WHATSISNAME, SO-AND-SO

 
kterou prosloví

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta


Anotace:

Tématem přednášky a diskuse bude téma, jak k verifikaci teoretických hypotéz přispívají autentická data. Téma bude představeno v kontextu aktuálně vydaných vybraných spisů Bridging Linguistic Theories and Language Use I-II publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Zatímco studie v části první reflektuji obecnější tematické okruhy Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi, v části druhé tvoří jednotlivé studie součást obecnějších sekcí Modalita a vágnost, Pragmatická dimenze a Pedagogická gramatika. Jednotícím teoretickým rámcem všech kapitol je opět koncepce funkční a systémové lingvistiky. V novějších publikacích, které využívají možností korpusových dat, jsou teoretické poznatky důsledně verifikovány jazykovým územ. Získané kvantitativní ukazatele se tak stávají podkladem pro vyvozování parametrů kvalitativních.

Kdy?

  • úterý 25. února 2020, 14:10 h.

Kde?

  • Filozofická fakulta OU, Reální 5, místnost E 323 (budova E)

Kontakt:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022