Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozvánka na přednášku Komunikativně konstruktivní a regulativní jednotky jazyka: případy anglických placeholderů typu MR THINGY, JOHN WHATSISNAME, SO-AND-SO

logo  

Kruh moderních filologů

Vás srdečně zve na přednášku na téma

Komunikativně konstruktivní a regulativní jednotky jazyka: případy anglických placeholderů typu MR THINGY, JOHN WHATSISNAME, SO-AND-SO

 
kterou prosloví

prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta


Anotace:

Tématem přednášky a diskuse bude téma, jak k verifikaci teoretických hypotéz přispívají autentická data. Téma bude představeno v kontextu aktuálně vydaných vybraných spisů Bridging Linguistic Theories and Language Use I-II publikovaných autorkou v průběhu více než třiceti let její odborné a pedagogické činnosti. Zatímco studie v části první reflektuji obecnější tematické okruhy Skalarita a jazykové taxonomie, Syntax a Text, Informační struktura výpovědi, v části druhé tvoří jednotlivé studie součást obecnějších sekcí Modalita a vágnost, Pragmatická dimenze a Pedagogická gramatika. Jednotícím teoretickým rámcem všech kapitol je opět koncepce funkční a systémové lingvistiky. V novějších publikacích, které využívají možností korpusových dat, jsou teoretické poznatky důsledně verifikovány jazykovým územ. Získané kvantitativní ukazatele se tak stávají podkladem pro vyvozování parametrů kvalitativních.

Kdy?

  • úterý 25. února 2020, 14:10 h.

Kde?

  • Filozofická fakulta OU, Reální 5, místnost E 323 (budova E)

Kontakt:


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2020

facebook
rss
social hub