OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny. Z přednesených příspěvků vycházejí série sborníků nazvaná Tradice - současnost - recepce.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
social hub