Série konferencí polských nositelů Nobelovy ceny

Oddělení polonistky katedry slavistky FF OU pořádá od roku 2000 konference věnované polským spisovatelům, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny. Z přednesených příspěvků vycházejí série sborníků nazvaná Tradice - současnost - recepce.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016