Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Paremie narodów słowiańskich X

cz ru

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego serdecznie zaprasza na konferencję międzynarodową PAREMIE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH X, która odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2020.

Tematyka konferencji:

 • problematyka ludowej twórczości oralnej i jej konteksty słowiańskie;
 • historia gromadzenia paremii w poszczególnych językach słowiańskich;
 • typologia paremii;
 • paremie pochodzenia biblijnego;
 • archaizmy morfologiczne w paremiach;
 • paremie jako składnik tożsamości i mentalności narodowej;
 • językowy obraz dzisiejszych czasów w paremiach;
 • antyprzysłowia w językach słowiańskich, paremie w dziennikarstwie, slangu, folklorze, polityce, sporcie, ekologii, ekonomii, gospodarce, języku fachowym;
 • paremie w utworach poszczególnych pisarzy;
 • frekwencja poszczególnych typów paremii (oraz innych jednostek frazeologicznych) w poszczególnych językach słowiańskich;
 • neologizmy paremiologiczne w poszczególnych językach słowiańskich;
 • stan obecny frazeologii i paremiologii;
 • analiza leksykalna paremii w danym języku słowiańskim;
 • problematyka translatologiczna paremii.

Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie.

Zgłoszenia na konferencję należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego linku do dnia 1 września 2020.


Informacje dotyczące opłaty dla uczestników z zagranicy:
Nazwa właściciela konta: Ostravská univerzita
IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
SWIFT kod: CNBACZPP
Tytuł przelewu: 254226

Opłata konferencyjna zostanie przeznaczona na wydanie monografii kolektywnej i materiały konferencyjne.

Termin oddania artykułów najpóźniej do 30 listopada 2020.
Artykuły prosimy przesyłać na adres: , , .


Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem ponosi każdy uczestnik sam. Niżej podajemy możliwości zakwaterowania w czasie konferencji. Uczestnicy indywidualnie zapewniają sobie zakwaterowanie. Oferta zakwaterowania w Ostrawie:


Do zobaczenia w Ostrawie.

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.,
kierownik Katedry Slawistyki

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.,
osoba odpowiedzialna i organizator konferencji

PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.,
organizator konferencji

PhDr. Jelena Kupcevičová, Ph.D.,
organizator konferencji


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2020

facebook
social hub