Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ostatní
 
Petra Šobáňová, Pavlína Mularčíková, Aneta Matějovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, European Science and Art Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Akant
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Wolters Kluwer
odborná kniha
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Petr Hampel, Alexander Bělohlávek
Rok: 2013, Vydavatelství a nakldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, POL SOCIOL REV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Cargo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha
 
Rok: 2012, Národopisný Věstník, Bulletin D´Ethnologie
článek v odborném periodiku