Publikační činnost - IS PUBL
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Sociólogia a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, HUMANIZACJA PRACY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Biograf
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ostatní
 
Petra Šobáňová, Pavlína Mularčíková, Aneta Matějovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, SOCIOL CAS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, European Science and Art Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Akant
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Wolters Kluwer
odborná kniha
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
článek v odborném periodiku