Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSE
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2021
Členové katedry
Profesoři
Csoba Judit, Dr.
činnost: člen týmu projektu Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
e-mail:
telefon:
Swadźba Urszula, prof. dr hab.
činnost: člen týmu projektu Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
e-mail:
telefon:
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kulturní antropologie, fenomenologie, paměť místa, sociologie náboženství, kvantitativní výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociální realita
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
činnost: HR - organizační kultura, personální procesy, firemní vzdělávání, osobní rozvoj, vzdělávání dospělých, soft skills, didaktika, vysokoškolská pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 2022
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: sociální patologie, kritická teorie
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociologie rodiny
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
činnost: sociologie migrace, občanská společnost, dějiny sociologie, sociologie masmédií
e-mail:
telefon: 553 46 1358
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: řízení neziskového sektoru, jednání a vyjednávání, Public relations v NNO
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: obecná sociologie, sociologická teorie, dějiny sociologie, sociologie náboženství
e-mail:
telefon: 553 46 2020