Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSE
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1355
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 1358
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1353
Členové katedry
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kulturní a sociální antropologie, dějiny sociologie, kvalitativní výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1356
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
studijní poradkyně + koordinátorka pro studující se specifickými potřebami
činnost: metodologie sociálních věd, aplikovaný výzkum, stáří a stárnutí
e-mail:
telefon: 553 46 1354
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
projektová specialistka
činnost: personální management, modul HR-konzultant, odborná praxe
e-mail:
telefon: 553 46 1805
553 46 1354
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální patologie, kritická teorie, sociologie literatury
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: epistemologie sociálních věd, sociologická teorie, sociologie rodiny
e-mail:
telefon: 553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
činnost: sociologie práce, sociologie migrace, urbánní sociologie
e-mail:
telefon: 553 46 1358
Chromková Manea Beatrice-Elena, M.A., Ph.D.
činnost: kvantitativní výzkum, statistická analýza dat, populační studia, sociální stratifikace, trh práce
e-mail:
telefon: 553 46 1356
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: sociologie organizace, Public relations, modul HR-konzultant
e-mail:
telefon: 553 46 1354
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: obecná sociologie, dějiny sociologie, sociologie náboženství
e-mail:
telefon: 553 46 1355
Externisté
Balcar Jiří, doc. Ing., Ph.D.
činnost: ekonomie, ekonomický výzkum
e-mail:
telefon:
Kocián Tomáš, Mgr.
činnost: občanské, pracovní a obchodní právo
e-mail:
telefon:
Srpová Hana, doc. PhDr., CSc.
činnost: žurnalistika, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1863
Šalounová Dana, prof. RNDr., Ph.D.
činnost: statistika, analýza kvantitativních dat
e-mail:
telefon:
Wiglasz Radek, Mgr.
činnost: televizní žurnalistika
e-mail:
telefon: