Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1355
Stálý zástupce vedoucího katedry
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Pedagogický poradce
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
553 46 1354
Koordinátor pro zahraniční mobility
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
553 46 1358
Projektový koordinátor
553 46 1354
Sekretariát
Staníčková Libuše
sekretářka katedry
553 46 1951
553 46 1353
 
Členové katedry
Docenti
Balcar Jiří, doc. Ing., Ph.D., MBA
činnost: ekonomie, ekonomický výzkum
553 46 1356
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kulturní a sociální antropologie, dějiny sociologie, kvalitativní výzkum
553 46 1358
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie sociálních věd, aplikovaný výzkum, stáří a stárnutí
553 46 1354
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
projektová specialistka
činnost: personální management, modul HR-konzultant, odborná praxe
553 46 1354
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální patologie, kritická teorie, sociologie literatury
553 46 1357
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: epistemologie sociálních věd, sociologická teorie, sociologie rodiny
553 46 1357
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
zástupkyně vedoucího katedry, koordinátorka programu Erasmus+
činnost: sociologie práce, sociologie migrace, urbánní sociologie
553 46 1358
Chromková Manea Beatrice-Elena, M.A., Ph.D.
činnost: kvantitativní výzkum, statistická analýza dat, populační studia, sociální stratifikace, trh práce
553 46 1356
Kowaliková Petra, Mgr., Ph.D.
činnost: sociologie práce, sociologie organizace
553 46 1356
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
studijní poradce a koordinátor pro studující se specifickými potřebami
činnost: sociologie organizace, Public relations, modul HR-konzultant
553 46 1354
Vido Roman, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: obecná sociologie, dějiny sociologie, sociologie náboženství
553 46 1355
Vlček Miroslav, Mgr. BcA., Ph.D.
činnost: mediální studia
553 46 1356
Externisté
Wiglasz Radek, Mgr.
činnost: televizní žurnalistika