Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KSE
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Sekretariát KSE
Ludwigová Simona
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2021
Členové katedry
Profesoři
Csoba Judit, Dr.
činnost: člen týmu projektu Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
e-mail:
telefon:
Kramer-Washington Helgard Ricarda, Univ.-Prof. Dr. phil.
činnost: gender, industriální a postindustriální společnosti, sociální psychologie předsudků a stereotypů
e-mail:
telefon:
Swadźba Urszula, prof. dr hab.
činnost: člen týmu projektu Social and Cultural Mechanisms of In- and Exclusion: a Comparative Perspective
e-mail:
telefon:
Docenti
Kajfosz Jan, dr hab.
činnost: kulturní antropologie, fenomenologie, paměť místa, sociologie náboženství, kvantitativní výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Odborní asistenti
Cogiel Alina, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociální realita
e-mail:
telefon:
Dokoupilová Lucie, Mgr., Ph.D., MBA
činnost: HR - organizační kultura, personální procesy, firemní vzdělávání, osobní rozvoj, vzdělávání dospělých, soft skills, didaktika, vysokoškolská pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 1805
Hlaváček Karel, Ing. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální patologie, kritická teorie
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Horák Vít, PhDr. Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie a statistika, kvalitativní výzkum, sociologie rodiny
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Horáková Hirschlerová Nicole, Dr. phil., M.A.
vedoucí katedry
činnost: sociologie migrace, občanská společnost, dějiny sociologie, sociologie masmédií
e-mail:
telefon: 553 46 2020
Schneider Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: řízení neziskového sektoru, jednání a vyjednávání, Public relations v NNO
e-mail:
telefon: 553 46 2022
Vavrečka Zdeněk, Ing., PhD.
činnost: ekonomika a řízení firmy, financování neziskového sektoru
e-mail:
telefon: 553 46 2023
Vědečtí pracovníci
Gruhlich Julia, Dr.
činnost: společenská a habituální změna, migrace a maskulinita, ženy ve vedoucích pozicích, politika rovnosti žen a mužů a řízení rozmanitosti (diversity management), kompatibilita práce a rodinného/pracovního života, work-life blending
e-mail:
telefon: 553 46 1358