Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2024
ostatní
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Petra Kowaliková, Jana Matochová
Rok: 2024, R&E source
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2024
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
ostatní
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Iluminace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
výzkumná zpráva
 
Rok: 2022, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Martin Fero, Jarmila Blahová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2021, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Politechnika Opolska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Peter Lang
odborná kniha
 
Rok: 2021, Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Volgograd State University
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Gender a výzkum - Gender and Research
článek v odborném periodiku
 
Lucie Dokoupilová, Alina Cogiel, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, Paido
kapitola v odborné knize
 
Alina Cogiel, Lucie Dokoupilová, Jan Beseda, Lukáš Macenauer
Rok: 2020, PAIDO
kapitola v odborné knize