Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, Erwägen Wissen Ethik (Deliberation Knowledge Ethics) Forum für Erwägungskultur ? Forum for Deliberative Action
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Petr Hampel, Alexander Bělohlávek
Rok: 2013, Vydavatelství a nakldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, POL SOCIOL REV
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Šobáňová, Vladimír Plesník
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Erich Schmidt Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Cargo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Právní fórum : český právnický měsíčník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha
 
Rok: 2012, Národopisný Věstník, Bulletin D´Ethnologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Sociální studia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Accendo
odborná kniha
 
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha
 
Rok: 2012, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha
 
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha
 
Rok: 2011, Regional Science Inquiry. The journal of the Hellenic Association of Regional Scientist
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
odborná kniha
 
Rok: 2011, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2010, ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.,
odborná kniha
 
Rok: 2010, VŠB TU Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Teorie vědy (Theory of Science)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008, Regionální studia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Linde
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, VŠB TU Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2007, VŠB TU Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Rok:
stať ve sborníku
 
Rok:
stať ve sborníku
 
Rok:
působení v zahraničí