Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Vít Horák, Karolina Wojtasik, Marek Grochowski
Rok: 2019, CzOTO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Springer
kapitola v odborné knize
 
Nicole Horáková Hirschlerová, Malgorzata Suchacka
Rok: 2019, sciendo
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Wydawnictwo MS Opole
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, METSZETEK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Filosofický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Nicole Horáková Hirschlerová, Markéta Jalůvková
Rok: 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Filip Ježek, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Ing. Václav Nétek, CSc, Anna Schneiderová, Doc. Dr. Miloš Kvarčák, CSc.
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Reflexe. Filosofický časopis.
článek v odborném periodiku
 
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D.
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Marek Schneider, Mgr. Martina Schneiderová, Ph.D., doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Rok: 2017, VŠB - TU Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní