Hlavní vědecké zaměření katedry sociologie

Katedra sociologie se zaměřuje na aplikované výzkumy (kvalitativní a kvantitativní) v oblasti sociální patologie (bezdomovectví), sociologie migrace (obraz cizinců v (sociálních) médiích), fenomenologie či sociologické teorie. Provádíme i výzkumy pro úřady a firmy týkající se spokojenosti zákazníků či občanů. Více se dočtete v sekci Projekty a granty.

Již proběhlé projekty:

 • TAČR: Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
 • Projekt: Analýza spokojenosti občanů Slezské Ostravy s dopravní obslužnosti Slezské Ostravy
 • Česko-německý fond budoucnosti: Projekt: Die Organisation der (Un)Moral in internationaler Perspektive. Ein innovativer Einsatz von Blended Learning in der Soziologie/ Organizace (ne)morálního v mezinárodní perspektivě. Inovativní používání metodologie „Blended Learning“ v sociologii.
 • Konference: Česko-slovenská sociologická konference, 23.11.2017, téma: Sociologické výzvy ve středoevropském kontextu

Spolupracující instituce a společnosti

 • Městský úřad Slezská Ostrava
 • Stará aréna Ostrava
 • Kulturní centrum Cooltour
 • Institut udržitelného rozvoje sídel z.s.
 • EURORESO
 • Česká televize studio Ostrava
 • Datamar – marketing research & consulting
 • Data Servis – informace, s.r.o.
 • Katedra sociologie je institucionálním členem České sociologické společnosti (ČSS)

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 04. 2018