Studium

Jednooborové studium: Bakalářské studium Sociologie

Pozor: Vybrané disciplíny budou přednášeny v angličtině!!!

Modul Základy televizní žurnalistiky

Tento modul seznámí studenty se základy žurnalistické práce v televizi, na teoretické ale hlavně praktické úrovní. Modul trvá dva semestry a může byt zvolen jako další specializace současně s hlavním studijním oborem. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení.

Modul HR – personální konzultant

Na základě spolupráce katedry sociologie s HR specialisty a personalisty významných zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji vznikla další příležitost pro studenty zlepšit svou pozici na trhu práce. Během 2 semestrů projdou studenti informačně-praktickými předměty a praxí u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 03. 2019