OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociologie > Studium a přijímací řízení

Studium

Jednooborové studium: Bakalářské studium Sociologie

Pozor: Vybrané disciplíny budou přednášeny v angličtině!!!

Modul Základy televizní žurnalistiky

Tento modul seznámí studenty se základy žurnalistické práce v televizi, na teoretické ale hlavně praktické úrovní. Modul trvá dva semestry a může byt zvolen jako další specializace současně s hlavním studijním oborem. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení.

Modul HR – personální konzultant

Na základě spolupráce katedry sociologie s HR specialisty a personalisty významných zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji vznikla další příležitost pro studenty zlepšit svou pozici na trhu práce. Během 2 semestrů projdou studenti informačně-praktickými předměty a praxí u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Úspěšní absolventi modulu získají osvědčení.

Specializace v neziskovém sektoru

V rámci procesu vylepšování a zkvalitňování výuky KSE pro studenty sociologie připravila blok šesti B předmětů, které je možné absolvovat v letním a zimním semestru. Na základě úspěšného absolvování všech šesti předmětů bude studentům udělen certifikát o "Specializaci v neziskovém sektoru".

Předměty, které jsou zahrnuty do bloku:

Negociace a mediace, Public relations pro NNO, Sociální ekonomika, Metody práce s lidskými zdroji, Fundraising a projektové řízení, Úvod do právní praxe

facebook
rss
social hub