Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, CDK
odborná kniha
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Vavrečka, Markéta Dolinová
Rok: 2016, Humanizacja pracy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Wydawnictwo UMCS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Artes Humanae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Lifelong Learning - Celoživotní vzdělávání
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Viera Vavrečková, Zdeněk Vavrečka
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Sociólogia a spoločnosť
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, HUMANIZACJA PRACY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Biograf
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku