Přijímací řízení na Katedře romanistiky

V současné době jsou uchazeči o studium na všechny bakalářské obory přijímání bez přijímací zkoušky. Požadovaná vstupní úroveň znalosti jazyka pro bakalářské studium je B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá běžné výstupní úrovni na většině středních škol.

V rámci navazujících magisterských oborů musí vykonat přijímací zkoušku pouze uchazeči o studium Francouzštiny pro překladatelskou praxi nebo Španělštiny pro překladatelskou praxi. Podmínkou pro přijetí do ostataních navazujících oborů je úspěšné absolvování předchozího bakalářského nebo magisterského studia Filologie v oboru francouzský/španělský jazyk nebo v oboru příbuzném.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 03. 2017