OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Metodické centrum pro výuku angličtiny a němčiny při KAA a KGE FF OU v Ostravě

Vítejte na stránkách Metodického centra pro výuku angličtiny a němčiny při KAA a KGE FF OU v Ostravě.

V letech 2012 a 2013 se tým pracovníků Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity podílí na realizaci projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků), jehož hlavním řešitelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem projektu je zvýšení jazykové kompetence učitelů všech stupňů škol, podpoření zájmu učitelů o vlastní vzdělávání, setkávání učitelů a výměna zkušeností a řešení aktuálních problémů spojených s výukou. V rámci projektu se budou pořádat semináře, workshopy, přednášky a konference.

Již od března 2012 pracuje při KAA a KGE Metodické centrum pro výuku angličtiny a němčiny, které slouží učitelům v našem regionu i mimo něj, a jehož rozvoj je jedním ze stěžejních cílů projektu.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub