Metodické centrum pro výuku angličtiny a němčiny při Katedře anglistiky a amerikanistiky a Katedře germanistiky FF OU v Ostravě

logolink

V letech 2012 a 2013 se tým pracovníků Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity podílí na realizaci projektu NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers – Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků), jehož hlavním řešitelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Cílem projektu je zvýšení jazykové kompetence učitelů všech stupňů škol, podpoření zájmu učitelů o vlastní vzdělávání, setkávání učitelů a výměna zkušeností a řešení aktuálních problémů spojených s výukou. V rámci projektu se budou pořádat semináře, workshopy, přednášky a konference.

Vybudování metodického centra při katedrách anglistiky a germanistiky OU, které bude sloužit učitelům angličtiny a němčiny v našem regionu i mimo něj, je jedním ze stěžejních cílů projektu.

Metodické centrum nabízí osobní, e-mailové i telefonické poradenství k obsahovým a didaktickým problémům výuky angličtiny a němčiny; připravuje přednášky a workshopy pro učitele angličtiny a němčiny, včetně přednášek a workshopů inspirovaných konkrétními potřebami a zájmy učitelů (přijímáme návrhy oblastí a témat přímo ze strany vyučujících v praxi); připravuje studijní a výukové materiály, které budou tematicky navazovat na přednášky a semináře a dále jejich obsah rozvíjet.

Veškeré nabídky metodického centra – poradenství, účast na přednáškách a workshopech, studijní a výukové materiály – jsou pro všechny zájemce ze školské praxe bezplatné.

Máte-li zájem o spolupráci a přejete-li si být informováni o aktuálních akcích pořádaných v rámci projektu NEFLT, zaregistrujte se prosím elektronicky na adrese .

Těšíme se na spolupráci s vámi – věnujte prosím pozornost níže uvedeným kontaktním údajům.

Kontakty
Kontaktní osoby pro obor germanistika:
PhDr. Irena Šebestová, CSc.
Mgr. Eva Polášková, Ph.D.Kontaktní osoby pro obor anglistika:
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.Adresa:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra germanistiky
Filozofická fakulta OU v Ostravě
Reální 5, Ostrava 1, 701 03
Metodické centrum při katedře anglistiky a katedře germanistiky
Osobní a telefonické konzultační hodiny:
pondělí15.00 – 17.00KGE, místnost D408telefon: 597 091 816
úterý15.00 – 17.00KAA, místnost DM322telefon: 597 091 901
středa15.00 – 17.00KGE, místnost D409telefon: 597 091 936
čtvrtek 15.00 – 17.00 KAA, místnost DM318telefon: 597 091 890

Konzultace v rámci Metodického centra NEFLT jsou během prázdnin možné elektronicky přes e-mailovou adresu .


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017