Studenti katedry dějin umění ve Florencii

Ve dnech 5. až 12. února se v italské Florencii uskutečnil mezinárodní studentský seminář a workshop zaměřený na problematiku profánní a sakrální ikonografie v umění, organizovaný a sponzorovaný florentskou nadací Romualda Del Bianco (Symbols and signs in art /colours, animals, plants, precious stones/). Jeho odborným garantem byla dr. Małgorzata Wrześniak z partnerské univerzity kardinála Stefana Wyszynśkiego ve Varšavě, která pozvala naši katedru dějin umění k participaci na semináři. Ten nezahrnoval pouze odborná setkání studentů a přednášky hostujících odborníků na křesťanskou ikonografii (dr. Wrześniak, dr. Rywiková a prof. Bender), ale rovněž náročný týdenní program poznávání pamětihodností a uměleckých pokladů Florencie, jejichž prohlídky měli všichni účastníci semináře díky nadaci zcela zdarma. Kromě jiných nechyběla mezi nimi samozřejmě návštěva galerie Uffizi, dominikánského kláštera San Marco s úžasnými malbami Fra Angelica, galerie Akademie, jejíž expozici dominuje socha Michelangelova Davida, paláce Pitti s krásnými zahradami a sbírkou obrazů rodin Medicejských a Pitti, paláce Davanzati – dochovaného luxusního sídla středověké florentské šlechty nebo kaple Medicejských s náhrobky zdobenými monumentálními Michelangelovými sochami.

Semináře se zúčastnili studenti čtyř univerzit, kromě ostravské a varšavské také studenti z katolické univerzity v polském Lublinu a z ruské Yaroslavi. Naši fakultu reprezentovali čtyři posluchači bakalářského oboru dějin umění: Michaela Kvapilová, Tereza Čapandová, Jan Melena a Tomáš Koudela. Studenti jednotlivých univerzit měli za úkol na úvod semináře připravit odbornou anglickou prezentaci libovolného tématu, týkajícího se ikonografie drahých kamenů, zvířat nebo rostlin ve středověkém a renesančním umění (prezentace všech týmů je možné si prohlédnout na webových stránkách semináře). Naši studenti si zvolili téma symboliky drahých kamenů ve dvorském umění Karla IV. a nutno dodat, že se svého úkolu zhostili maximálně úspěšně a se ctí neboť jejich prezentace byla při neformálním hodnocení vyhodnocena společně s prezentací studentů z Lublinu jako nejlepší. Studenti byli následně rozděleni do mezinárodních týmů, které měly týden ve Florencii na to, aby si připravili společnou prezentaci na jedno z konkrétních témat. Na výběr měli celkem tři: symboliku červené barvy v umění, symboliku lva nebo stromu. Ne všem se ale podařilo skloubit náročnou přípravu na závěrečnou prezentaci s lákadlem nekonečného množství úžasných památek a uměleckých děl Florencie, a tak úroveň závěrečných prezentací nevykazovala konzistentní kvalitu. Odborná porota nakonec vybrala jeden vítězný tým, jehož členem byla také naše studentka Michaela Kvapilová.

Náročný program semináře byl o víkendu doplněn o celodenní výlet do nedaleké Pisy a těsně před návratem domů někteří neúnavní nadšenci v čele s nezničitelným panem děkanem prof. Zářickým vyrazili do blízkého, kdysi etruského, sídla Fiesole a na prohlídku kostela staroslavného benediktýnského kláštera San Miniato al Monte, jehož krásná mramorová fasáda září nad Florencií. Nutno dodat, že jsme po úspěšně zvládnuté reprezentaci naší fakulty a náročném programu odjížděli z Florencie, přestože značně promrzlí, velmi neradi...

Studenti katedry dějin umění ve Florencii
Studenti katedry dějin umění ve Florencii
Studenti katedry dějin umění ve Florencii
Studenti katedry dějin umění ve Florencii

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017