Seminář Socha – architektura – veřejný prostor

Dne 7. října 2008, 9.30 – 16.00 hodin, se na naší katedře ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Ostravě, konal jednodenní seminář na téma Socha – architektura – veřejný prostor. Seminář se konal v rámci grantového výzkumu GA ČR na téma Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, č. GA ČR 408/06/0823.

Řešitelka grantového projektu: PhDr. Marie Šťastná.
Garanti semináře: Marie Šťastná, FF OU v Ostravě; Martin Strakoš, NPÚ ú. o. p. v Ostravě.

Vystoupili

 • MARTIN STRAKOŠ, NPÚ ú. o. p. v Ostravě
 • Vzpomínka na hrdinství a oběti. Architektura a socha v memoriálech stavbách 40.–60. let 20. století. Památníky a pomníky osvobození a obětem II. světové války v české a zčásti i slovenské architektuře.

 • RENATA SKŘEBSKÁ, PedF OU v Ostravě
 • Výtvarná a regionální specifika střední Moravy ve funerální plastice sochaře Julia Pelikána a Jana Třísky se zaměřením na jejich tvorbu v Přerově a Prostějově. Zvláštnosti a proměny funerální plastiky 1. poloviny 20. století v kontextu k obecné rovině.

 • MAGDA MACHARÁČKOVÁ, Muzeum města Brna
 • Sochařské realizace v Brně na přelomu 20. a 21. století. Návraty „odsunutých“ soch, výstava Sochy v ulicích a soutěž Sochy pro Brno.

 • DALIBOR HALÁTEK, NPÚ, ú. o. p. v Ostravě
 • Hlavní Ostravské náměstí a jeho mariánský sloup. Stěhovavý monument a jeho návrat na původní místo.

 • MARIE ŠŤASTNÁ, FF OU v Ostravě
 • Nová city – sochařské objekty Ostravy-Poruby. Osazování architektury a prostoru sídliště od 50. do 80. let 20. století.

 • RADOVAN LIPUS, Švandovo divadlo na Smíchově, Praha
 • Centrum základního výzkumu HAMU Praha
  Sochy v Moravské Ostravě – nehybní herci ve scéně města. Kapitola ze scénologie města.

 • EVŽEN SCHOLLER, sochař Ostrava-Vřesina
 • Využité i nevyužité možnosti pro monumentální plastiku v Ostravě – pohled praktikujícího sochaře na spolupráci s architekty od 70. let 20. století do současnosti.
  Bonus: Několik pohledů na současnou sochařskou tvorbu v současné světové architektuře.
Seminář Socha – architektura – veřejný prostor
Seminář Socha – architektura – veřejný prostor
Seminář Socha – architektura – veřejný prostor
Seminář Socha – architektura – veřejný prostor

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022