Studentská vědecká konference KCL a KDU 2011

Dne 23. února 2011 se v místnosti E-204 uskutečnila Studentská vědecká konference kateder české literatury a literární vědy a dějin umění a kulturního dědictví.

Průběh akce zdokumentoval dr. Hrtánek:

Moderátor dr. Smolka zahajuje konferenci

Část literární

Jiřina Pavlíková seznámila přítomné s Velikonočními a vánočními dramaty v době baroka
Dana Balcárková zaujala příspěvkem Ženy očima cestovatelů J. Nerudy a H. Heina
Lucie Šimková mluvila o tom, jak vypadá Prostor v povídkách Jana Čepa
Stefan Döhnert předvedl divadelní představení na téma Literární sborník 7edm v posledním ročníku
Přítomné studentky ani nedutaly
Anna Stojaspalová se zamyslela, jakou roli plní Outsideři, prosťáčci a bloudové v prózách Bohuslava Vaňka-Úvalského
Hana Říhová uvedla přítomné do problematiky Multimediálních her jako tvůrčího principu Petra Nikla

Část uměnovědná

Jan Myška ukázal, jak na Zprostředkování historie a technologie vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder dětem
Petr Gašpárek předvedl Mlynářskou usedlost rodu Seibertů, vodní dílo Roštín, okr. Kroměříž

Atmosféra

Po každé výzvě moderátora se rozpoutala diskuse
Diskusi vášnivě prožíval dr. David
Ani prof. Urbanová nezůstávala pozadu
Klidnou diskutující sílu předvedl doc. Malura
Mimo času na diskusi publikum pozorně naslouchalo

 

Výsledky hlasování diváků

Literatura:

  1. Dana Balcárková
  2. Hana Říhová
  3. Lucie Šimková
  4. Umění:

    1. Jan Myška

    Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016