Studentská vědecká konference KCL a KDU 2011

Dne 23. února 2011 se v místnosti E-204 uskutečnila Studentská vědecká konference kateder české literatury a literární vědy a dějin umění a kulturního dědictví.

Průběh akce zdokumentoval dr. Hrtánek:

Moderátor dr. Smolka zahajuje konferenci

Část literární

Jiřina Pavlíková seznámila přítomné s Velikonočními a vánočními dramaty v době barokaDana Balcárková zaujala příspěvkem Ženy očima cestovatelů J. Nerudy a H. HeinaLucie Šimková mluvila o tom, jak vypadá Prostor v povídkách Jana ČepaStefan Döhnert předvedl divadelní představení na téma Literární sborník 7edm v posledním ročníkuPřítomné studentky ani nedutalyAnna Stojaspalová se zamyslela, jakou roli plní Outsideři, prosťáčci a bloudové v prózách Bohuslava Vaňka-ÚvalskéhoHana Říhová uvedla přítomné do problematiky Multimediálních her jako tvůrčího principu Petra Nikla

Část uměnovědná

Jan Myška ukázal, jak na Zprostředkování historie a technologie vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder dětemPetr Gašpárek předvedl Mlynářskou usedlost rodu Seibertů, vodní dílo Roštín, okr. Kroměříž

Atmosféra

Po každé výzvě moderátora se rozpoutala diskuseDiskusi vášnivě prožíval dr. DavidAni prof. Urbanová nezůstávala pozaduKlidnou diskutující sílu předvedl doc. MaluraMimo času na diskusi publikum pozorně naslouchalo

 

Výsledky hlasování diváků

Literatura:

  1. Dana Balcárková
  2. Hana Říhová
  3. Lucie Šimková
  4. Umění:

    1. Jan Myška