Broumovské studentské jaro 2014 - Seminář I.

Studenti KDU FF OU: seminář a worskshop v cyklu MONUMENTA VIVA věnovaný skupině dientzenhoferovských kostelů 22. - 25. dubna 2014.

 • Cíl 1: detailní průzkum kostela Všech svatých v Heřmánkovicích
 • Cíl 2: exkurze - Vižňov, Ruprechtice, Otovice, Martínkovice
 • Cíl 3: kompletace výzkumu z Heřmánkovic
 • Cíl 4: setkání na výsledky společné práce na podzim 2014
Výklad před kostelem sv. Anny, Vižňov
Vižňov, kostel sv. Anny
Vižňov, kostel - stav omítek
Vižňov, hřbitov
Vižňov - nejen se slovem božím
Vižňov - poslech + pohled vzhůru
Heřmánkovice, kostel Všech svatých
Heřmánkovice
Heřmánkovice - hřbitov
Heřmánkovice - k nástropní malbě
Heřmánkovice - dr. M. Mádl ve svém malbyznalém živlu
Heřmánkovice - u varhan
Martínkovice - před vstupem do kostel sv. Martina a sv. Jiří
Martínkovice - interiér kostela
Martínkovice - dr. Mádl se opět vznáší ke stropu
Martínkovice - restaurovaná nástropní malba
Zvon - zkoumala Katka Neumannová
Ostravské zákoutí
Pracovní prostor a lehká únava kolem 22.30 (kolegyně z MU Brno)
Terka Čapandová
Katka Neumannová
Míša Kvapilová
 • Pořadatel: OMNIUM, o. s.
 • Účastníci: studenti, pedagogové, pracovníci
  • ČVUT Praha
  • VU Pardubice
  • UJEP Ústí n. Labem
  • KDU FF OU Ostrava
  • Ústav dějin umění AV ČR
  • NPÚ

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017