Proč bych měl/a studovat angličtinu právě v Ostravě?

  • Naše studijní programy reagují na změny ve společnosti vedoucí ke zvýšené poptávce po jazykových profesionálech - naši absolventi se bez problémů uplatňují na trhu práce a nacházejí zaměstnání ve veřejných institucích, soukromé sféře i ve školství v ČR i v zahraničí.

  • Nabízíme pestrou škálu na sebe navazujících programů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni - jako jedni z mála v ČR zajišťujeme také studium učitelství angličtiny v kombinaci s přírodními vědami pro střední školy.

  • Nabízíme přátelskou atmosféru a osobní přístup – u nás nebudete jen číslo ve studijní agendě.

  • Výuka oborových předmětů probíhá pouze v angličtině.

  • Nabízíme mezinárodní prostředí a pravidelný kontakt s odborníky i studenty z nejrůznějších koutů světa.

  • nabízíme možnost absolvovat studijní pobyty i pracovní stáže v rámci Evropy (např. Velká Británie, Irsko, Švédsko, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Maďarsko, Estonsko atd.) i v mnoha dalších zajímavých destinacích (např. U.S.A., Kanada, Japonsko, Maroko, Tchaj-van, Jižní Korea, Vietnam a další). Všude bude jazykem vašeho studia či práce angličtina. Zahraniční zkušenost bezpochyby vylepší vaše CV a bude výhodou při hledání zaměstnání.

  • nabízíme možnost zapojit se do celé řady školních i mimoškolních aktivit jako např. anglická divadelní skupina, Erasmus Student Network atd.

  • nabízíme možnost se zapojit do výzkumných projektů a v rámci odborné praxe získat cenné zkušenosti i ve firmách s angličtinou jako pracovním jazykem (např. Tieto, Okin).

  • katedra pravidelně hostí přednášky v rámci Kruhu moderních filologů a zapojuje se do fakultních akcí jako je například Den s překladem nebo Studentská vědecká konference a další.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2019