OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Anglická a americká literatura [CZ]doktorské4 rokykombinované
Anglická a americká literatura [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglický jazyk [CZ]doktorské3 rokykombinované
Anglický jazyk [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Anglický jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglický jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Angličtina pro překladatelskou praxi [CZ]navazující2 rokyprezenční
Angličtina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Angličtina ve sféře podnikání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
English Language [AN]doktorské3 rokyprezenční
English Language [AN]doktorské3 rokykombinované
English Language and Literature [AN]bakalářské3 rokyprezenční
English Language and Literature [AN]navazující2 rokyprezenční
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk a literatura - Český jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Český jazyk a literaturanavazující
Anglický jazyk a literatura - Dějiny umění a památková péčebakalářské
Anglický jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Historiebakalářské
Anglický jazyk a literatura - Historienavazující
Anglický jazyk a literatura - Latinský jazyk a kulturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literaturanavazující
Anglický jazyk a literatura - Polský jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Polský jazyk a literaturanavazující
Anglický jazyk a literatura - Ruský jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Ruský jazyk a literaturanavazující
Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk a literaturabakalářské
Anglický jazyk a literatura - Španělský jazyk a literaturanavazující
Anglický jazyk a literatura - Základy společenských vědbakalářské
Biologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Fyzika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Geografie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Chemie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Informatika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Matematika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)bakalářské
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství psychologie pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠnavazující
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠnavazující

Charakteristika doktorského studijního programu P7310 - Filologie - Anglická a americká literatura

Cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky se zaměřením na anglickou a americkou literaturu, případně další anglofonní literatury, kteří budou schopni v dané specializaci samostatně řešit metodologické problémy v oblasti teorie a dějin těchto literatur a jejich recepce v literárním i obecně společenském kontextu.

Charakteristika doktorského studijního programu P7310-Filologie - Anglický jazyk

Cílem je připravit vysoce kvalifikované odborníky v jazykovědě, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní lingvistiky.
facebook
rss
social hub