Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Anglická filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie - Angličtina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
English Philology [AN]bakalářské3 rokyprezenční
English Philology [AN]navazující2 rokyprezenční
English Philology [AN]doktorské4 rokyprezenční
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Český jazyk a literaturanavazující
Anglická filologie - Dějiny uměnínavazující
Anglická filologie - Filozofienavazující
Anglická filologie - Francouzská filologienavazující
Anglická filologie - Historienavazující
Anglická filologie - Latinský jazyk a kultura středověkunavazující
Anglická filologie - Německá filologienavazující
Anglická filologie - Polská filologienavazující
Anglická filologie - Ruská filologienavazující
Anglická filologie - Španělská filologienavazující
Biologie - Anglická filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Anglická filologiebakalářské
Český jazyk a literatura - Anglická filologienavazující
Dějiny umění - Anglická filologiebakalářské
Dějiny umění - Anglická filologienavazující
Filozofie - Anglická filologiebakalářské
Filozofie - Anglická filologienavazující
Francouzská filologie - Anglická filologiebakalářské
Francouzská filologie - Anglická filologienavazující
Fyzika - Anglická filologiebakalářské
Geografie - Anglická filologiebakalářské
Historie - Anglická filologiebakalářské
Historie - Anglická filologienavazující
Latinský jazyk a kultura - Anglická filologiebakalářské
Latinský jazyk a kultura středověku - Anglická filologienavazující
Matematika - Anglická filologiebakalářské
Německá filologie - Anglická filologiebakalářské
Německá filologie - Anglická filologienavazující
Polská filologie - Anglická filologiebakalářské
Polská filologie - Anglická filologienavazující
Ruská filologie - Anglická filologiebakalářské
Ruská filologie - Anglická filologienavazující
Sociologie - Anglická filologiebakalářské
Španělská filologie - Anglická filologiebakalářské
Španělská filologie - Anglická filologienavazující
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglická filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglická filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Anglický jazyk pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Dějepis pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠnavazující
Anglický jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠnavazující
Biologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Biologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Český jazyk a literatura - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Dějiny umění - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Francouzská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Fyzika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Geografie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Geografie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Historie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Hudební výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Hudební výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Chemie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Informatika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Matematika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Matematika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Německá filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Pedagogika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Pedagogika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Polská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Psychologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Psychologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Ruská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Španělská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské
Tělesná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Tělesná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Výtvarná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)bakalářské
Výtvarná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠnavazující
Základy společenských věd - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)bakalářské