Studentská konference na katedře anglistiky a amerikanistiky

Na katedře anglistiky a amerikanistiky je každoročně příchod jara doprovázen další příjemnou událostí - studentskou konferencí. Konference je vhodnou platformou pro studenty, kteří se chtějí o výsledky svého bádání podělit s kolegy z řad posluchačů i vyučujících. Nabízí jedinečnou příležitost, jak získat zpětnou vazbu, podněty a motivaci k další badatelské práci.

Tematické zaměření příspěvků pokrývá celou škálu oborů, které se na katedře vyučují. Své místo zde mají lingvistické, translatologické i literárně-kulturní referáty. Každým rokem se při této příležitosti prezentují studenti celé triády programů, které katedra nabízí, tedy frekventanti bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Po každém příspěvku následuje všeobecná diskuze, která je mj. užitečnou průpravou pro obhajobu.

Vystoupení na konferenci nemusí být ale pouze generální zkouškou na obhajobu, jde i o cennou zkušenost s vystupováním před publikem, která přijde vhod v jakékoli budoucí profesi. Pro někoho může znamenat vykročení na akademickou dráhu, která může započít třeba doktorským studiem na naší katedře. Pokud nejsou tyto důvody dostatečně pádné, pak už snad jen zbývá dodat, že nejlepší příspěvky jsou ohodnoceny finanční odměnou.

Máte-li zájem vystoupit na příštím konferenci, obraťte se na některého z vyučujících, nejlépe na vedoucí vaší kvalifikační práce.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2019