OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra dějin umění a kulturního dědictví > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KDU
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: daniela.rywikova@osu.cz
telefon: 553 46 2001
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice katedry
email: andrea.pokludova@osu.cz
telefon: 553 46 2004
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tutor a pedagogický poradce
email: jiri.jung@osu.cz
telefon: 553 46 2004
Sekretariát KDU
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
email: tereza.miksankova@osu.cz
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Profesoři
Zatloukal Pavel, prof. PhDr.
činnost: architektura a umění 18. až 20. století
email: pavel.zatloukal@osu.cz
telefon: 553 46 2001
Docenti
Černý Pavol, doc. Ing., Dr.
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
email: pavol.cerny@osu.cz
telefon: 553 46 2001
Matěj Miloš, doc. PhDr. ing. arch. , Ph.D. et Ph.D.
činnost: heuristika památkové péče, technické památky
email: milos.matej@osu.cz
telefon: 553 46 2005
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc.
činnost: gender studies
email: ludmila.nesladkova@osu.cz
telefon: 553 46 2003
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice katedry
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
email: andrea.pokludova@osu.cz
telefon: 553 46 2004
Odborní asistenti
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D.
činnost: technické památky, památková ochrana
email: kveta.jordanova@osu.cz
telefon:
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tutor a pedagogický poradce
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
email: jiri.jung@osu.cz
telefon: 553 46 2004
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
činnost: umění evropského a českého baroka, umění regionu
email: jaromir.olsovsky@osu.cz
telefon: 553 46 2004
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
email: daniela.rywikova@osu.cz
telefon: 553 46 2001

Doktorandi KDU

Doktorandi KDU
Březinský Pavel, Mgr.email: A15611@student.osu.cz

místnost: DM202

Čapandová Tereza, Mgr.email: A14634@student.osu.cz

místnost: DM202

Folwarczna Kristýna, Mgr.email: A16616@student.osu.cz

místnost: DM202

Hubáček Adam, Mgr. et Mgr.email: A11602@student.osu.cz

místnost: DM202

Kania David, Mgr.email: A16617@student.osu.cz

místnost: DM202

Kos Lukáš, Mgr.email: A15608@student.osu.cz

místnost: DM202

Koudela Tomáš, Mgr.email: A14635@student.osu.cz

místnost: DM202

Kozlová Andrea, Mgr. et Mgr.email: A12615@student.osu.cz

místnost: DM202

Kravčíková Agáta, Mgr.email: A14636@student.osu.cz

místnost: DM202

Maňas Miroslav, Mgr.email: A14637@student.osu.cz

místnost: DM202

Matyáš Jan, Mgr.email: A14638@student.osu.cz

místnost: DM202

Neminář Jiří, Mgr.email: A15628@student.osu.cz

místnost: DM202

Rosová Romana, Mgr.email: A14633@student.osu.cz

místnost: DM202

Střelcová Tereza, Mgremail: A10613@student.osu.cz

místnost: DM202

Šimíková Martina, Mgr.email: A13609@student.osu.cz

místnost: DM202

Vitásková Karin, Mgr.email: A13613@student.osu.cz

místnost: DM202

Vojtal Petr, Mgr.email: A15613@student.osu.cz

místnost: DM202

Vyskočilová Alžběta, Mgr.email: A12614@student.osu.cz

místnost: DM202

Zatloukal Petr, Mgr.email: A14640@student.osu.cz

místnost: DM202