Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra slavistiky > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Konference na téma Násilí v komunikaci

Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Długosza w Częstochowie a Katedra slavistiky, Filozofická fakulta Ostravské univerzity zvou k účasti na mezinárodní vědecké konferenci z cyklu „Mechanismy a kontexty fungování jazyka“ na téma

Násilí v komunikaci,

která se bude konat 29. – 30. listopadu 2018 v ČenstochovéVážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali k účasti na vědecké konferenci, jejímž hlavním tématem bude mnohoaspektový jev násilí v komunikaci, v jeho jazykových, komunikačních a kulturních rovinách.

Navržená problematika je důležitá zejména v kontextu společenských, komunikačně-kulturních a civilizačních proměn, jež vedou k rozšíření oblastí násilí, ke zmnohonásobení přítomnosti těchto jevů, majících značně neetický charakter. Vzhledem k výše řečenému je základní myšlenkou konference (re)definování násilí z jeho pragmatického a axiologického hlediska, zejména nastínění perspektivy jejího omezení a vytýčení způsobů zamezení výskytu násilí v komunikaci.

Násilí v komunikaci propojujeme s neetickými jevy, s nedodržováním či specifickou interpretací společensky formulovaných jazykových konvencí, komunikačních a kulturních vzorců. Tyto jevy se totiž pojí s ovlivňováním myšlení a/nebo chování jiných osob, společenských skupin, bez zohlednění jejich subjektivity.

Cílem konference je prezentace zkoumání rozmanitých projevů a dimenzí přítomnosti násilí v jazykovém chování a komunikačních událostech. Mezi hlavní témata úvah řadíme mimo jiné problematiku: překračování hranic mezi etickým a neetickým jazykovým chováním, lámání komunikačních konvencí, porušování jazykového a kulturního tabu, konfliktu ve verbální interakci, agrese v komunikačním chování, násilí jako součásti komunikační strategie, jazykové manipulace a jejich souvislost s žánry a diskursy.

K účasti na konferenci zveme vědce, kteří se zajímají jak o současné, tak i historické jevy. Analýzy současné doby bychom rádi propojili s historickými úvahami na téma násilí v komunikaci a jeho proměny podmíněné kontextem.

Na vaše přihlášky čekáme do 31. července 2018 na adrese: ifpkonferencja.jezyk@onet.pl (přihláška). Konferenční poplatek činí 280 PLN a zahrnuje jak občerstvení, tak přípravu článků pro publikaci (po doporučujících posudcích recenzentů). Poplatek nezahrnuje náklady na ubytování.

Příspěvky prezentované během konference budou publikovány v časopise „Studia Slavica“ a v monografii (datum vydání publikace v roce 2019).

Těšíme se na viděnou!

Organizátoři:
dr hab. Dorota Suska, prof. AJD
dr Renata Bizior
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.


Vědecká rada konference:

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj
prof. dr hab. Małgorzata Kita
prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ
doc. PaedDr Yevhen Tsymbalenko, Ph. D.
prof. dr hab. Maria Wojtak
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 05. 2018

facebook
social hub