Přípravné kurzy

Kurz pro zájemce o studium psychologie

Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování. Kurz se koná vždy v pátky 11. února, 25. února, 11. března, 25. března a 8. dubna2021, vždy od 13.00 do 18.00 hod. v místnosti E303 (Filozofická fakulta, budova E, vstup z Reální 5). Více informací na aktivním odkazu výše.