Kurz pro zájemce o studium psychologie 2023

Cílem kurzu je seznámit zájemce o studium psychologie (ale i jiné zájemce o psychologii) s hlavními psychologickými disciplínami i příbuznými vědními obory nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování. Celkový rozsah kurzu pro zájemce: 30 hodin.

Kurz pro zájemce přináší témata:

Biologické souvislosti v psychologii
Pedagogická psychologie
Vývojová psychologie
Psychologie osobnosti
Psychologie změny
Sociální psychologie
Poradenská psychologie
Dobrodružství psychodiagnostiky

Termíny konání:

pátky v době 13.00-18.00
10. února 2023, 24. února 2023, 10. března 2023, 24. března 2023, 21. dubna 2023

Přihlášení:

do 31. ledna pouze přes e-přihlášku (kurz hledejte v části Kurzy CŽV, U3V apod.)

Přihlášku netiskněte a neposílejte poštou na fakultu. Platná je přihláška, ke které bude do data 31. ledna evidována úhrada stanoveného poplatku.

Cena:

2 900.- Kč


Bližší informace o tématech soubor pdf 0,33 MB
Další informace o kurzu


Informace:

553 46 1951


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2023