Dokumenty

Dokumenty týkající se studia na Katedře psychologie jsou přístupné po přihlášení do Portálu v sekci Dokumenty (Dokumenty – Filozofická fakulta – Katedra psychologie). Co zde studenti najdou?

  • citační manuál APA
  • podklady pro psaní seminárních prací (pravidla odborného textu, plagiátorství atd.)
  • podklady pro psaní bakalářských prací (pokyny k VŠKP, etický dotazník, časté chyby atd.)
  • znění okruhů k SZZ

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2022