Kabinet diagnostických metod

Diagnostické metody jsou určeny k výpůjčce pro studenty na Katedře psychologie FF OU a pro učitele této katedry. Kabinet diagnostických metod je umístěn v zasedací místnosti Katedry psychologie (místnost DM 417).

Metody jsou studentům zapůjčovány pouze prezenčně, při každé výpůjčce je nutné vyplnit výpůjční lístek (výpůjční lístky k tisku naleznete po přihlášení do Portálu v sekci Dokumenty – Filozofická fakulta – Katedra psychologie). Doporučujeme studentům vytisknout a vyplnit výpůjční lístek před návštěvou kabinetu, v případě plánovaného kopírování z metody je nutné mít na výpůjčním lístku podpis učitele.

Seznam diagnostických metod nabízených na Katedře psychologie naleznete po přihlášení do Portálu v sekci Dokumenty – Filozofická fakulta – Katedra psychologie.

Při nutnosti okopírovat části metody pro výzkum k bakalářské práci nebo pro vypracování seminárního úkolu je toto možné primárně na kopírce v prostorách Katedry psychologie v hodinách otevření kabinetu. V takovém případě výpůjční lístek musí studentovi podepsat (předem) i vyučující katedry – vedoucí bakalářské práce nebo vyučující, který zadal diagnostický úkol apod.

Výpůjčky metod v LS 2023/2024 (ve výukové části semestru) zajišťují:
sudé středy 15:00 – 18:00


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024