Věda a výzkum a katedře psychologie

Katedra psychologie se výzkumně dlouhodobě zaměřuje na zkoumání problematiky prosociálního chování, psychické zátěže, emoční inteligence, šikany a kyberšikany. Aktuálně se pracoviště zabývá také výzkumem některých existenciálních aspektů práce a výzkumem vybraných psychofyziologických aspektů krátkodobé smyslové a sociální deprivace.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020


Anketa

Vážení kolegové, již delší dobu se z psychologického hlediska zabývám lidskou odolností. Rád bych si s Vaší pomocí upřesnil představu, jaký je současný pohled psychologů na tento fenomén u nás. K tomu účelu si dovoluji požádat o laskavé vyjádřená k několika bodům.