Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1960
Stálý zástupce vedoucího katedry
553 46 1961
Pedagogický poradce
553 46 1953
Koordinátor pro zahraniční mobility
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
553 46 1962
Projektový koordinátor
553 46 1960
Sekretariát
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
553 46 1951
 
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: psychologie postojů, psychická odolnost, existenciální aspekty práce
553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc.
činnost: emoční a sociální inteligence, životní spokojenost, osamělost, zvládání zátěže
553 46 1950
Odborní asistenti
Friedlová Martina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
činnost: psychodiagnostika, psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologie rodiny, psychoterapie
553 46 1961
Jaremová Vladěna, PhDr.
činnost: neuropsychologie, psychopatologie
553 46 1961
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
činnost: psychologie postojů, psychologická diagnostika, psychologické aspekty interaktivního vzdělávání
553 46 1962
Millová Katarína, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychologie celoživotního vývoje, úspěšný vývoj, čtvrtživotní krize, zakotvená dospělost, longitudinální studium člověka
553 46 1960
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.
činnost: změna k lepšímu, kognitivní psychologie, spokojenost, work-life balance, psychoterapie, poradenství, metodologie, kvalitativní výzkum
608 322 634
553 46 1958
Oľhová Simona, Mgr., PhD.
činnost: meziskupinové vztahy, předsudky, inkluze
553 46 1953
Poledňová Ivana, PhDr., CSc.
pedagogický poradce
činnost: kognice a metakognice, morálka, kariérní poradenství, psychodiagnostika
553 46 1953
Rečka Karel, Mgr.
činnost: statistika v psychologii
553 46 1962
Externisté
Božoňová Adéla, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
 
Drbohlav Andrej, PhDr., DBA
činnost: psychologické aspekty agrese a násilí
 
Komárková Simona, Mgr.
činnost: činnost sociálně psychologický výcvik
 
Kovářová Hana, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
553 46 1345
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
činnost: proces truchlení, spiritualita, psycholingvistika, psychoanalýza
 
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: šikana a agresivita na školách
 
Peigerová Hana, Mgr.
činnost: krizová intervence
 
Přibylová Kateřina, Mgr.
činnost: činnost sociálně psychologický výcvik
 
Radilová Veronika, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
 
Rojková Zuzana, Mgr. et Bc., PhD.
činnost: statistika v psychologii
 
Váňová Jana, Mgr.
činnost: komunikace v personální praxi a personalistika
 
Wadjas Hana, Mgr.
činnost: činnost pedagogicko-psych. a školní poradenství