Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPS
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1962
608 322 634
Friedlová Martina, Mgr. et Mgr.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
e-mail:
telefon: 553 46 1951
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: psychologie postojů, psychická odolnost, existenciální aspekty práce
e-mail:
telefon: 553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc.
činnost: emoční a sociální inteligence, životní spokojenost, osamělost, zvládání zátěže
e-mail:
telefon: 553 46 1958
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: prosociální chování
e-mail:
telefon: 553 46 1950
Odborní asistenti
Friedlová Martina, Mgr. et Mgr.
zástupce vedoucího katedry
činnost: psychodiagnostika, psychologie osobnosti, psychologie práce, psychologie rodiny, psychoterapie
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
koordinátor Erasmus
činnost: psychologie postojů, psychologická diagnostika, psychologické aspekty interaktivního vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce
činnost: proces truchlení, spiritualita, psycholingvistika, psychoanalýza
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: experimentální psychologie, omezená zevní stimulace, terapie tmou, floating, mindfulness, psychoterapie, biofeedback
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Millová Katarína, PhDr., Ph.D.
činnost: psychologie celoživotního vývoje, úspěšný vývoj, čtvrtživotní krize, zakotvená dospělost, longitudinální studium člověka
e-mail:
telefon: 553 46 1960
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: změna k lepšímu, kognitivní psychologie, spokojenost, work-life balance, psychoterapie, poradenství, metodologie, kvalitativní výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1962
608 322 634
Nilius Petr, PhDr., Ph.D.
činnost: kognitivní rehabilitace, psychologická problematika somaticky nemocných dětí, psychologická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Oľhová Simona, Mgr., PhD.
činnost: meziskupinové vztahy, předsudky, inkluze
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Poledňová Ivana, PhDr., CSc.
činnost: kognice a metakognice, morálka, kariérní poradenství, psychodiagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 1960
Externisté
Božoňová Adéla, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon:
Gladyszová Eva, Mgr.
činnost: personalistika
e-mail:
telefon:
Golichová Veronika, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon:
Hodný František, Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon:
Jaremová Vladěna, PhDr.
činnost: neuropsychologie, psychobiologie
e-mail:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: šikana a agresivita na školách
e-mail:
telefon:
Pečtová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogicko-psych. a školní poradenství
e-mail:
telefon:
Rečka Karel, Mgr.
činnost: statistika v psychologii
e-mail:
telefon:
Rojková Zuzana, Mgr. et Bc., PhD.
činnost: statistika v psychologii
e-mail:
telefon:
Sácký Vladimír, Mgr. et Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon: