Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KPS
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Staníčková Libuše
sekretářka KPS
e-mail:
telefon: 553 46 1951
Členové katedry
Profesoři
Paulík Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: obecná psychologie, dějiny psychologie, psychologie sportu, poradenská psychologie, psychoterapie, psychologie práce, duševní hygiena, psychická zátěž
e-mail:
telefon: 553 46 1956
Docenti
Baumgartner František, doc. PhDr., CSc.
činnost: obecná psychologie, základy metodologie a statistiky, psychometrie a psychodiagnostika, kognitivní psychologie, emoční inteligence
e-mail:
telefon: 553 46 1958
Mlčák Zdeněk, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti, krizová intervence, psychoterapie, psychická zátěž, prosociální chování
e-mail:
telefon: 553 46 1950
Odborní asistenti
Oľhová Simona, Mgr., PhD.
činnost: komunikační dovednosti, vedení praxí u bakalářských oborů, časopis Psychologie a její kontexty
e-mail:
telefon: 553 46 1953
Kundrát Josef, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 1962
Machů Klára, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná psychologie, psychologie rodiny, sociální psychologie pro učitele, drogové závislosti
e-mail:
telefon: 553 46 1954
Malůš Marek, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: psychologie osobnosti, klinická psychologie, lékařská psychologie
e-mail:
telefon: 553 46 1952
Poledňová Ivana, PhDr., CSc.
činnost: psychopatologie pro učitele, základy poradenství, psychopatologie dětí, komunikační dovednosti pro učitele
e-mail:
telefon: 553 46 1960
Externisté
Gladyszová Eva, Mgr.
činnost: personalistika
e-mail:
telefon:
Jaremová Vladěna, PhDr.
činnost: neuropsychologie
e-mail:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: šikana a agresivita na školách
e-mail:
telefon:
Panáček Michal, PhDr., PhD.
činnost: základy sociální práce, psychologické aspekty agrese a násilí
e-mail:
telefon:
Panáčková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: diferenciální psychologie, lékařská psychologie
e-mail:
telefon:
Pečtová Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: pedagogicko-psych. a školní poradenství
e-mail:
telefon:
Sácký Vladimír, Mgr. et Mgr.
činnost: sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon: