Program ERASMUS+

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě nabízí:

studijní pobyty pro studenty v rámci programu Erasmus+Studium v zahraničí nabízí:

 • Výběr zajímavých předmětů
 • Možnost poznat, jak se psychologie učí jinde
 • Seznámit se s místními studenty psychologie
 • Zlepšit se v komunikaci v cizím jazyce
 • Získat nové zkušenosti, zážitky a kontakty
 • Rozšířit oblasti poznání v psychologii
 • Lepší možnost dostat se k zahraniční literatuře

Kontakty:

Referentka pro zahraniční styky FF OU:
 
Koordinátor Erasmus+ KPS FF OU:
 
Sekretariát KPS FF OU:
553 46 1951


Kam se můžete v rámci Erasmu podívat?

 • University of Jyväskylä, Finland
 • National University of Ireland, Maynooth, Ireland
 • Universita Degli Studi di Genova, Italy
 • Univerzitet Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, North Macedonia
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland
 • Uniwersytet Lodzki, Lodz, Poland
 • Universidade de Évora, Portugal
 • Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovakia
 • Prešovská univerzita, Prešov, Slovakia
 • Trnavská univerzita v Trnave, Slovakia
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovakia
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovakia
 • Universidad de Almería, Spain

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024