Program ERASMUS

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě nabízí:

Výměnné pobyty pro studenty v rámci programu ErasmusStudium v zahraničí nabízí:

 • Výběr zajímavých předmětů
 • Možnost poznat, jak se psychologie učí jinde
 • Seznámit se s místními studenty psychologie
 • Zlepšit se v komunikaci v cizím jazyce
 • Získat nové zkušenosti, zážitky a kontakty
 • Rozšíření oblasti poznání v psychologii
 • Lepší možnost dostat se k zahraniční literatuře
 • Poznávání nové kultury

KONTAKTY:

Kam se můžete v rámci Erasmu podívat?

 • Universidad de Almería, Spain
 • National University of Ireland, Maynooth, Ireland
 • Katolická univerzita v Ružomberoku, Slovakia
 • Paneurópská vysoká škola Bratislava, Slovakia
 • Komenského Universita Bratislava, Slovakia
 • Prešovská univerzita, Prešov, Slovakia
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovakia
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovakia

Seznam je pravidelně aktualizován.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017