Z historie naší katedry

Katedra psychologie vznikla v roce 1964 na tehdejší samostatné Pedagogické fakultě v Ostravě, kde zajišťovala výuku psychologických disciplín v učitelském studiu. V roce 1970 byla vytvořena Katedra pedagogiky a psychologie. Součástí této personálně poměrně početné katedry byla psychologická laboratoř a akademická poradna. Sloučení psychologů a pedagogů do jednoho pracoviště bylo tehdy považováno za určité provizorium, přesto přetrvalo až do začátku roku 1990. V tomto roce se podařilo zúročit dlouhotrvající úsilí psychologů o opětovné zřízení samostatné katedry psychologie. Jejím prvním vedoucím se ještě na Pedagogické fakultě stal doc. PhDr. Karel Paulík, CSc. Po založení Ostravské univerzity v roce 1991 je Katedra psychologie součástí Filozofické fakulty. Od té doby kromě přípravy nových studijních předmětů pro učitelské i neučitelské studium na Ostravské univerzitě, byly katedrou zavedeny nové studijní obory v rámci programu sociální politika a sociální práce postupně realizované v bakalářském (Profesní poradenství a rekvalifikace), magisterském i doktorském stupni (Poradenství v sociální práci). To bylo v souladu s tehdy aktuálním trendem humanizace regionu a rozvíjení lidských zdrojů. Pracoviště postupně několikrát měnilo svůj název. V akademickém roce 2001/2002 se z působnosti katedry vyčlenilo studium psychologie pro učitele a vznikla Katedra psychologie výchovy a vzdělávání, do níž přešlo z původní Katedry psychologie několik členů. Od akademického roku 2003/2004 byla tato katedra dislokována na Pedagogickou fakultu. Dlouhodobou intenzivní snahu vyhovět přetrvávajícímu zájmu o studium odborné psychologie se podařilo realizovat v roce 2009, kdy byl akreditován bakalářský obor Psychologie. Posléze v 2011 bylo akreditováno také magisterském dvouoborovém studium Učitelství psychologie, které bylo později přeneseno na Pedagogickou fakultu OU. V současnosti Katedra psychologie na Filozofické fakultě nabízí jednooborové bakalářské studium psychologie.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2022