Ze života katedry

Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. v pořadu Leonardo Plus Českého rozhlasu

Prosociálnímu chování a altruismu se musíme učit. Celoživotně, vysvětluje psycholog.

Konference Psychologické aspekty pomáhání 2018Studenti studentům - projekt vzájemné česko-polské spolupráce

Ve dnech 25. a 26. února 2015 přijala katedra psychologie FF OU pracovníky a studenty z Katedry psychologie Fakulty sociálních věd Univerzity Jana Dlugosza v Czestochowe.

Setkání s Doc. PhDr. Panajotisem Cakirpaloglu, DrSc.

P. Cakirpaloglu vyučuje psychologické disciplíny na Katedře psychologie Palackého univerzity.

Rozhovor s PhDr. Martinem Ciprem, CSc., na téma Moderní aplikovaná psychoanalýza

V úterý 21. října 2014 od 15,00 hod. probíhalo v aule PdF OU další setkání organizované katedrou psychologie FF OU v rámci cyklu Inspirativní osobnosti současné psychologie.

O psychologickém testování - rozhovor s prof. PhDr. Tomášem Urbánkem, Ph.D.

Ve středu 23. dubna 2014 v 15,00 hod. proběhla další z cyklu akcí nazvaných Inspirativní osobnosti současné psychologie, kterou uspořádala katedra psychologie FF OU.

Rozhovor s doc. PhDr. Jiřím Kulkou, CSc. - O štěstí...

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 proběhlo v aule PdF OU setkání s Jiřím Kulkou, kterým zahájila katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd FF OU cyklus “Inspira­tivní osobnosti současné psychologie„.

Rozhovor s PhDr. Martinou Hřebíčkovou, DSc. - O struktuře osobnosti...

Ve středu 27. února 2013 v aule PdF OU uspořádala katedra psychologie v rámci cyklu “In­spira­tivní osobnosti současné psychologie„ další setkání, tentokrát s  PhDr. Martinou Hře­bíčkovou, DSc.

Rozhovor s doc. Mgr. Petrem Halamou, Ph.D. - O smyslu života...

Ve středu 4. prosince v 15,00 hod. proběhlo v aule PdF OU další setkání, které uspořádala katedra psychologie FF OU v rámci svého cyklu akcí Inspirativní osobnosti současné psychologie.

Konference Psychologické aspekty pomáhání 2016Konference Psychologické aspekty pomáhání 2014