Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra psychologie

Ivana Poledňová


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
DM 419, budova DM
funkce:
pedagogický poradce
obor činnosti:
kognice a metakognice, morálka, kariérní poradenství, psychodiagnostika
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1953
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ivana Poledňová, Denisa Kuchtová, Zdenka Stránská, František Baumgartner
článek v odborném periodiku
 
Iva Štěpničková, Ivana Poledňová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Poledňová, Denisa Kuchtová, Zdenka Stránská
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Ivana Poledňová, Dagmar Panošová
Rok: 2019, Ostrava, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Ivana Poledňová, Markéta Zajícová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
ostatní
 
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Martina Keratová
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Pavla Buráňová, Lucia Kvitkovičová, Ivana Poledňová
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Tereza Koběrská
Rok: 2016, Polish Journal of Applied Psychology
článek v odborném periodiku
 
Barbora Pánková, Ivana Poledňová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Ivana Poledňová, Pavla Buráňová
Rok: 2016
ostatní
 
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Iveta Rebrová
Rok: 2015, Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis
článek v odborném periodiku
 
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Rok: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
kapitola v odborné knize
 
Ivana Poledňová, Jindřiška Šmejkalová, Jana Borůvková
Rok: 2015, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Hana Niedobová
Rok: 2014, Problems of Psychology in the 21st Century
článek v odborném periodiku
 
Šárka Portešová, Ivana Poledňová, Lubomír Kukla, Marie Budíková
Rok: 2014, Československá psychologie
článek v odborném periodiku
 
Šárka Portešová, Ivana Poledňová, David Macek, Milan Růžička, Ondřej Straka, Jana Urmanová ... další autoři
Rok: 2014, Muni Press
odborná kniha
 
Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Monika Čechová
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Problems of Psychology in the 21st Century
článek v odborném periodiku
 
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová, Martina Dršková
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Zdenka Stránská, Kateřina Hourová, Ivana Poledňová
Rok: 2013, Difin
kapitola v odborné knize
 
Zdenka Stránská, Ivana Poledňová
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Lukáš Bolcek, Ivana Poledňová, Emilie Franková
Rok: 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar
kapitola v odborné knize
 
Ivana Poledňová, Vladimír Marček, Šárka Portešová
Rok: 2012, Problems of Psychology in the 21st Century
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Čapková Viktoria
Morální kompetence, životní spokojenost a zodpovědné chování vysokoškolských studentů
bakalářská
2024
Fojtíková Lucie
Životní příběhy dívek s poruchami příjmu potravy
bakalářská
2024
Huserová Veronika
Syndrom vyhoření u psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách a jeho determinanty
bakalářská
2024
Kubasková Anna
Utváření autonomie v adolescenci v kontextu rodinných vztahů
bakalářská
2024
Kurucz Kevin
Psychospirituální krize pohledem teorie C. G. Junga
bakalářská
2024
Máčalová Veronika
Preference v partnerském výběru u vysokoškolských studentů
bakalářská
2024
Partschová Tereza
Vztah mezi používáním smartphonů a školní úspěšností u dětí mladšího školního věku.
bakalářská
2024
Rifflerová Edita
Vnímání životní smysluplnosti u skautských vůdců
bakalářská
2024
Stypová Zuzana
Sociální sítě a důvěra v partnerských vztazích
bakalářská
2024
Vavřincová Kateřina
Styly řešení konfliktů ve vztahu ke schopnosti zaujmout perspektivu druhého
bakalářská
2024
Vrchotková Klára
Rozdíly ve výkonové motivaci mezi učni a studenty závěrečných ročníků na střední odborné škole
bakalářská
2024
Zemková Natálie
Attachment v období vynořující se dospělosti
bakalářská
2024
Danková Mária
Citová väzba v dospelosti a kvalita partnerského vzťahu
bakalářská
2023
Dudková Daniela
Utváření identity v adolescenci
bakalářská
2023
Hasíková Veronika
Role spirituality v posttraumatickém růstu
bakalářská
2023
Langrová Jana
Ekologické postoje a chování studentů vysokých škol
bakalářská
2023
Ridzáková Klára
Osobnostní charakteristiky dobrovolníků pomáhajících v době pandemie nemoci covid-19
bakalářská
2023
Štarhová Barbora
Vliv rodinného prostředí a výchovy na mladistvou kriminalitu
bakalářská
2023
Zajacová Adéla
Časová perspektiva a životní spokojenost
bakalářská
2023
Hartmanová Anna
Hodnotová orientace a vzory dospívajících v pěstounské péči
bakalářská
2022
Lipinová Nicole
Časová perspektiva u dospělých s ADHD
bakalářská
2022
Papoušek Jiří
Význam impulzivity v sebepoškozování u dospělých s hraniční poruchou osobnosti
bakalářská
2022
Pěronková Michaela
Sociální reprezentace vzdělávání a vzdělávací úspěšnosti
bakalářská
2022
Stoklásková Hana
Sebereflexe ve vztahu k temperamentu
bakalářská
2022
Tomíčková Kateřina
Dopady rozvodu rodičů na partnerský život dítěte
bakalářská
2022
Baier Tomáš
Vývoj profesní identity studentů psychologie v průběhu studia
bakalářská
2021
Janischová Anna-Marie
Zkušenosti rodičů dětí s vysokofunkčním autismem
bakalářská
2021
Kamlarová Simona
Metakognitivní schopnosti vysokoškolských studentů v souvislosti s jejich učebními styly
bakalářská
2021
Kratochvílová Aneta
Vliv sourozeneckých konstelací na sociálně-emoční kompetence u dětí ve věku 5-6 let
bakalářská
2021
Krawczynski Adam
Výkonová motivace studentů středních škol ve vztahu k časové orientaci
bakalářská
2021
Lancová Denisa
Studijní motivace a spokojenost se studiem u studentů vysokých škol
bakalářská
2021
Margecínová Anežka
Výkonová motivace osob v manažerských pozicích
bakalářská
2021
Mokrášová Alena
Prokrastinace středoškolských studentů v souvislosti s mírou závislosti na internetu
bakalářská
2021
Neckařová Aneta
Význam smyslu života při zvládání zátěžových situací u vysokoškolských studentů
bakalářská
2021
Pitáková Sabina
Zkušenosti klientů trpících úzkostnými poruchami s psychoterapií
bakalářská
2021
Štěpničková Iva
Rozhodování v situaci etických dilemat u školních psychologů
bakalářská
2021
Žváková Michaela
Hodnotové preference vysokoškolských studentů humanitních a technických oborů ve vztahu k osobní pohodě
bakalářská
2021
Charouzdová Ester
Obsah snů u vybraných psychických onemocnění
bakalářská
2020
Drastichová Eliška
Vliv klimatu školní třídy na prosociální orientace žáků základních škol
bakalářská
2020
Krainová Sabina
Volba povolání na konci základní školy v souvislosti s metakognitivními dovednostmi a intelektovými schopnostmi žáka
bakalářská
2020
Kuchtová Denisa
Význam ICT technologií ve vzdělávání žáků základních škol
bakalářská
2020
Larmer Filip
Role vybraných osobnostních charakteristik při volbě povolání u studentů ekonomie a managementu
bakalářská
2020
Ordelt Jiří
Retrospektivní vnímání studijních a kariérních plánů dospělými se SPU
bakalářská
2020
Tovaryšová Monika
Motivace k celoživotnímu vzdělávání u dospělých
bakalářská
2020
Balcar Dalibor
Utváření profesní identity u studentů a absolventů psychologie
bakalářská
2019
Bednářová Tereza
Osobnostní dimenze machiavelismu a narcismu u studentů práv
bakalářská
2019
Kowalová Kristýna
Vztah člověka k sobě samému jako faktor duševního zdraví
bakalářská
2019
Mamulová Klára
Sebepojetí rozumově nadaných žáků
bakalářská
2019
Simperová Tereza
Zvládání zátěžových situací zdravotnickým personálem
bakalářská
2019
Vabroušková Hana
Životní spokojenost seniorů v souvislosti s jejich dobrovolnickou činností
bakalářská
2019
Zajícová Markéta
Utváření autonomie v období vstupu do dospělosti
bakalářská
2019Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub