OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Komise

Složení komisí Filozofické fakulty OU

Disciplinární komise
Předsedkyně:
doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.katedra latinského jazyka a kultury
Členové:
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D.katedra slavistiky
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.katedra dějin umění a kulturního dědictví
Mgr. Magdalena Hanuskovástudentka doktorského studijního oboru Anglický jazyk
Mgr. Jan Gromnicastudent doktorského studijního oboru Hospodářské a sociální dějiny
David Miffekstudent bc. studijního oboru Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura

 

Výběrová komise
dle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Předseda:
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky
Členové:
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.katedra historie
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.katedra českého jazyka
prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.katedra filozofie
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.katedra germanistiky

 

Stipendijní komise
Předseda:
Mgr. Richard Psík, Ph.D.proděkan pro studium
Členové:
Mgr. Tereza Čapandovástudentka magisterského studijního programu Historické vědy
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF
Veronika Silákovástudentka bc. studijního programu Filologie
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D.katedra slavistiky

 

Komise pro projektovou a grantovou činnost
Předseda:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
Členové:
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.katedra anglistiky a amerikanistiky
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.katedra historie
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF
Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.katedra germanistiky
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.katedra filozofie

 

Ediční komise
Předseda:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj
Členové:
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.katedra romanistiky
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.katedra historie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.katedra anglistiky a amerikanistiky
Ing. Iveta Strungovátajemnice FF
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.katedra české literatury a literární vědy
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.katedra psychologie
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.katedra filozofie
facebook
rss
social hub