Složení komisí Filozofické fakulty OU

Disciplinární komise
Předsedkyně:
katedra české literatury a literární vědy
Členové:
katedra slavistiky
katedra psychologie
Mgr. Kateřina Lančová
student doktorského studijního programu Historické vědy
Mgr. Michaela Nogolová
studentka doktorského studijního programu Český jazyk
Mgr. Anna Mertová
studentka doktorského studijního programu Anglická filologie


Výběrová komise
dle §77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Předseda:
proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
katedra českého jazyka


Stipendijní komise
Předseda:
proděkan pro studium
Členové:
katedra slavistiky
proděkanka pro rozvoj
Marie Soukupová
studentka navazujícího studijního programu Latinský jazyk a kultura středověku, specializace Latinský jazyk a kultura středověku
Bc. Michaela Vraštilová
studentka navazujícího studijního programu Německá filologie, specializace Německá filologie – Němčina pro překlad


Komise pro grantovou činnost a projektovou činnost
Předsedkyně:
proděkanka pro rozvoj
Členové:
katedra českého jazyka
katedra germanistiky
proděkan pro vědu a výzkum
katedra latinského jazyka a kultury


Ediční komise
Předseda:
proděkan pro vědu a výzkum
Členové:
katedra romanistiky
katedra anglistiky a amerikanistiky
katedra české literatury a literární vědy
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
proděkanka pro rozvoj


Fakultní poradní komise přijímacího řízení
Předseda:
katedra české literatury a literární vědy
Členové:
katedra anglistiky a amerikanistiky

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 11. 2023