OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Vedení fakulty

Vedení fakulty

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.


děkan
e-mail:
Mgr. Richard Psík, Ph.D.

Mgr. Richard Psík, Ph.D.


pověřený vedením studijní oblasti
e-mail:
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.

Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.


pověřená vedením oblasti vědy, výzkumu a rozvoje
e-mail:
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.


pověřená vedením oblasti zahraničních a vnějších vztahů
e-mail:
Ing. Iveta Strungová

Ing. Iveta Strungová


tajemnice
e-mail:
facebook
rss
social hub