Děkanát Filozofické fakulty OU

Úsek děkana
Děkan
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan FF OU
email:
telefon: 553 46 1801
Kancelář děkana
Ing. Yvetta Kohili Jurová
asistentka děkana FF OU
email:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Mgr. Richard Psík, Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
email:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1811
Pavla Kociánová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1809
Mgr. Lucie Linhartová
referentka pro zahraniční studenty
email:
telefon:  
Marie Šimáková
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1810
Bc. Ing. Petr Brzezny
informatik FF OU
email:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Ing. Radmila Musiolová
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
MgA. Helena Franz
grafička, technická redaktorka, interní administrátorka RIV
email:
telefon: 553 46 1817
Mgr. Jakub Varga, Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
email:
telefon: 553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
email:
telefon: 553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
projektová manažerka
email:
telefon: 553 46 1805
Mgr. Petra Kantorová
referentka
email:
telefon:
Ing. Radmila Musiolová
finanční manažerka ERDF
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Ing. Lada Gottwaldová
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
email:
telefon: 553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
Bc. Sandra Mikulcová
externí spolupracovnice, správa sociálních médií
email:
telefon:  
MgA. Helena Franz
grafička, technická redaktorka, interní administrátorka RIV
email:
telefon: 553 46 1817
Nela Parmová, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Ing. Iveta Strungová
tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1803
Členové úseku
Ing. Dagmar Černeková
personalistka FF OU
email:
telefon: 553 46 1812
Ing. Monika Kupczynová
referentka útvaru tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1816
Jolana Brzesková
referentka ekonomického útvaru FF OU
email:
telefon: 553 46 1819

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2023