OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát

Děkanát Filozofické fakulty OU

Úsek děkana
Děkan
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
děkan FF OU
email:
telefon: 553 46 1801
Kancelář děkana
Mgr. Jana Bolková
asistentka děkana FF OU
email:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Mgr. Richard Psík, Ph.D.
pověřený vedením studijní oblasti FF OU
email:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1811
Pavla Kociánová
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1809
Marie Šimáková
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1810
Ing. Petr Brzezny
informatik FF OU
email:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Ing. Radmila Musiolová
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkanky pro vědu, výzkum a rozvoj
Proděkanka pro vědu, výzkum a rozvoj
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
pověřená vedením oblasti vědy, výzkumu a rozvoje FF OU
email:
telefon: 553 46 1938
Oddělení pro vědu a výzkum
Ing. Yvetta Jurová
referentka pro vědu a výzkum FF OU
email:
telefon: 553 46 1804
Mgr. Tomáš Rucki
grafik, technický redaktor, interní administrátor RIV
email:
telefon: 553 46 1817
553 46 5017
Oddělení pro rozvoj
Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA
projektová manažerka
email:
telefon: 553 46 1805
Mgr. Petra Kantorová
referentka
email:
telefon:
PaedDr. Jaroslav Kozelský
finanční manažer ERDF
email:
telefon: 734 281 116
553 46 1703
Ing. Radmila Musiolová
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
email:
telefon: 553 46 1815
Univerzitní knihkupectví
Martina Homolováemail:
telefon: 553 46 2095
553 46 2093
Hana Kubečkováemail:
telefon: 553 46 2093
553 46 2095
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
pověřená vedením oblasti zahraničních a vnějších vztahů FF OU
email:
telefon: 553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Ing. Lada Gottwaldová
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
email:
telefon: 553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
Nela Parmová, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Ing. Iveta Strungová
tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1803
Členové úseku
Ing. Dagmar Černeková
personalistka FF OU
email:
telefon: 553 46 1812
Ing. Monika Kupczynová
referentka útvaru tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1816
Jolana Seidlerová
referentka ekonomického útvaru FF OU
email:
telefon: 553 46 1819
facebook
rss
social hub