Děkanát Filozofické fakulty OU

Úsek děkana
Děkan
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
děkan FF OU
email:
telefon: 553 46 1801
Kancelář děkana
Kohili Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
email:
telefon: 553 46 1802
596 113 009 (fax)
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
email:
telefon: 553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Kociánová Pavla
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1809
Linhartová Lucie, Mgr.
referentka pro zahraniční studenty
email:
telefon:  
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
email:
telefon: 553 46 1810
Brzezny Petr,  Ing. et Ing.
informatik FF OU
email:
telefon: 553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
email:
telefon: 553 46 1808
Praxe
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
Franz Helena, MgA.
grafička, technická redaktorka, interní administrátorka RIV
email:
telefon: 553 46 1817
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
email:
telefon: 553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
email:
telefon: 553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Kantorová Petra, Mgr.
referentka
email:
telefon:
Musiolová Radmila, Ing.
finanční manažerka ERDF
email:
telefon: 553 46 1815
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
email:
telefon: 553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1806
596 113 009 (fax)
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
email:
telefon: 553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
Mikulcová Sandra, Bc.
externí spolupracovnice, správa sociálních médií
email:
telefon:  
Franz Helena, MgA.
grafička, technická redaktorka, interní administrátorka RIV
email:
telefon: 553 46 1817
Parmová Nela, DiS.
referentka pro vnější vztahy FF OU
email:
telefon: 553 46 1814
734 353 573
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Strungová Iveta, Ing.
tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1803
Sekretariát tajemnice
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
email:
telefon: 553 46 1816
Personální oddělení
Cibulcová Alena, Ing.
personalistka FF OU
email:
telefon: 553 46 1812
Ekonomické oddělení
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
email:
telefon: 553 46 1819
Oddělení správy budov
Černý Tomáš
vrátný, šatnář
email:
telefon: 553 46 1800
Marhevská Alena
vrátná, šatnářka
email:
telefon: 553 46 1800
Petrásek Karel
domovník, údržbář
email:
telefon: 553 46 1065
553 46 1066
Zdunková Petra
vrátná, šatnářka
email:
telefon: 553 46 1800

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 08. 2023