Děkanát Filozofické fakulty OU

Úsek děkana
Děkan
553 46 1801
Kancelář děkana
Kohili Jurová Yvetta, Ing.
asistentka děkana FF OU
553 46 1802
596 113 009 (fax)
Úsek proděkana pro studium
Proděkan pro studium
Psík Richard, Mgr., Ph.D.
zástupce děkana, proděkan pro studium
553 46 1807
553 46 2013
Studijní oddělení
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
553 46 1808
Kociánová Pavla
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1809
Linhartová Lucie, Mgr.
referentka pro zahraniční studenty
 
Šimáková Marie
referentka studijního oddělení FF OU
553 46 1810
553 46 1813
Centrum celoživotního vzdělávání
Černý Rostislav, PhDr.
vedoucí studijního oddělení a centra CŽV FF OU
553 46 1808
Praxe
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
553 46 1815
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan pro vědu a výzkum
Otisk Marek, prof. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
553 46 1830
Oddělení pro vědu a výzkum
Franz Helena, MgA.
grafička, technická redaktorka, interní administrátorka RIV
553 46 1817
Varga Jakub, Mgr., Ph.D.
referent pro vědu a výzkum FF OU
553 46 1804
Úsek proděkanky pro rozvoj
Proděkanka pro rozvoj
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro rozvoj
553 46 1938
Oddělení pro rozvoj
Cabala Veronika, Ing.
finanční manažerka
553 46 1805
Džanková Mirela, Ing.
projektová manažerka
553 46 4025
553 46 4025
Musiolová Radmila, Ing.
referentka praxí
finanční manažerka ERDF
553 46 1815
Úsek proděkanky pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
553 46 2001
Oddělení pro zahraniční vztahy
Gottwaldová Lada, Ing.
referentka pro zahraniční vztahy FF OU
553 46 1806
596 113 009 (fax)
Vilímek Vítězslav, Mgr., DiS., PhD.
referent pro zahraniční vztahy
vedoucí projektu Euroasijské akademické fórum
553 46 1855
Oddělení pro vnější vztahy
553 46 1817
Jesenovská Sabina, Mgr., Ph.D.
marketingová specialistka
 
Mikulcová Sandra, Bc.
externí spolupracovnice, správa sociálních médií
 
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Strungová Iveta, Ing.
tajemnice FF OU
553 46 1803
Sekretariát tajemnice
Kupczynová Monika, Ing.
referentka útvaru tajemnice FF OU
553 46 1816
Centrum pro řízení lidských zdrojů – Personální oddělení
Kwintová Alena
personalistka FF OU
553 46 1036
605 854 136
Šoferová Michala, Mgr.
personalistka FF OU
553 46 1812
Ekonomické oddělení
Brzesková Jolana
referentka ekonomického útvaru FF OU
553 46 1819
Oddělení správy budov
Černý Tomáš
vrátný, šatnář
553 46 1800
Marhevská Alena
vrátná, šatnářka
553 46 1800
Petrásek Karel
domovník, údržbář
553 46 1065
553 46 1066
Zdrálková Ivana
vrátná, šatnářka
553 46 1800


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 05. 2024