Katedra historie členem České asociace orální historie

logo 28. únor se pro katedru historie FF OU stal důležitým datem. Po letech profesní spolupráce se katedra stala institucionálním členem České asociace orální historie, jež od roku 2007 sdružuje přední české odborníky v tomto oboru a mnohé další pracovníky, kteří orální historii užívají ve své výzkumné práci. Její představitelé mají dobré jméno i v zahraniční International oral history asociation a účastní se mezinárodních akcí.

Naše katedra je odbornými kontakty s asociací spojena od roku 2007, kdy se profesorka Nina Pavelčíková stala jedním z jejích zakládajících členů. Prostřednictvím publikační a výzkumné činnosti a vedení studentských prací rozšiřovala znalost a užití orálněhistorických výzkumů dále. I její studenti poté začali vyvíjet vlastní aktivity na tomto poli, ať už formou prezentací svých výzkumů, individuálním členstvím v asociaci či dokonce spoluorganizací celostátní konference COHA v Ostravě, jež proběhla ve spolupráci s Filozofickou fakultou OU v roce 2014. Studentské práce se soustředí například na každodenní život obyvatel vybraných lokalit, kolektivizaci zemědělství, organizovaná dětská zájmová hnutí, politické procesy 20. století, ale též módu, lidové slavnosti, folkovou hudbu, cestování.

Co nás tedy čeká do budoucna? Institucionální členství slibuje například upevnění vzájemných vztahů, lepší spolupráci a předpoklady pro další rozvoj orálněhistorické disciplíny na katedře historie. COHA může vedle spolupráce s katedrou očekávat také možnost získání nových členů a rozšíření svého působení v Moravskoslezském kraji, kde je katedra historie prvním začleněným pracovištěm.

V současnosti má COHA 13 institucionálních členů (např. Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v.v.i., Moravské zemské muzeum, Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny FHS UK, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci) a 55 individuálních členů. Na katedře historie jsou nyní dva individuální členové, dále několik studentů a jeden odborný pracovník, jež mají nebo měli přímé kontakty na asociaci nebo se věnují orálněhistorickému výzkumu. COHA i KHI jsou otevřeny odborné spolupráci či metodické pomoci a prezentaci svých výsledků dalším organizacím a jednotlivcům.

A co je vlastně orální historie? Jedná se o historiografickou disciplínu, jejíž podstatou jsou vzpomínky a výpovědi narátorů, jichž se týká zkoumané téma, jejich kritická interpretace, zařazení do souvislostí. Je nepostradatelná především tam, kde se  tradiční prameny nedochovaly nebo jsou nepřístupny, její pomocí se zachycují dějiny z přímého pohledu jednotlivce, osobní zkušenosti.

www.coha.cz