Reportáž z kulturně historické exkurze Po stopách starých rukopisů v Brně a okolí

  • 3. - 7. října 2016

Taky vám historie z pouhého výkladu učitelů ve škole a čtení knih připadá nezáživná? Zdá se vám, že v ní chybí souvislosti a učíte se jen „suchá“ fakta? Možná je čas změnit a prozkoumat ji z trochu jiné stránky. Umožní vám to exkurze katedry historie FF OU. S tou letošní jsme jeli do Brna. A můžeme říct, že byla více, než povedená.

1. den

Přestože se počasí nevydařilo, hned první den jsme zahájili seznamovací procházkou po Brně. Jako první jsme navštívili Petrov a dále následovala návštěva hradu Špilberk, kde jsme byli krátce seznámeni s historií města i hradu samotného. Poté pokračovala naše prohlídka krás města. Nejvíce nás zaujal kostel sv. Jakuba, kde je pohřben maršál Louis Raduit de Souches, což byl obránce pevnosti Špilberk, který jen s hrstkou měšťanů uhájil celé Brno proti švédské přesile roku 1645. Další zajímavostí kostela je obnažená postavička, k ní se váže pověst, že stavitel a sochař Pilgram zhotovil tuto sošku natruc městským konšelům, kteří mu vypověděli smlouvu.

Další kroky nás zavedly do Masarykovy vilové čtvrti v brněnské části Pisárky. Tato část města je známá již od první republiky jako nejluxusnější vilová čtvrť. Prohlídka začala u funkcionalistické vily Stiassni od architekta Ernsta Wiesnera. Bohužel do interiéru vily jsme nemohli ani nahlédnout, protože zrovna hostila čínskou delegaci. Poté následovala procházka celou čtvrtí, při níž jsem viděli další vily od významných meziválečných architektů, jako například vilu Hermíny Weiglové, rovněž od Wiesnera, a Patočkovu vilu od Jiřího Krohy. Kormě honosných vil můžeme v Masarykově čtvrti najít i řadu činžovních domů, rodinných domů a Biskupské gymnázium.

2. den

Brzy ráno jsme vyrazili do nedalekého Rajhradu, kde jsme navštívili nejstarší benediktínský klášter na Moravě. Založen byl Břetislavem I. roku 1045, ale současná podoba komplexu vznikla až v 18. stol. dle návrhu Jana Blažeje Santiniho. Roku 1813 se stal samostatným opatstvím. Jedním z nejvýznamnějších mnichů, žijících v klášteře, byl badatel a historik Beda Dudík. Velice chmurným obdobím pro klášter byla 50. léta, kdy byl areál využíván vojensky. Od 90. let je postupně opravován a využívám benediktiny.

Naším dalším cílem byly Dolní Kounice, kde nás při příjezdu očekávala průvodkyně, která nás zavedla do místní raně barokní synagogy postavené v 17. století. Průvodkyně nás seznámila s její historií a osudy židovského obyvatelstva z této oblasti. Po roce 1918 zaniklo židovské ghetto. Nejhorší období přišlo za německé okupace, kdy velká část židovského obyvatelstva emigrovala, zbytek byl odveden do koncentračních táborů, ze kterých se vrátila zpět pouze Ruth Morgensternová-Kopečková.

Dnešní den jsme zakončili návštěvou zříceniny klášterního kostela Rosa coeli (Růže nebes). Jedná se o nejstarší ženský klášter na Moravě, v němž sídlily premonstrátky. Stavba byla několikrát vypálena a v první polovině 16. století z něj byly vyhnány i samotné jeptišky. Od té doby, i přes několik pokusů o opravu, chátral. Až v roce 1926 vznikl Komitét pro záchranu památek v Dolních Kounicích, který pracoval na záchraně a zvelebení stavby. Při chmurném podzimním počasí působilo místo velice ponuře a tento pocit ještě umocnil fakt, že pod křížovou chodbou jsou ve třech vrstvách pochovány zdejší jeptišky.

3. den

Dnes jsme navštívili Moravský zemský archiv, kde nás přijal dr. Černušák. Ten nejprve krátce pohovořil o historii archivu a poté jsme se již vydali na prohlídku archiválií. Jako první jsme si prohlédli restaurátorskou dílnu, kde nás její vedoucí podrobně seznámila s procesem restaurování starých a poškozených historických pramenů. Pokračovali jsme do depozitářů, kde nám pan doktor ukázal nejzajímavější exponáty, které můžeme v archivu najít, jako například Müllerovu mapu Moravy z roku 1714 a zlatou bulu, kterou byl povýšen Maxmilián z Ditrichštejna na říšského hraběte.

Druhou část dne jsme strávili v Moravské zemské knihovně, nejprve jsme si vyslechli krátkou prezentaci o historii a struktuře knihovny. Velice užitečné pro nás bylo seznámení s vyhledáváním jednotlivých publikací, což by se nám mohlo hodit při dalším studiu. Při následné prohlídce knihovny jsme měli možnost nahlédnout do jednotlivých oddělení celé budovy. Nejvíce času jsme však strávili ve studovně rukopisů a starých tisků. Krátce nás zde seznámili s historií tvorby knih, ukázali nejvzácnější díla, která jsou zde uložena. Velice nás zaujala tóra svinutá v pouzdře, na níž jsme si mohli i sáhnout, což je veliká vzácnost, protože tóra s jakýmkoliv dotykem ztrácí svou svatost.

4. den

Předposlední den exkurze byl jedním z nejnabitějších dnů celého týdne. Brzy ráno jsme se vlakem dopravili do Kralic nad Oslavou, kde se v letech 1578-1622 nacházela tajná tiskárna Českých bratří a pochází odtud legendární Bible kralická. Jako první jsme navštívili Památník Bible kralické, kde na nás čekaly dvě expozice. První se věnovala osobě Jana Amose Komenského, o němž nám místní průvodkyně pověděla spoustu zajímavých faktů a ve vedlejší místnosti jsme si prohlédli expozici, nejen o Komenském, ale i o všech významných osobnostech s ním spojených. Druhá část prohlídky se týkala samotné tiskárny Českých bratří, kterou založil biskup Jednoty Bratrské Jan Blahoslav. Nejzajímavější byla funkční replika tiskařského lisu, na němž nám průvodkyně předvedla, jak probíhal samotný tisk, což byla velice náročná práce. Dále jsme se pod vedením paní průvodkyně přesunuli do nedalekého kostela sv. Martina a prohlídka byla zakončena v tvrzi vybudované mezi roky 1349-1379 rodem Kralických a právě tato tvrz byla sídlem již zmíněné tiskárny. Stavba byla ale za třicetileté války vypálena a k vidění jsou z ní jen trosky.

Odpoledne nás čekala návštěva města Náměšť nad Oslavou. Nejprve jsme zamířili do historické části obce, kde nás zaujal místní kostel a krásný barokní most se sochami dvaceti svatých po obou stranách a dvěma dvojicemi andělů na předmostí. Vše jsme zakončili prohlídkou místního zámku. Průvodkyně, mimochodem bývalá studentka naší univerzity, nás poučila o jeho zajímavé historii a provedla celou touto krásnou budovou. Zámek zaujme nejen milovníky „dávnější historie“, ale i moderních dějin, v letech 1946-47 v něm totiž úřadoval i prezident Beneš a dodnes je zde k vidění jeho pracovna. K vidění je tady také výstava gobelínů, ale co nás zaujalo nejvíce, byla výstava o historii stolování na zámku z přelomu 19. a 20. století. Mohli jsme si prohlédnout, jak vypadala například běžná snídaně u císařské rodiny nebo dokonce svatební hostina.

5. den

V pátek jsme navštívili Numismatické oddělení Moravského zemského muzea. Byla to pro nás opravdu jedinečná příležitost, jak si prohlédnout i osahat velmi vzácná platidla, neboť v muzeu není stálá numismatická expozice. Byl zde pro nás připraven odborný výklad o vývoji mincí od počátků až po jejich současnost, který byl doplněn ukázkami konkrétních mincí a platidel nevyčíslitelné hodnoty.

Jak vidíte, náš program byl opravdu nabitý a plný skvělých zážitků. Již teď se těšíme na příští exkurzi a můžeme ji všem vřele doporučit. Navštívíte spoustu zajímavých míst, poznáte historii na „vlastní kůži“ a v neposlední řadě navážete nová přátelství. Díky návštěvám knihoven a archivů získáte i informace, které mohou usnadnit orientaci při vyhledávání pramenů pro vědeckou práci, což jistě ocení každý student. Jinými slovy, když uvidíte přihlášku na příští exkurzi, neváhejte ani minutu a pojeďte s námi.

Účastníci exkurze:
Eva Kupčová, Michal Geryk, Radmila Kaděrová, Jitka Moravcová, Tomáš Sedláček

Garant exkurze:
Mgr. Jana Grollová, Ph.D.

Villa StiassniMasarykova čtvrťRajhradDolní Kounice basilikaDolní Kounice rajský dvůrMZA - restaurátořiMZA - badatelnaMZA - depositářMZK - studovnaVlakKralice - kostelKralice - tvrzNáměšť - zámekNáměšť - zámek - setkání kolegůNáměšť - snídaně po císařskuNáměšť - lovecký banketNumismatické oddělení