OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky

Pavla Zajícová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 408, budova D
funkce:
obor činnosti:narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1940
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/zajicovaNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zajícová, P. Zur Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Typologie der kleinen Formen und kreativen Schreibaufgaben für Anfänger und Fortgeschrittene 16. 9. 2016. In: 9. FAGE-Kongress. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares. 2016.
Zajícová, P. Bajerová, Eva: Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik. ISBN 978-80-7464-293-7. 2015.
Zajícová, P. "Dichterisch wohnet der Mensch" oder: Jeder Mensch ist ein Dichter. Kreatives Schreiben im Sprachenunterricht und als lebenslanges Hobby. 2015.
Zajícová, P. Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners. In: Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache 2014-09-16 České Budějovice. Brno: Tribun EU, 2015. s. 342-367. ISBN 978-80-263-0932-1.
Zajícová, P. Gestaltung der PPT-Präsentation. 2014.
Zajícová, P. Internet für DaF. 2014.
Zajícová, P. Kreatives Schreiben im Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache. 2014.
Zajícová, P. Musik und Lied im Unterricht DaF. 2014.
Bajerová, E., Zajícová, P. a Schwärzler, M. Textaufgaben im Staatlichen Abitur 2012 - Deutsch - Charakteristiken für NEFLT. 2014.
Zajícová, P. Theater im Sprachunterricht - Sprachunterricht im Theater. 2014.
Zajícová, P. Verführung zum Schreiben. 2014.
Zajícová, P. Wissenschaftliches Schreiben im Studium des Deutschen als Fremdsprache. 2014.
Zajícová, P. Zur Problematik der Gruppendynamik im Unterricht DaF. 2014.
Zajícová, P., Bajerová, E. a Schwärzler, M. Textarbeit im Studium des Deutschen als Fremdsprache. 2013.
Otisk, M., Bolková, J., Jandová, E., Kadłubiec, K., Kavka, S., Kolář, S., Mrhačová, E., Novotný, T., Pavelčíková, N., Psík, R., Rudincová, B., Schneiderová, A., Smičeková, J., Smolka, Z., Šiler, V., Šťastná, M., Tomášková, R., Vaňková, L., Urbanová, S. a Vidlák, P. et al. Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012: Faculty of Arts, University of Ostrava 1991-2012. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 307 s. ISBN 978-80-7464-162-6.
Zajícová, P. Johann Wolfgang von Goethe, Markus Hoppe: Faust - Ein Laienstück. 2011.
Zajícová, P. Kreativní psaní ve výuce němčiny. In: Výuka cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 104-132. Grada 4253. ISBN 978-80-247-3512-2.
Zajícová, P. Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben. In: Perspektiven der Textanalyse. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011. s. 135-149. Stauffenburg Linguistik, 62. ISBN 978-3-86057-107-1.
Zajícová, P. Lernwege zur Textgestaltung. Von Problemen über theoretische Konzepte zu Textaufgaben. In: Perspektiven der Textanalyse. Opava: Slezská univerzita Opava. 2011.
Zajícová, P. Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger. In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 128-130. ISBN 978-80-263-0079-3.
Zajícová, P. Zum Einfluss der textgebundenen Disziplinen auf das Lehrwerk DaF. Zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Stand. In: 20. Linguistik-Tage in Prag - 20th Linguistics Days in Prague. Praha: METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA. 2011.
Zajícová, P. Die Emotion bin Ich.. In: Sprache und Emotionen. Seminar für Sprachwissenschaft der Philosophischen Fakultät. Erfurt: Universität Erfurt. 2010.
Zajícová, P. Kreativní psaní v každé hodině cizího jazyka. Je žádoucí? Je možné?. In: 31. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků. Praha: Kruh moderních filologů. 2010.
Zajícová, P. a Rucki, T. Kreativní psaní ve vyučování němčině. Studijní materiál pro workshop: Kreativní psaní ve vyučování němčině.. 2010.
Zajícová, P., Bajerová, E., Balušková, S., Drevňaková, D. a Rucki, T. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Zajícová, P. Metodika výuky německého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Zajícová, P. Poesie der Grammatik und des Wortschatzes im Unterricht DaF. Zum Stellenwert einer Typologie der kreativen Schreibaufgaben für Anfänger.. In: Konference svazu germanistů. Praha: Univerzita Karlova. 2010.
Bajerová, E. a Zajícová, P. Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. 2010.
Zajícová, P. Svět je text a text je svět. Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text. Studijní materiál pro workshop: Jak se učit v hodinách němčiny dobře psát a prezentovat text.. 2010.
Zajícová, P. Text im Unterricht DaF schafft Emotionen. Aber wie?. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS STUDIA GERMANISTICA. 2010, č. 6, s. 39-53. ISSN 1803-408X.
Zajícová, P. Dramaticko-divadelní studio: Projekt FRVŠ 1363/2008. 2009.
Zajícová, P. Evropské jazykové portfolio jako nástroj sebereflektivního hodnocení cizojazyčné kompetence. 2009.
Zajícová, P. Hermeneutika a narace. Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2009, č. II, s. 95-107. ISSN 1803-5663.
Zajícová, P. Heterogenität im Klassenzimmer als Herausforderung zum Dialog. Studia Germanistica. 2009, roč. 2, č. 4, s. 141-155. ISSN 1803-408X.
Zajícová, P. Kommunikative Kompetenz und Identitätsentwicklung - Rezeption von Werbetexten in der Sekundarstufe I. 2009.
Zajícová, P. Onomatopoetika - ein vernachlässigtes Gebiet der Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik. 2009.
Zajícová, P. Problematika chyby v učení cizích jazyků a v pregraduální přípravě učitelů. 2009.
Zajícová, P. Text im Unterricht Deutsch als Fremdsprache schafft Emotionen. Aber wie?. In: Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Zajícová, P. The Possibilities of Creating and Interpreting Texts in Language Teaching: From the Heterogeneity and Diversity of Pupils´ Plans to Better Understanding of I, You, Mutuality and World. In: Heterogeneity Calls for Dialogue. 1. vyd. Bielefeld: EU-Comenius, 2009. s. 104-127.
Zajícová, P. TIPP 2007-2009 134222-LLP-1-2007-DE-Comenius-CMP: Teachers in Practice and Process. 2009.
Zajícová, P. (UN)GEHEIM - (UN)SICHTBAR. Auf den Spuren des Industriedenkmals Vitkovice. Fotografien. [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Na půdě. 2009.
Zajícová, P. Zum Stellenwert des kreativen Schreibens im Grammatik-Unterricht DaF. In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1. vyd. Brno: ACADEMICUS, 2009. s. 211-221. ISBN 978-80-87192-04-7.
Zajícová, P. Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht DaF. In: Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno: Masarykova univerzita. 2009.
Zajícová, P. Zur Integration der kleinen Theaterformen in den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: DRAMATICKÁ VÝCHOVA V CIZOJAZYČNÉ VÝUCE U ŽÁKŮ S SPU. 1. vyd. s. 120-138. 1. ISBN 978-80-210-5074-7.
Zajícová, P. Zur Textgestaltung und Textinterpretation im Sprachunterricht: Von der Heterogenität der Schülerentwürfe zum besseren Verstehen von Ich, Du, Gegenseitigkeit und Welt. In: Heterogenität ruft nach Dialog. 1. vyd. Bielefeld: EU-Comenius, 2009. s. 104-127. 1.
Zajícová, P. 2. setkání učitelů NJ - workshop Wahrnehmung, Kommunikation, Konfliktmanagement [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Zajícová, P. Dětská literatura ve výuce cizích jazyků se zaměřením na německý jazyk. 2008.
Zajícová, P. Narace a vyučování jazyku: Teoretická východiska - výzkum - program. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 278 s. ISBN 978-80-7368-527-0.
Zajícová, P. Role emocí při kreativním psaní v cizojazyčné výuce. 2008.
Zajícová, P. Theater im Fremdsprachenunterricht. In: Sprache: Deutsch. Opava: Slezská univerzita, 2008. Slezská univerzita, 2008. s. 161-171. ISBN 978-80-7248-463-8.
Zajícová, P. Využívání dramatických aktivit ve výuce cizího jazyka. 2008.
Zajícová, P. Zur Relevanz und zu den Möglichkeiten der nonverbalen Ebene. In: Komunikativní přístup k cizojazyčné výuce žáků s SPU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008. Masarykova univerzita Brno, 2008. s. 114-123. ISBN 978-80-210-4782-2.
Zajícová, P. Text und Textarbeit im Lehrwerk DaF. In: Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Hradec Králové/Ostrava: FF OU, 2007. FF OU, 2007. s. 299-309. ISBN 978-80-7368-327-6.
Zajícová, P. Učení se jazyku čtením textu z pohledu studenta učitelství němčiny. K roli a relevanci strategií textové práce. In: Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. s. 265-274. ISBN 80-210-4164-1.
Zajícová, P. K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyku. In: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 75-82. ISBN 80-7239-182-8.
Zajícová, P. Od A až k T neboli Od asociace k textu. In: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 171-172. ISBN 80-7239-182-8.
Ries, L. a Zajícová, P. Humanizace výuky cizích jazyků. In: Svět cizích jazyků. Svet cudzích jazykov. 1. vyd. Bratislava: Didaktis, 2004. s. 7-36. 1. ISBN 80-89160-11-5.
Vaňková, L., Zajícová, P. a Wegner, B. Deutsch für Mittelschullehrer Teil I. 2003.
Vaňková, L. a Zajícová, P. Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B. 2003.
Zajícová, P. Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. 2002.
Zajícová, P. Škola, jazyk tvořivost. K integraci kreativního psaní do vyučování (němčině jako cizímu)jazyku. In: XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu: XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu . Vyškov: VVŠ PV, 2001. VVŠ PV, 2001. s. 445-448.
Zajícová, P. Verstehenskompetenz und Narration. Zur interkulturellen DaF-Didaktik zwischen dem Vorhandenen und dem Verfügbaren. In: Wie schwer ist die deutsche Sprache wirklich?: Wie schwer ist die deutsche Sprache wirklich? . Regensburg: Fachverband DaF, 2001. Fachverband DaF, 2001. s. 697-709. ISBN 3-88246-217-5.
Zajícová, P. Zwischen Kompetenz, Fertigkeit, Impuls und Aufgabe. Zur Didaktisierung der kreativen Textproduktion im DaF-Unterricht. In: Aspekte der Textgestaltung - synchron, diachron, kontrastiv: Aspekte der Textgestaltung - synchron, diachron, kontrastiv 2001-02-15 . Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 2001. s. 455-462. ISBN 80-7042-582-2.
Zajícová, P. Cesty učitele k žákům. Cizí jazyky. 2000, s. 94-96. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. Creativity without borders? On the relevance and the role of narrative in the development of creativity. In: Transforming Educational Reality in Poland at the Treshold of the 21st Century. 1. vyd. Katowice: Universytet Ślaski, 2000. s. 235-247. ISBN 83-226-0967-1.
Zajícová, P. Humanizace výuky cizích jazyků. In: Výuka cizích jazyků na prahu nového století (II). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 7-53. ISBN 80-7042-157-6.
Zajícová, P. Pluralita diskurzů a narace. In: Člověk - jazyk - výchova v vzdělání: Člověk - jazyk - výchova v vzdělání . Ostrava: Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, 2000. Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, 2000. s. 33-43. ISBN 80-7042-159-2.
Zajícová, P. Tvořivé postupy ve vyučování (cizímu) jazyku. In: Sborník příspěvků: Sborník příspěvků . Vyškov: VVŠPV, 2000. VVŠPV, 2000. s. 397-400. ISBN 80-7231-059-3.
Zajícová, P. Učitel a žákův úspěch. Cizí jazyky. 2000, s. 126-128. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. Verstenenskompetenz als Zielkategorie der Sprachdidaktik und die Narration. In: 28.Jahrestagung DaF. Dortmund. 2000.
Ries, L., Choděra, R., Zajícová, P., Mothejzíková, J. a Hanzlíková, M. Výuka cizích jazyků II. In: VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA PRAHU NOVÉHO STOLETÍ II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 7-53. ISBN 80-7042-157-6.
Ries, L., Choděra, R., Zajícová, P., Mothejzíková, J. a Hanzlíková, M. Výuka cizích jazyků na prahu nového století II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. 167 s. ISBN 80-7042-157-6.
Zajícová, P. Co potřebuje škola, učitel a žák v multikulturní společnosti. In: Sborník k konference Multikulturní výchova v období globalizace: Otevřené otázky sociální pedagogiky 1999-10-21 . Olomouc: Univerzita Olomouc, 1999. Univerzita Olomouc, 1999. s. 97-100. ISBN 80-902298-3-3.
Zajícová, P. Komunikace, kreativita a kooperace jako principy analýzy textových úloh. In: XVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků, II. díl: XVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník příspěvků, II. díl 1999-06-24 . Vyškov: VVŠP, 1999. VVŠP, 1999. s. 284-287. ISBN 80-7231-035-6.
Zajícová, P. Kreativita žáka a text v učebnici cizího jazyka. In: 7. konference ČAPV, VŠP: 7. konference ČAPV, VŠP 1999-06-24 . Hradec Králové: Hradec Králové, 1999. Hradec Králové, 1999. s. 441-445. ISBN 80-7041-531.
Zajícová, P. a Hyllová, H. Solidarita učitele s žákem a její didaktická relevance. In: 7. konference ČAPV: 7. konference ČAPV 1999-06-24 . Hradec Králové: VŠP, 1999. VŠP, 1999. s. 412-417. ISBN 80-7041-531.
Zajícová, P. Text und Textverstehen im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 1999.
Zajícová, P. Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-) Sprachenunterrichts. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Jahrbuch Ostrava - Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1999. s. 143-151. ISBN 80-7042-541-5.
Zajícová, P. Činnost, kognice, narace. K pojetí kreativity v didaktice cizího jazyka. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Jahrbuch Ostrava - Erfurt . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 111-120. ISBN 80-7040-324-1.
Zajícová, P. a Nangonová, S. Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku. Cizí jazyky. 1998, s. 52-55. ISSN 1210-1811.
Pavlisková, J., Nangonová, S. a Zajícová, P. Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku. Cizí jazyky. 1998, roč. 42, č. 10, s. 12-17. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung. Konfiguracje-Kionfigurationen 5, Beiträge zur Linguistik und Methodik/Studia z zakresu lingwistyki i metodyki. 1998, s. 53-58. ISSN 1428-4878.
Zajícová, P. Fremdsprachendidaktik als Raum der Orientierung und als Raum der Begegnung. Sprache - Literatur - Kultur - Medien: Aktuelle Schwerpunktthemen in der Deutschlehrerausbildung. In: Deutsch - tschichisch - slowakisch - polnisches Symposium. Bydgoszcz. 1998.
Zajícová, P. Porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku. 1998.
Zajícová, P. Sémantická diferenciace jako nástroj měření porozumění textu ve vyučování cizímu jazyku. In: 6. konference ČAPV: 6. konference ČAPV 1998-07-02 . České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. Jihočeská univerzita, 1998. s. 10-10. ISBN 80-7040-324-1.
Zajícová, P. Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Jahrbuch Ostrava - Erfurt . Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1998. s. 111-120. ISBN 80-7042-514-8.
Zajícová, P. Co je příběh?. Tvořivá dramatika. 1997, s. 14-18. ISSN 1211-8001.
Pavlisková, J., Zajícová, P. a Nangonová, S. Cvičením k uvolnění a soustředění v hodině cizího jazyka. Cizí jazyky. 1997, roč. 42, č. 8, s. 07-10. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. Kreativní psaní jako vyjádření a sdílení zkušenosti. Cizí jazyky. 1997, s. 115-118. ISSN 1210-1811.
Dumon, D. a Zajícová, P. Moglichkeiten Traditioneler Übungsformen in einem Raum Ganzheintlichen Lernens. In: Fachverband DaF: Materialien Deutsch als Fremdsprache . Regensburg: Fachverband, 1997. Fachverband, 1997. s. 419-430. ISBN 3-88246-186-1.
Zajícová, P. Sprechen über Literatur oder Verständigung inmitten der Geschichten und durch Geschichten. XXI. ročenka Kruhu moderních filologů. 1997, s. 166-177. ISSN bez ISSN.
Zajícová, P. Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der Narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehenprozesses. In: Jahrbuch Ostrava - Erfurt: Germanistisches Jahrbuch . Ostrava: Ostravska univerzita, filozofická fakulta, 1997. Ostravska univerzita, filozofická fakulta, 1997. s. 191-205. ISBN 80-7042-491-5.
Zajícová, P. Verstehen des narrativen Textes im Fremdsprachenunterricht. In: European Conference of Educational Research. Frankfurt am Main. 1997.
Zajícová, P. Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, filozofická fakulta, 1997. 3. 97 s. ISBN 80-7042-487-7.
Zajícová, P. Studentské hospitace a vývoj začínajícího učitele. Cizí jazyky. 1996, s. 20-22. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. DER NARRATIVE TEXT IM UNTERRICHTSFACH DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. In: Jahrbuch Erfurt - Ostrava: Jahrbuch Erfurt - Ostrava . OSTRAVA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 1995. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, 1995. s. 188-202. ISBN 80-7042-450-8.
Zajícová, P. a Dumon, D. DIDAKTISCHES SPIEL ALS NARRATIV HANDLUNGSORIENTIERTES UNTERRICHTSKONZEPT. In: Jahrbuch Erfurt - Ostrava: Jahrbuch Erfurt - Ostrava . OSTRAVA: OSTRAVSKA UNIVERZITA, 1995. OSTRAVSKA UNIVERZITA, 1995. s. 40-50. ISBN 80-7042-450-8.
Zajícová, P. Geschichten im Fremdsprachenunterricht. Zum interkulturellen Lernen mit und in narrativen Texten. Sprachen und kulturelle Bildung. 1995, roč. 199, s. 51-65. ISSN 3-900922-83-7.
Zajícová, P. Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií. Cizí jazyky. 1994, s. 7-12. ISSN 1210-1811.
Zajícová, P. Cizojazyčné dramatické hry na ZŠ. Cizí jazyky. 1993, s. 60-65. ISSN 1210-0811.
Zajícová, P. Neverbální komunikace v přípravě učitelů cizího jazyka. Cizí jazyky. 1992, s. 349-355. ISSN 1210-0811.


ZkratkaNázev předmětu
5DIN2Didaktika němčiny 2
55DN2Didaktika němčiny 2
AKDE1Dějiny německy mluvících zemí 1
AKPAPráce s texty
AKPA1Práce s texty 1
AKPA2Práce s texty 2
AKPK1Praktická konverzační cvičení v NJ
AKPOTPsaní odborného textu
AKRE1Reálie německy mluvících zemí 1
AKRE2Reálie německy mluvících zemí 2
AKSB3Seminář k bakalářské práci 3
AKSE1Seminář k bakalářské práci 1
AKSE2Seminář k bakalářské práci 2
APAS1Práce s texty
APAS2Práce s texty 2
APKCPraktická konverzační cvičení v NJ
AREA1Reálie německy mluvících zemí 1
AREA2Reálie německy mluvících zemí 2
BIKKInterkulturní komunikace
DCJDivadlo ve výuce CJ
DCJ1Divadlo ve výuce CJ 1
DCJ2Divadlo ve výuce CJ 2
DIDS1Didaktika němčiny
DIDS2Didaktika němčiny 2
DNJDivadlo ve vyučování NJ
DSEM1Diplomový seminář 1
DSEM2Diplomový seminář 2
DSEM3Diplomový seminář 3
DSO1Diplomový seminář 1
DSO2Diplomový seminář 2
DSO3Diplomový seminář 3
HNJHra ve vyučování
JARJazyk a reklama
KDSO1Diplomový seminář 1
KDSO2Diplomový seminář 2
KDSO3Diplomový seminář 3
KJARJazyk a reklama
KKPSPKreativní psaní ve studiu i v praxi
KKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
KPKreativní psaní
KPOTPsaní odborného textu
KPSPKreativní psaní ve studiu i v praxi
KREPSKreativní psaní
KTLITextová lingvistika
KWSPsaní odborného textu
NARDINarativní dialog
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NEDU1Němčina pro historiky umění 1
NKUPGKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
OEXKDidaktické praktikum v zahraničí
PPSS1Průběžná praxe SŠ 1
PPSS2Průběžná praxe SŠ 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe SŠ
SZB1SZZ-část-Hospodářská němčina
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZB1KSZZ-část-Něm. jazyk ve sféře podnikání
SZB2ASZZ-část-Kultura a tradice něm. ml. zemí
SZB3ASZZ-část-Analýza odborného textu
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1OSZZ - část - Německý jazyk a literatura
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN1TSZZ-část- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN2TSZZ-část-Němčina v překladu a tlumočení
SZN3KSZZ - část - Německá literatura
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZPR1Seminář k bakalářské práci 1
SZPR2Seminář k bakalářské práci 2
SZPR3Seminář k bakalářské práci 3
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
WISSVědecké psaní
WSPsaní odborného textu
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AutorNázev práceTypRok
Halfarová LibušeAspekte des Fachtextverstehens im Deutschen bei Studenten mit Legastheniedisertační 2014 
Bajerová EvaLogische Textstrukturen und Textverständlichkeitdisertační 2011 
Vargová VeronikaAufgabe im Lehrwerk DaF. Vergleichende Analysediplomová 2018 
Zvonková PetraRedewendungen und Sprichwörter biblischen Ursprungs und ihre heutige Verwendungdiplomová 2017 
Ďurišová IvanaPhraseologismen im Lehrwerk DaF. Sprechen Sie Deutsch? und Tangramdiplomová 2015 
Hořavová MonikaText im Lehrwerk DaF. "Němčina pro jazykové školy nově" und "Tangram aktuell"diplomová 2015 
Bobalová ŽanetaGrammatische Übungen und Aufgaben im Lehrwerk DaF. "Deutsch für Gymnasien" und "Delfin"diplomová 2014 
Furmánková GabrielaDichterisch wohnet der Mensch. Die poetische Funktion und der Werbetextdiplomová 2014 
Mihulková JanaGrammatische Übungen und Aufgaben im Lehrwerk DaF. "Sprechen Sie Deutsch?" und "Tangram"diplomová 2014 
Blažková LucieTextarbeit im Lehrwerk DaF. Vergleichende Lehrwerkanalysediplomová 2013 
Pelikánová EditaErwerb von Deutsch als Fremdsprache im Vorschulalterdiplomová 2013 
Petrosjanová AnželaProblematik der Übersetzung von technischen Normen und technischer Dokumentationdiplomová 2013 
Bařinková VeronikaRolle der persönlichen Lernstrategien im Lernen und Erwerb der Fremdsprache Deutschdiplomová 2012 
Čerychová HanaRolle der persönlichen Lernstrategien im Leseverstehenstraining DaFdiplomová 2012 
Čadanová LucieLinguistische und didaktische grammatische Konzepte im Lehrwerk DaF. Vergleich von zwei aktuellen Lehrwerkendiplomová 2011 
Hájková HanaRolle der persönlichen Lernstrategien im Lernen und Erwerb der Fremdsprache Deutschdiplomová 2010 
Holíková IvanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Mittelschulediplomová 2009 
Krajinová PavlaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2009 
Göbelová HanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2008 
Jamborová JanaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Unterricht DaF an der Grundschulediplomová 2008 
Krestová JanaFremdsprachenunterricht an Montessori-Schulen in der Tschechischen Republik und in Deutschlanddiplomová 2008 
Bajerová EvaLeseverstehens-Übungen und -Aufgaben im Lehrwerk DaF für die Mittelschule. Theorie und Praxisdiplomová 2007 
Čepeláková LucieLernbiographie DaF und Fehlertypologiediplomová 2007 
Kostrová MartinaProzess des Schreibens der Diplomarbeit aus der studentischen Perspektivediplomová 2007 
Šafránková ZuzanaFremdspracheunterricht bei uns und in Österreich - am Beispiel des Anfängerunterrichtsdiplomová 2007 
Resler ZdeněkSachkunde - Überblick über die historische Entwicklung und Einblick in die gegenwärtige Situation des Faches am Beispiel Thüringensdiplomová 2006 
Samiecová DominikaFremdsprachenunterricht bei uns und in Deutschland - am Beispiel des Anfängerunterrichts DaF und EaFdiplomová 2006 
Seidlerová PetraVon der Sprache zur Kommunikation im Unterricht DaFdiplomová 2006 
Levová SvětlanaDas europäische Portfolio in der Schulpraxisdiplomová 2005 
Materna MiroslavTextverstehensübungen und -aufgaben im Lehrwerk DaFdiplomová 2005 
Kubečková VeronikaKann moderne bildende Kunst im Unterricht DaF ausgenutzt werden? / Lze využívat moderní výtvarné umění ve vyučování němčině?bakalářská  
Bobocký JanFreizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deutschland im Vergleich. Beispiel: Basketball der Jugendlichenbakalářská 2018 
Charuzová MonikaEntwicklung der Bijouterieproduktion in der Tschechischen Republik und in den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2018 
Giraczková DominikaStellenwert des Yoga im Lebensstil des Universitätsstudenten: am Beispiel der Universitätsstandorte Ostrava und Erfurtbakalářská 2018 
Komůrková AdélaMarketingkommunikation der Škoda Auto in Tschechien und in Deutschlandbakalářská 2018 
Neumann MarekManagement und Marketing des Fußballklubs in Tschechien und in Deutschland im Vergleichbakalářská 2018 
Thiemlová ŽanetaBlasorchester der Jugend in Dolní Benešov und in Würzburg im Vergleich bakalářská 2018 
Dřizga JosefDie Position Deutschlands in der Erweiterung der Europäischen Unionbakalářská 2017 
Kňourková MichaelaDie Hauptstadt der Tschechischen Republik als Ziel von Touristen aus den deutschsprachigen Ländernbakalářská 2017 
Samadzai KateřinaAnforderungen an Fremdsprachenlehrwerke für ältere Sprachenlernerbakalářská 2016 
Kurtyka RadimDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in den tschechisch-deutschen Zusammenarbeit. Hierarchisches Modellbakalářská 2015 
Bindačová SylvieMenschenbilder aus der gemeinsamen Vergangenheitbakalářská 2014 
Chrudinová VlastaDer Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Einstellungen der tschechischen und der deutschen Bürgerbakalářská 2014 
Jošt JiříEntwicklung der tschechisch-deutschen Handelsbeziehungenbakalářská 2014 
Krätschmer PatrikMarketingstrategien der österreichischen und der tschechischen Sportklubsbakalářská 2014 
Maslonková KarinDie Entwicklung der Eurozone. Entstehung und Verlauf der griechischen Krisebakalářská 2014 
Pyšová LucieWolfgang Amadeus Mozarts Violinkonzerte und deren Interpretationen. Das Violinkonzert D-dur KV 218bakalářská 2014 
Smolková IvanaWege der tschechisch-deutschen Verständigung am Beispiel des Hultschiner Ländchensbakalářská 2014 
Urbanová KateřinaAusgewählte demographische Probleme der Bundesrepublik Deutschland am empirischen Beispiel der Stadt Heidelbergbakalářská 2014 
Vápeníčková KarinDas Schulbuch als Instrument der Ideologisierung von Bildung und Erziehung - am Beispiel der Unterrichtsmaterialien aus dem Dritten Reichbakalářská 2014 
Bařinová AndreaDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit. Symmetrisches Modellbakalářská 2013 
Břenková IvaDeutsche Poprock- und Metalmusik im Unterricht DaFbakalářská 2013 
Jarnotová AnežkaTextmuster, Phraseologismen und Lexik in der Handelskorrespondenz des Betriebs Vítkovicebakalářská 2013 
Kratochvílová KristinaDie Rolle der interkulturellen Unterschiede in der tschechisch-österreichischen Zusammenarbeitbakalářská 2013 
Šimanská MarcelaInterkulturelle Kommunikation in deutschen Firmen in der Tschechischen Republikbakalářská 2013 
Bobalová ŽanetaMode in West- und Osteuropa vor und nach 1990 - am Beispiel des geteilten und des vereinigten Deutschlandsbakalářská 2012 
Furmánková GabrielaKrankenschwestern in der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2012 
Klechová JaroslavaDer Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik und in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleichbakalářská 2012 
Nová DenisaJugendkulturen in Deutschland bis 1989 und heutebakalářská 2012 
Jakubová ŠárkaNominalstil in der Wirtschaftskommunikation und Textverständlichkeitbakalářská 2011 
Petrosjanová AnželaManagementsysteme nach den ISO-Normenbakalářská 2011 
Plešková AndreaDas Bild des Alltagslebens der DDR-Zeit vor dem damaligen politischen Hintergrundbakalářská 2011 
Rotiglová RadanaDeutsche Persönlichkeiten in Nordmähren und Schlesien - ökonomische Aspektebakalářská 2011 
Győrög ŠtefanPlattenbausiedlungen heute. Ein deutsch-tschechischer Vergleichbakalářská 2010 
Kopřivová RenátaTextmuster, Phraseologismen und Lexik in der Handelskorrespondenz des Betriebs MSV Metal Studénkabakalářská 2010 
Stařinská ZuzanaDer tschechische Vorsitz im Rat der EU und sein mediales Bild in Deutschland und in Tschechienbakalářská 2010 
Švecová JanaDie Folgen des 2. Weltkrieges für die Region Šternberk und ihre Einwohnerbakalářská 2010 
Viková JanaDeutschsprachige Persönlichkeiten in Nordmähren und Schlesien - soziokulturelle Aspektebakalářská 2010 
Stalmachová MartinaGender im Unternehmenbakalářská 2009 
Vavrušová KateřinaSprachbegegnung an Grenzen- Tschechische Kinder im österreichischen Bildungssystembakalářská 2009 
Burger MonikaDie Expansion der kleinen und mittleren tschechischen Unternehmen auf den westeuropäischen Marktbakalářská 2008 
Moravcová VendulaGründung des Internetgeschäftes und sein Betriebbakalářská 2008 
Stricker WalterDie Aggressions- und Aggressivitätsproblematik in Grundschulenbakalářská 2008 


Učitelé v praxi a ve vývoji (TIPP)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Období10/2007 - 9/2009
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Dramaticko-divadelní studio
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
social hub