Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Balaš Michal, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
553 46 1917
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu, jazyk a emoce, morfologie
 
Kroiss Alexandra, BA MA
činnost: interkulturní komunikace, praktický jazyk, reálie, argumentace
553 46 1936
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
 
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
553 46 1915
Pelikánová Edita, Mgr., Ph.D.
činnost: praktický jazyk, morfologie
 
 
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1936
Przybytek Julia, M.A.
činnost: reálie, němčina pro hospodářskou sféru, interkulturní komunikace, praktický jazyk
553 46 1933
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
553 46 1933
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
553 46 1910
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1940
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení, překladatelství
553 46 1915

Další členové KGE

Doktorandi
Interní doktorandi
Biskupová Veronika, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Hilscherová Pavlína, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Maňák Radim, PhDr. Ing., Ph.D.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Soušková Pavlína, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1976
Externí doktorandi
Kubas Grocholová Karolína, PhDr. et PhDr.
e-mail:
telefon:
 
Polčák David, Mgr.
e-mail:
telefon:
 
Sedláková Alžběta, Mgr.
e-mail:
telefon:
 
Becker Mathias, PhDr., M.A.
e-mail:
telefon:
 

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 03. 2022