Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Balaš Michal, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
553 46 1917
Gajda Marek, Mgr. et Mgr. et Mgr., Ph.D. et Ph.D.
činnost: teorie a praxe překladu, jazyk a emoce, morfologie
 
Kroiss Alexandra, BA MA
činnost: interkulturní komunikace, praktický jazyk, reálie, argumentace
553 46 1936
Lakosil Radovan, Mgr.
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení
 
 
Macečková Renáta, Mgr.
činnost: didaktika němčiny jako cizího jazyka
 
 
Majcherová Stanislava
sekretářka katedry
553 46 1931
Mostýn Martin, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: morfologie, syntax, odborný jazyk, překladatelství, němčina pro hospodářskou sféru, argumentace
553 46 1940
Pišl Milan, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, koordinátor pro zahraniční mobility, projektový koordinátor
činnost: teorie a praxe překladu a tlumočení, komunikace v řízení a podnikání
553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry/tutor, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: Interkulturní komunikace, lexikologie a stylistika, morfologie, němčina pro historiky, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1936
Šebestová Irena, PhDr., CSc.
činnost: současná literatura německy mluvících zemí
553 46 1933
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
553 46 1910
Zajícová Pavla, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: narativní text, didaktika němčiny jako cizího jazyka
553 46 1940
Zlá Iveta, doc. et doc. Mgr., Ph.D.
činnost: německy psaná literatura, literární věda, morfologie, praktická jazyková cvičení, překladatelství
553 46 1915

Další členové KGE

Zahraniční lektoři
Raikova Andriiana, M.A.
činnost: reálie, praktický jazyk, konverzace
553 46 1917
Doktorandi
Interní doktorandi
Hilscherová Pavlína, Mgr.
553 46 1976
Niessnerová Nelli, Mgr.
553 46 1976
Soušková Pavlína, Mgr.
553 46 1976
Externí doktorandi
Brožovičová Barbora, Mgr.
 
Polčák David, Mgr.
 
Becker Mathias, PhDr., M.A.
 

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2024