Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky

Lenka Vaňková


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
místnost, podlaží, budova: D 410, budova D
funkce:vedoucí katedry
ředitelka CVOJ
obor činnosti:morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1910
e-mail:

Institution

Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic

Work Position

Professor of German Language, Head of the Department of German Studies

Education and Academic Qualification

Professor: 2010, Palacky University in Olomouc
Habilitation Studies: 2004, Palacky University in Olomouc, German Language
Habilitation Studies: 2002, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, German Language (Habilitation Thesis: Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache – Struktur – Edition)
Priv.-Doz. Degree: 2003-2013
Doctoral Studies Dr.-Degree: 1999, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Dissertation Thesis: Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens)
Doctoral Studies – PhDr.-Degree: 1982, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic
1975-1980: Master’s Studies at the Faculty of Arts, Purkyne University in Brno, Czech Republic
Double Major: German Language – Russian Language
1990-1993: In-service training at the Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic
Specialisation: English Language and Literature

Work Experience

2003 - 2005Vice-Dean for Foreign Affairs, Faculty of Arts, University of Ostrava
Since 1991Faculty of Arts, Department of German Studies - since 1998 Head of the Department
1980 - 1991Secondary Grammar School Orlova, Czech Republic

Research Grants

Principal Investigator:
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy Grant Title: Medical professional texts written in the German language in the Late Middle Ages and the Early Modern Period in Moravia
Grant Number: GA ČR, č. 405/02/1191, 2002-2004
Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
Grant Title: Listing and basic philological evaluation of medical manuscripts written in the German language in the Middle Ages and in the Early Modern Period preserved in the Czech lands
Grant Number: GA AV ČR, 2009-2012, IAA901860901
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci Grant Title: Wordage of emotionality in the confrontation of the German and the Czech languages
Grant Number: GA ČR, 2009-2013, 405/09/0718
Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Project Title: Strengthening the development of the Centre for the Research into the Professional English and German Language at the Faculty of Arts of the University of Ostrava
ESF Project, 2012-2015
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext – jazykový rozbor – edice
Project Title: Medical Compendium by the Jew of Salms: historical context – linguistic analysis – editing Grant Number: GA ČR, 2018-2021

Membership in Professional Organisations and Committees

Since 2004 Chair of the Association of Czech Germanists (Svaz germanistů České republiky)
Member of the International Working Group on Historical Research into Chancellery Language (Historische Kanzleisprachenforschung)
Member of the Society for the German Language History (Gesellschaft für Germanistische Sprachgeschichte)
Member of the Association of Modern Philologists (Kruh moderních filologů)
External Member of the Centre for Medieval Studies (Centrum medievistických studií)
Member of the Academic Council of the University of Ostrava
Member of the Academic Council of the Faculty of Arts of the University in Usti nad Labem

Other Activities

Chief of Editorial Board of the Studia Germanistica Journal (Časopis Studia Germanistica)
Member of the Review Board of the Modern Philology Journal (Časopis pro moderní filologii)


Bittschriften der Zunft der Bader und Barbiere und des Scharfrichters in der Egerer Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

Die Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica, Nr. 29
Lenka Vaňková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germansitica, Nr. 28
Lenka Vaňková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Intertextualität in medizinischen Texten des 15. Jahrhunderts. Am Beispiel der deutschen Übersetzung des 'Circa instans' im 'Medizinischen Kompendium des Juden von Salms'
Lenka Vaňková
Rok: 2021, Weidler Verlag
kapitola v odborné knize

Odborná komunikace jako studijní obor i předmět výzkumu na Ostravské univerzitě
Lenka Vaňková
Rok: 2021, Jednota tlumočníků a překladatelů
kapitola v odborné knize

Rezipientenorientierte Wissensvermittlungsstrategien in den Regeln der Gesundheit des sog. Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Strategien der Wissensvermittlung in den Regeln der Gesundheit des sog. Juden von Salms: ein Vergleich
Lenka Vaňková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica, Nr. 26
Lenka Vaňková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica, Nr. 27
Lenka Vaňková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Zu Gesamtsatzstrukturen in deutschen spätmittelalterlichen medizinischen Texten. Am Beispiel des deutschen Macer und des Circa instans aus dem Kompendium des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2020, Weidler Buchverlag
kapitola v odborné knize

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/24
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2019/25
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Bok, Václav (2018): Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer: Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den Ersten Kreuzzug
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Arzneidrogenbuch Circa instans im Medizinischen Kompendium des Juden von Salms.
Lenka Vaňková, Václav Bok
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Fachwort in der Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Fachkommunikation im Wandel II/ The Changing Landscape of Professional Discourse II
Milan Pišl, Renáta Tomášková, Gabriela Zapletalová, Lenka Vaňková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Intertextualität in medizinischen Texten des 15. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ja i my v korporativnom diskurse: realizacija sociokulturnych i lingvopragmatičeskich parametrov komunikacii
Lenka Vaňková, Vera Alexandrovna Mitjagina, Elina Jurieva Novikova
Rok: 2019, Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie.
článek v odborném periodiku

Laudatio anlässlich des 80. Geburtstags von Prof. PhDr. Václav Bok, CSc.
Lenka Vaňková
Rok: 2019, Brucken
článek v odborném periodiku

Medizinische Textsorten im Spätmittelalter: Zur Problematik ihrer Abgrenzung
Lenka Vaňková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spáčil, Vladimír / Spáčilová, Libuše (2018): České překlady míšeňské právní knihy. Olomouc: Memoria. 909 S. ISBN 978-80-85807-76-9.
Lenka Vaňková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zu Funktionen von Fachwörtern in der Presse
Lenka Vaňková
Rok: 2019, Frank & Timme GmbH
kapitola v odborné knize

Zur deutschen Übersetzung des 'Circa instans' im 'Medizinischen Kompendium des Juden von Salms'
Lenka Vaňková, Václav Bok
Rok: 2019, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/22
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2018/23
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Bittschriften der Zunft der Bader und Barbiere und des Scharfrichters in der Egerer Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Das Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Einleitend: Zur Problematik der Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Frank&Timme
kapitola v odborné knize

Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten
Lenka Vaňková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2018, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Textsortenabhängige syntaktische Variation als Merkmal der deutschen Fachprosa. Am Beispiel medizinisch-heilkundlicher Texte des 15. Jhs.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Problematik der Rezeption von deutschen medizinischen Texten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2017/21
Lenka Vaňková
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Auslandsgermanistik im Wandel. Am Beispiel der Entwicklung an tschechischen Universitäten
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Korrespondenz über Streitigkeiten zwischen Badern und Scharfrichtern in der Egerer Stadtkanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fach, Sprache und Fachkommunikation Deutsch: Wie lässt sich das vermitteln;
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachliches in der Presse
Lenka Vaňková, Edita PELIKÁNOVÁ, Kristýna Vitásková, Barbora Zielinová, Nikola Hrubá, Jana Hurtová, Eliška Pořízková ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Fachwort in der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Germanistik in der Tschechischen Republik
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes
článek v odborném periodiku

Krankheitsbezeichnungen in der Chirurgia des Juden von Salms
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Walter de Gruyter GmbH
kapitola v odborné knize

Malá, Jiřina (2016): Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita. 218 S. ISBN 978-80-210-8353-0
Lenka Vaňková
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odešel nestor české germanistiky: Vzpomínka na profesora Zdeňka Masaříka (23.3.1928-19.10.2016)
Lenka Vaňková
Rok: 2017, Článek pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS, Studia Germanistica, Nr.18
Lenka Vaňková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 2016/19
Lenka Vaňková
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Fachsprachen und der Alltag. Eine Untersuchung anhand der deutschen Tagespresse
Lenka Vaňková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hans Ulrich Schmid, Historische deutsche Fachsprachen. Von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Eine Einführung (Grundlagen der Germanistik 57). Berlin, Erich Schmid Verlag 2015. 288 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Manipulation durch Emotionen. Am Beispiel der Berichterstattung aus dem medizinischen Bereich
Lenka Vaňková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Německý jazyk v českých zemích - minulost a přítomnost
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Belianum
kapitola v odborné knize

Welch wip kint will tragin. Zu Inhalt und Sprache des frauenheilkundlichen Traktats aus der Hs. XV E 17 der Prager Nationalbibliothek
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Slowakische Zeitschrift für Germanistik
článek v odborném periodiku

Zum Emotionspotenzial von wissensvermittelnden Texten am Beispiel von Artikeln über Ebola
Lenka Vaňková
Rok: 2016, Triangulum - Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen"
článek v odborném periodiku

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 16/2015
Lenka Vaňková
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Emotionalisierung als Strategie der Wissensvermittlung. Am Beispiel von Artikeln über Ebola
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionen in der Fremdsprache ausdrücken (Deutsch - Tschechisch)
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fachkommunikation im Wandel The changing landscape of professional language
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Axel Satzger, Axel Satzger, Norbert Richard Wolf ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Germanistik und die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik: Bestandsaufnahme und Perspektiven
Lenka Vaňková
Rok: 2015, ELTE Germanistisches Institut
kapitola v odborné knize

Glaube und Aberglaube in spätmittelalterlichen deutschen heilkundlichen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 302 S. ISBN 978-80-8155-036-2
Lenka Vaňková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Působení jako hostující profesorka na Univerzitě v Regensburgu v roce 2015
Lenka Vaňková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Spáčilová, Libuše / Spáčil, Vladimír / Bok, Václav (unter Mitarbeit von Soubustová, Jitka): Glossar des älteren Deutsch zu böhmischen Quellen. Glosář starší němčiny k českým pramenům. Memoria: Olomouc, 2014, 1016 S. ISBN
Lenka Vaňková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Statt eines Vorwortes: Fachsprachen als Katalysator für die Annäherung von akademischer Ausbildung und gesellschaftlichen Bedürfnissen
Lenka Vaňková, Axel Satzger, Prof. Dr.
Rok: 2015
stať ve sborníku

Wissenschaftssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 14/2014
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 15/2014
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Die Problematik der Gesundheits- und Krankenpflege in der städtischen Kanzlei Am Beispiel der Zunftordnungen der Bader und Barbiere
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Einleitung
Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Emotionalität im Text
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
odborná kniha

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková, Martin Mostýn
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.
Lenka Vaňková
Rok: 2014, De Gruyter Verlag
odborná kniha

Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
Lenka Vaňková, Gabriela Zapletalová, Milan Pišl, Renáta Tomášková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.)
Lenka Vaňková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Nářečí německá. In: Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy M-Ž., 83-85
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ostatní

Papsonová, Mária (2014): Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zdeněk Masařík zum 85. Geburtstag
Lenka Vaňková
Rok: 2014
ostatní

Zum Korpus deutscher medizinischer Texte des 14.-16. Jahrhunderts aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zur Adressatenbezogenheit von Fachtermini in medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Sprache deutscher medizinisch-heilkundlicher Texte aus böhmischen und mährischen Bibliotheken und Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

96 BUCHBESPRECHUNGEN deutschen Sprachgeschichte daraus abzuleiten. Auf diese Weise demonstriert der Autor, dass auch eine ?Einführung?, die, wie gesagt, unter dem Kennzeichen ?basics? veröffentlicht wird, weit über Bachelorwissen hinausführen und zu selb
Lenka Vaňková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 12/2013
Lenka Vaňková
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Emotionalisierungsstrategien in der populärwissenschaftlichen Wissensvermittlung
Lenka Vaňková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionalität im Text / Emotionalita v textu
Lenka Vaňková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Emotionen in der Fremdsprache ausdrücken
Lenka Vaňková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Überlegungen zum Erstellen von Korpora spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Fachsprachen
Lenka Vaňková, Iva Kratochvílová, Norbert Richard Wolf
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize

Wie Emotionen verbalisiert werden. Zu Möglichkeiten der Strukturierung von sprachlichen Emotionsmitteln am Beispiel der Emotion FREUDE
Lenka Vaňková
Rok: 2013, ELTE Germanistisches Institut
kapitola v odborné knize

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 10/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 11/2012
Lenka Vaňková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Adressatenbezug in Monatsregeln. Eine Studie anhand der Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Bur Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku

Deutsch als Sprache der spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Medizin
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Eva Hrdinová, Jiřina Malá, Martin Mostýn, Milan Pišl, Hana Bergerová ... další autoři
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Medizinische Problematik in der städtischen Kanzlei
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Suffigierte Personenbezeichnungen als Emotionalisierungsmittel. Neuere Korpus-Recherchen zu bekannten negativ wertenden Suffixbildungen
Lenka Vaňková
Rok: 2012, ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Tschechien
Lenka Vaňková
Rok: 2012, Walter de Gruyter
kapitola v odborné knize

Zur Versprachlichung von Emotionen in literarischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica 8/2011
Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Acta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis STUDIA GERMANISTICA 9/2011
Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Adressatenbezug in medizinischen spaetmittelalterlichen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Astromedizinische Themen in den Handschriften der ehemaligen Fürstenbergischen Bibliothek auf der Burg Křivoklát
Lenka Vaňková
Rok: 2011, FF UPJŠ v Košiciach
kapitola v odborné knize

Die Fachtextsorte Gutachten. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die Fachtextsorte Gutachten im Bereich der Medizin. Eine Analyse anhand von Texten aus dem 17. Jahrhundert
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize

Die Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Die tschechische germanistische Linguistik: ein besonderer Weg in besonderen Situationen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
článek v odborném periodiku

Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Spätmittelalterlich-fruhneuzeitliche Fachtexte als Objekt der Fachsprachen- und Fachprosaforschung
Lenka Vaňková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Ueberlegungen zum Erstellen von Korpora spaetmittelalterlicher und frueneuzeitlicher Fachsprachen
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Wurzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Varietäten des Deutschen beim Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Peter Lang
kapitola v odborné knize

Was die Stimme ueber Emotionen verraten kann. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2011, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Zum Korpus der deutschen medizinischen handschriftlichen Texte aus böhmischen und mährischen Archiven
Lenka Vaňková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Prager Überlieferung der Traumdeutung Heinrichs von Mügeln
Lenka Vaňková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aspekte der Emotionslinguistik
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Die Stellung der Germanistik in der Tschechischen Republik nach der Bologna-Reform
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Lenka Vaňková, Gundolf Keil
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Kreps ist ain apposten. Zu Inhalt und Sprache des Apostemtraktats im pharmazeutischen Kompendium R 16 von Kunín
Gundolf Keil, Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Literarische Emotionen
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf, Norbert Richard Wolf
Rok: 2010, FF OU
kapitola v odborné knize

Stimme und Emotionen: Zu metasprachlichen Kommentierungen der Stimmvarianz in Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2010, Universitätsverlag Winter
kapitola v odborné knize

Studia Germanistica VI
Lenka Vaňková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Studia Germanistica VII
Lenka Vaňková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Suffigierte Personenbezeichnungen als Mittel zum Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Was die Stimme über Emotionen verraten kann.. Eine korpusbasierte Untersuchung zu Stimmkommentierungen in deutschen Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Ausdruck der kausalen Relation in den spätmittelalterlichen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2010, deGruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Zur Kategorie der Emotionalität.
Lenka Vaňková
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku

Der Fall einer Hebamme in den Olmützer Dokumenten des 17. Jahrhunderts
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Die verbale und nominale Ausdrucksweise in der Kanzleisprache
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Die Widerspiegelung von Mündlichkeit in der direkten Rede von Romanfiguren am Beispiel von Thomas Brussigs
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Academicus
kapitola v odborné knize

Emotionen in der Figurenrede
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien
Libuše Spáčilová, Lenka Vaňková
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Schwitalla, Johannes/Tiitula, Liisa (2009): Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
Lenka Vaňková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprache und Emotionen im Deutschen und im Tschechischen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Stimme und Emotionen. Zur metasprachlichen Stimmkommentierung in Romanen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia Germanistica IV
Lenka Vaňková
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Germanistica V
Lenka Vaňková
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Varietäten des Deutschen als Mittel zum Ausdruck von Emotionen
Lenka Vaňková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Formelhaftigkeit und Variation in frühneuhochdeutschen Texten zivilrechtlichen Charakters.
Lenka Vaňková
Rok: 2009, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Deutsch als Sprache der Fachkommunikation in Böhmen und Mähren. Einige Bemerkungen zum Kanon der sprachgeschichtlichen Disziplinen
Lenka Vaňková
Rok: 2008, Praesens Verlag
kapitola v odborné knize

Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Einleitend: Erinnerung an zwei wichtige Jubiläen
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Gabriela Rykalová: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen (rigorózní práce)
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jana Martinák: Iglauer Bürgertestamente aus den Jahren 1544-1626. Realisierung einer Textsorte - historiolinguistische Analyse (dizertační práce)
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková charakteristika postav v současné německé próze a problematika překladu
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Johannes Schwitalla, Liisa Titula: Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen.
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kleiner Unterfränkischer Sprachatlas
Lenka Vaňková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Studia germanistica 3
Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg/Institut für Deutsche Philologie
Lenka Vaňková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Zur Wiedergabe der kausalen Relation in frühneuhochdeutschen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden
Lenka Vaňková, Mojmír Muzikant
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Jana Ondráková
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Redewiedergaben in belletristischen Texten als Materialquelle für den DaF-Unterricht
Lenka Vaňková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slaska republika uczonych/Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, Bd. 2, hg. v. Marek Halub und Anna Manko Matysiak. Wroclawskie Wydawnictwo Osviatove, Wroclaw 2006, 584 S.
Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia germanistica 2
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Norbert Richard Wolf
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Sakarya
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Varietäten der deutschen Gegenwartssprache
Lenka Vaňková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Was ist die Grammatik der gesprochenen Sprache? Aus Anlass von Johannes Schwitalla: Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung und Reinhard Fiehler: Gesprochene Sprache. In: Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch, S. 1175-1256.Recenze.
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zu Redewiedergaben in deutschen journalistischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2007, Peter Lang GmbH
kapitola v odborné knize

Ain edler tractat von der pestilencz. Zur Bedeutung und Sprache des Pesttraktats aus der Handschrift R 16 der Schlossbibliothek von Kunin
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Das "Schwarze Buch"(1576-1730) als Zeuge der Lösung von Straitigkeiten in der Stadt Fulnek.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Die Olmützer Quellen der medizinischen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

"Einführung in die Sprachwissenschaft - Materialien für das Fernstudium" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft
Lenka Vaňková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629)
Lenka Vaňková, Libuše Spáčilová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Jezdec na bílém koni". K českým překladům novely Theodora Storma.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

K významu výzkumu středověké německé lékařské prózy
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Lehramtstudium in der Tschechischen Republik, Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Sprachliche Formen der Schlagzeilen. Eine empirische Analyse der Bild-Schlagzeilen
Lenka Vaňková, Magdalena Malechová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Entwicklung in ausgewählten Bereichen der Grammatik. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft, Bd. 63)
Lenka Vaňková, Vít Dovalil
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia germanistica I
Lenka Vaňková
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Universität Würzburg
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Univerzita Jyväskylä
Lenka Vaňková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Weil-Sätze im literarischen Dialog. Am Beispiel von Wolf Haas.
Lenka Vaňková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Lenka Vaňková
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Die deutsche Sprache im Hultschiner Ländchen als Wiedergabe des Zusammenlebens von Tschechen, Deutschen und Polen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache I"/Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache II" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

"Einführung in die Textlinguistik" (text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Tschechien: Das ,Olmützer medizinische Korpus'
Lenka Vaňková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Historische Fachsprachenforschung versus Fachprosaforschung: Terminologische Überlegungen
Lenka Vaňková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Karsten Rinas: Die Abtönungspartikeln doch und ja und ihre tschechischen Äquivalente (disertační práce)
Lenka Vaňková, Karsten Rinas
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mesuë a jeho ´Grabadin' Mesuë und sein ´Grabadin'
Lenka Vaňková, Gundolf Keil
Rok: 2005, Nakladatelství Tilia
odborná kniha

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Nordmähren-Schlesien
Lenka Vaňková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der deutsch-tschechische Sprachkontakt in Vergangenheit und Gegenwart
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Einige Bemerkungen zum Stil der medizinischen Fachprosa (anhand des Olmützer Quellenkorpus)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (Text pro distanční vzdělávání)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Gabriela Rykalová: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen (disertační práce)
Lenka Vaňková, Gabriela Rykalová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Germanistik im Spiegel der Generationen
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Jarmila Dubová: Textsorten - eine Analyse der Textsorten am Beispiel der Familienanzeigen in der Zeitung Mährisches Tageblatt (disertační práce)
Lenka Vaňková, Jarmila Dubová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kotůlková, Veronika: Deutsche Determinativkomposita und ihre Entsprechungen im Tschechischen (disertační práce)
Lenka Vaňková, Veronika Kotůlková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition
Lenka Vaňková
Rok: 2004, Dr. Ludwig Reichert Verlag
odborná kniha

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition.
Lenka Vaňková
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Medizinische Fachprosa. Beobachtungen zur wissensvermittelnden Literatur Schlesiens
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Závěrečná zpráva projektu: Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Lenka Vaňková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Zur Syntax der frühneuhochdeutschen medizinischen Fachprosa anhand des Olmützer Quellenkorpus
Lenka Vaňková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Der Anteil des Lateinischen als wichtiger Hinweis auf Autor und Adressat der medizinischen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2003, Sprachwissenschaft
článek v odborném periodiku

Deutsch für Fachschulen Modul A
Šárka Sladovníková, Simone Maria Leidinger, Lenka Vaňková
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Deutsch für Mittelschullehrer Teil I
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová, Britta Wegner
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Die tschechische Germanistik. Bilanz und Perspektiven
Lenka Vaňková
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Frühneuhochdeutsche medizinische Korpora in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Němčina pro učitele základních škol Modul K-B. Deutsch für die Tschechischen Grundschullehrer (Klassen 1-9) Teil K-B
Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Olmützer medizinisches Kompendium (Biogram)
Lenka Vaňková
Rok: 2003, de Gruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Pseudo-Mesue (Nachtrag) (Biogram)
Lenka Vaňková
Rok: 2003, de Gruyter Verlag
kapitola v odborné knize

Der Anteil des Lateinischen als wichtiger Hinweis auf Autoren und Rezipienten der mittelalterlichen medizinichen Fachprosa
Lenka Vaňková
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache - Struktur - Edition
Lenka Vaňková
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Von unrechtem wachen. Ein spätmittelalterliches Schlafkapitel aus dem Olmützer medizinischen Kompendium
Lenka Vaňková
Rok: 2002, Scientiarum Historia
článek v odborném periodiku

Aspekte der Textgestaltung
Lenka Vaňková, Lenka Vaňková, Pavla Zajícová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Aspekte der Textgestaltung. Internationale germanistische Konferenz
Lenka Vaňková
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

Einige Bemerkungen zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrau und Umgebung
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Medizinische Texte aus Olmütz als Beispiel der Fachprosa des 15. Jahrhunderts in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelater
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Wissensorganisation im ,Olmützer medizinischen Kompendium´. Zur Relation zwischen Makrostruktur und Textsegmentierung
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Zur Wiedergabe des Verhältnisses zwischen Autor und Adressat in frühneuhochdeutschen medizinischen Texten
Lenka Vaňková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Aktuelle Forschungen zur Kuhländler Mundart an der Universität Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die deutsche Fachsprache als Bestandteil der deutschen Kulturgeschichte
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die ,Olmützer Chirurgie´. Ein Beitrag zur Erforschung der frühneuhochdeutschen medizinischen Fachprosa aus Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Frazeologická spojenív němčině a češtině
Lenka Vaňková
Rok: 2000, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

K pramenům staré německé lékařské literatury na Moravě
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Mähren als Objekt linguistischer Fachprosaforschung
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sprache der deutschen medizinischen Texte von Olmütz als Zeugnis für die Fachkontakte zwischen Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter
Lenka Vaňková
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Varietäten des Deutschen und Verständigundsprobleme in den deutschsprachigen Ländern
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Petr Lang Verlag
odborná kniha

Die Sprache des Kuhländchens als Objekt linguistischer Untersuchungen
Lenka Vaňková
Rok: 1999, Alte Heimat Kuhländchen, Jahrgang 52
článek v odborném periodiku

Zu Frauenbenennungen in den frühneuhochdeutschen Kanzleitexten des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Erforschung der frühneuhochdeutschen Fachprosa in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrava und Umgebung
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zur Sprache der Statuten des Dominikanerinnenklosters in Brünn
Lenka Vaňková
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die deutsche Sprache in Mähren
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Die frühneudeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková, Jan Šabršula
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

"East meets West: Unity in diversity"
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Frauenbenennungen in den frühneuhochdeutschen Kanzleitexten des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Germanistik studieren - Deutsch lehren? Konzepte der Ausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Einfluß der Protestanten auf die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Schreibstand der ältesten Urkunden von Ostrava
Lenka Vaňková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Zum Stellenwert der Grammatik in der Deutschlehrerausbildung
Lenka Vaňková
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das deutsche Verb in Theorie und Praxis
Lenka Vaňková, Miroslava Kyselá
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K jazyku městských knih Kravařska v 2. polovině 16. století
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zum Bestand der hypotaktischen Konjuktionen in der frueneuhochdeutschen Kanzleisprache des Kuhlaendchens
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zum Schreibstand der Stadtbücher vom Kuhländchen in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Kanzleisprache des Kuhlaendchens in der 2. Haelfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ohlédnutí za Františkem Schwarzem
Lenka Vaňková
Rok: 1996, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Zu den Paarformeln in der Kanzleisprache des Kuchländchens
Lenka Vaňková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Zur Kanzleisprache des Kuhländchens in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts
Lenka Vaňková
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das deutsche Volkslied im Werk von J.G.Meinert
Lenka Vaňková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Autoren- und Adressatenbezogenheit in mittelalterlich-frühneuzeitlichen Fachtexten Am Beispiel von zwei chirurgischen Traktaten des 15. Jh.
Lenka Vaňková
Rok: , Verlag Dr. Kovac
kapitola v odborné knize

Pravidelná výuka jako jako Priv.-Doz. na Univerzitě Würzburg v letech 2004-2012
Lenka Vaňková
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AKFB1Fonetika a fonologie
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKOJ1Odborný jazyk 1
AKOJ2Odborný jazyk 2
AKSTYStylistika a lexikologie
AMOR1Morfologie 1
AMOR2Morfologie 2
ASTYLStylistika a lexikologie
BGRM1Gramatika NJ - morfologie 1
BGRM2Gramatika NJ - morfologie 2
BLIPRLingvistická propedeutika
CNJKČesko-německý jazykový kontakt
FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
FOAFOFonetika a fonologie
IHTInterpretace historických textů
JEMOEmoce v jazyce
KCNJKKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KFCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
KGRATGramatická analýza textu
KKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KLATLingvistická analýza textu
KLISMLingvistické směry 20. století
KMLNEMluvená němčina
KRIPRKritika překladu
KSYNVSynchronní variety německého jazyka
KVNJ1Vývoj německého jazyka 1
KVNJ2Vývoj německého jazyka 2
KVTSOVývojové tendence v současném jazyce
MC1Morfologie CV 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGRATGramatická analýza textu
NKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
NLISMLingvistické směry 20. století
NSYNVSynchronní variety německého jazyka
NTLITextová lingvistika
NVNJ1Vývoj německého jazyka 1
NVNJ2Vývoj německého jazyka 2
NVTSOVývojové tendence v současném jazyce
ODJA2Odborný jazyk 2
SBK1ASZZ - Německý jazyk ve sféře podnikání
SBK2ASZZ- Kultura a tradice německy ml. zemí
SBK3ASZZ - Analýza odborného textu
SBK4ASZZ - Písemná část
SBP1APísemná část
SBP2ANěmecký jazyk ve sféře podnikání
SBP3AKulturně-historický přehled
SBP4AAnalýza odborného textu
SOCLISociolingvistika
SPLGSpeciální seminář lingvistický
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN3KSZZ - část - Německá literatura
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
VNJ2Vývoj německého jazyka 2
VNOJVývoj německého odborného jazyka
VN1Vývoj německého jazyka 1
VTSJVývojové tendence v současném jazyce
WISSVědecké psaní
1MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
1MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
1UDSGÚvod do studia germanistiky
3KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
3KRPRKritika překladu
3KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
3LI20Lingvistika 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SVNJSynchronní variety německého jazyka
3SZ1SZZ - Písemná práce z němčiny
3SZ1USZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
3SZ1YSZZ - Písemná práce z němčiny
3SZ2SZZ - Německý jazyk
3SZ3SZZ - Německá literatura
3SZ4YSZZ - Teorie a praxe překladu
3USGRČesko-německé jazykové srovnání ve výuce
3UTVJVývojové tendence v jazyce
3VNJPVývoj německého jazyka
3VNJSVývoj německého jazyka
3VTVJVývojové tendence v jazyce
4FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
5DEJ1Dějiny jazykovědy 1
5DEJ2Dějiny jazykovědy 2
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5KOLIKorpusová lingvistika
6FIIKFrazeologie v interkult. prostředí
6JAEMJazyk a emoce
6LCHNLingvistická charakteristika němčiny
6MRNTMedievistická a raně novověká zkoumání
6OJAKOdborný jazyk a komunikace
6VNJAAnalýza a interpr. starých něm. textů
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
8FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
8KPPNKulturně-polit. problémy něm. mluv. zemí
8KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
8LI20Lingvistika 20. století
8MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
8MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8SVNJSynchronní variety německého jazyka
8UDSGÚvod do studia germanistiky
8VNJPVývoj německého jazyka
8VNJSVývoj německého jazyka
8VTVJVývojové tendence v jazyce
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9NJKNěmčina v jazykovém kontaktu
9SSémantika
9VNJVývoj německého jazyka
9VTVýznam topologie


AutorNázev práceTypRok
Doležalová KatarínaDie Entwicklung der Anglizismen in der Fachzeitschrift Marketing Journal vom Jahr 1969 bis zum Jahr 2007 / Vývoj anglicismů v odborném časopise Marketing Journal od roku 1969 do roku 2007disertační  
Romová HanaDiminutiva in Fachtexten der Botanikdisertační 2020 
Werbová MarieProduktbegleitende Anleitungstexte im Bereich der fachexternen und fachinternen Kommunikation. Eine Untersuchung zur Kommunikationssituation, Textfunktion und sprachlichen Äusserungsformen direktiver Sprachakte in Anleitungen.disertační 2017 
Unucková ŠárkaFrühneuhochdeutsche Texte über die Pest aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken. Eine inhaltliche und sprachliche Analysedisertační 2016 
Tomková MiroslavaEmotionalität in den Liedern der Sammlung ´Des Knaben Wunderhorn´disertační 2012 
Bilanová MarkétaComparison of the Development of Anglicisms in Czech and in Germandisertační 2011 
Pišl MilanAusdruck von Emotionen in gegenwärtigen deutschen Dramentextendisertační 2011 
Sladovníková ŠárkaTextverstehen Analysen zur Kohäsion und Kohärenz am Beispiel journalistischer Textedisertační 2010 
Mostýn MartinGramatické prostředky kondenzace informace v ekonomických textechdisertační 2009 
Hofrichterová EvaPHRASEOLOGISMEN IM WÖRTERBUCH UND IM DEUTSCHEN UND TSCHECHISCHEN SPRACHGEBRAUCH AM BEISPIEL VON PHRASEOLOGISMEN MIT DEM BILD VON MANN UND FRAUdisertační 2008 
Katonová TerezaGermanismen im Dialekt von Karviná und Umgebungrigorózní 2017 
Hrdinová EvaPřeklad liturgického textu v zrcadle teorie skoposurigorózní 2016 
Maňák RadimKorpuslinguistische Analyse des Schweizer Standarddeutschrigorózní 2016 
Doležalová KatarínaDie Entwicklung der Anglizismen in der Fachzeitschrift Marketing Journal vom Jahr 1969 bis zum Jahr 2007rigorózní 2011 
Mazáčová KateřinaEmotionalität in der Werbung anhand von deutschen und tschechischen Frauenzeitschriften.diplomová 2022 
Porazilová LucieEmotionalität in deutschen Frauenzeitschriftendiplomová 2022 
Kulhavá MarieVariation in spätmittelalterlichen medizinischen Textendiplomová 2021 
Seberová MarieEmotionalität im Coronavirus-Diskurs. Am Beispiel der deutschen Tagespressediplomová 2021 
Heczko PetrFachlichkeit und Fachsprachlichkeit im populärwissenschaftlichen Diskurs am Beispiel von Texten aus dem Automobilbereichdiplomová 2020 
Skudrzyk MichaelEmotionallinguistische Analyse des Trump-Diskurses anhand deutscher und tschechischer Zeitungsartikeldiplomová 2020 
Čechová MichaelaDie gegenwärtige deutsche Trivialliteratur im Spiegel der Übersetzungskritikdiplomová 2019 
Hubičková MichaelaSprachliche Mittel zur Charakterisierung der Figuren im Roman Gespensterjäger auf eisiger Spur von Cornelia Funkediplomová 2019 
Dvořáček AlešTermini in nicht fachlichen Textsorten. Deutsch-tschechischer Vergleichdiplomová 2018 
Šimoníková PetraEmotionalität im flüchtlingsbezogenen Diskursdiplomová 2018 
Urbanová KateřinaWie vermitteln die Frauenzeitschriften das Fachwissen - eine korpusbasierte Analysediplomová 2018 
Biskupová VeronikaÜbersetzung von ausgewählten Stilmitteln und Austriazismen im Roman Brennerova von Wolf Haasdiplomová 2017 
Hrubá NikolaFachwissensvermittlung in Zeitschriften für Kinder und Jugenddiplomová 2017 
Hurtová JanaDas Fachwort in der Tagespresse am Beispiel der Rubrik Wirtschaft in der FAZdiplomová 2017 
Kovářová MonikaDie Übersetzung in Frauenzeitschriften anhand der Zeitschriften JOYdiplomová 2017 
Pořízková EliškaFachwort in der Süddeutschen Zeitung am Beispiel der Rubrik Politikdiplomová 2017 
Zielinová BarboraFachwissenvermittlung in der Tagespresse anhand der Rubrik Wissen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.diplomová 2017 
Kostílek TomášJuristische Beratung online: Werden Fachinhalte verständlich formuliert?diplomová 2016 
Maňák RadimDas österreichische Deutsch - eine korpuslinguistische Analysediplomová 2014 
Rýdlová AnetaArgumentationsstrukturen in deutscher und tschechischer Werbungdiplomová 2014 
Sroková KarolínaExpressivität in populärwissenschaftlichen Zeitschriften am Beispiel von Texten aus dem Bereich der Geschichtediplomová 2014 
Šmelková VěraEmotionale Reize in tschechischen und deutschen Werbespots für Bierdiplomová 2014 
Twarógová VeronikaEmotionalität in der tschechischen und deutschen Pressediplomová 2014 
Hammerová ZuzanaThematisierung der Emotion FREUDE in deutschen und tschechischen Phraseologismen. Eine Analyse anhand von InterCorp.diplomová 2013 
Letáčková LucieDie Analyse und Bewertung der Übersetzung des Romans Gut gegen Nordwind von Daniel Glattauerdiplomová 2013 
Špičáková AdélaStimmdarstellungen und Emotionen in deutschen Romanendiplomová 2013 
Bečicová MartinaÜbersetzungskritik des belletristischen Werkes von Tommy Jaud - Vollidiotdiplomová 2012 
Hudý PetrPersonenbezogene Schimpfwörter im Deutschen. Deutsch - tschechische vergleichende Analysediplomová 2012 
Macek TomášProblematik der Übersetzung von Speisekartendiplomová 2012 
Pončová LucieAusdrucksmittel der Emotionalität in der direkten Rede von Romanfiguren. Am Beispiel des Romans "Helden wie wir" von Thomas Brussigdiplomová 2012 
Gajda MarekEmotionen in Filmuntertiteln und Synchronisation. Eine Vergleichsanalyse anhand des deutschen Films Knockin' on Heaven's Doordiplomová 2011 
Indráková MarieDie Stimme als Ausdruck von Emotionen in Romanen deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Eine Vergleichsanalysediplomová 2011 
Mlýnková LucieErziehungsprinzipien in der Auffassung von Carl Christian André. Eine kommentierte Übersetzung von Fachtextendiplomová 2011 
Sporysz RadekKörpersprache als Mittel der emotionalen Äusserung im deutschen Romandiplomová 2011 
Pajtášová JanaLEXIKALISCHE MITTEL DER WEBSEITEN diplomová 2010 
Ševčík BřetislavPhraseologismen in deutschen und tschechischen Pressetexten zur internationalen Politik im Vergleichdiplomová 2010 
Funioková RadkaAustriazismen in österreichischen Zeitungendiplomová 2009 
Maleňáková HelenaKonfix bio- in der deutschen Sprachediplomová 2009 
Obadalová ŠtěpánkaDie Übersetzung von Werbetexten in einem ausgewählten Frauenmagazin ( Tina) in der deutschen und tschechischen Sprachediplomová 2008 
Ohrzalová SimonaAnglizismen in der deutschen Sportsprachediplomová 2008 
Tomková MiroslavaSchwankung nach deutschen Präpositionen während, trotz, wegendiplomová 2008 
Valasová VeronikaÜbersetzung des Buchtitels: english-deutsch-tschechische Relationdiplomová 2008 
Vaňous LiborDas Konfix euro in der deutschen Gegenwartssprachediplomová 2008 
Oborný MartinDie Entwicklung von deutschen Pflanzennamen anhand medizinischer Texte aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeitdiplomová 2007 
Michlovská HanaDer Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz in der Gegenwartssprachediplomová 2006 
Mostýn MartinNominalisierung als Mittel der Informationsverdichtungdiplomová 2006 
Unucková Šárka"Von der Pestilenz" - Zur Sprache und Bedeutung der mittelalterlichen Traktate über Pest anhand der Handschrift R 16 aus der Kunenwalder Sammlung.diplomová 2006 
Valečková VeronikaVergleichsanalyse der Neuen Zürcher Zeitung und des Tages Anzeigersdiplomová 2006 
Dvorská MarieDie Integration von Austriazismen in den tschechischen Deutsch als Fremdsprache-Lehrbüchern auf der Basis der Lernzielkataloge: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch und Zertifikat Deutschdiplomová 2005 
Hofrichterová EvaDie Entwicklung der Hultschiner Mundart nach dem Jahr 1945diplomová 2005 
Lebedová RadkaZur Sprache der medizinischen Handschrift Nr. 188 aus Olmützdiplomová 2005 
Plurová JarmilaDie Sprache der Medien - die Vermittlung und die Form einer Meldung im Fernsehen und in deutschen Radiosenderndiplomová 2005 
Vrbacká GabrielaInternationalismen in Fernsehnachrichtendiplomová 2005 
Záškodná IvanaPflanzennamen im deutsch-tschechischen Vergleich. Ein Beitrag zur Wortbildungsmotivationdiplomová 2005 
Žáčková ZuzanaTendenzen in der Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache anhand einer Analyse der deutschsprachigen Pressediplomová 2005 
Urbanová JanaDas Fachwort in der deutschen und tschechischen Pressebakalářská 2020 
Černíková LucieDie Bioprodukte in Deutschland und in Tschechien. Ein Vergleich.bakalářská 2019 
Porazilová LucieAnglizismen in Modezeitschriftenbakalářská 2019 
Černoušková KateřinaSprachliche Mittel zum Ausdruck der Emotion FREUDE im Deutschen und im Tschechischenbakalářská 2018 
Konkolská MartinaFachwortschatz in Studien- und Prüfungsordnungen deutscher Universitätenbakalářská 2018 
Skudrzyk MichaelNachrichten in deutschen und tschechischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern. Eine emotionslinguistische Analysebakalářská 2018 
Šimšová KateřinaDie Stellung des Deutschen in Unternehmen der Region Nordmähren-Schlesien. Eine soziolinguistische Untersuchungbakalářská 2018 
Šnajder JanFachwörter in der Tagespresse: eine korpusbasierte Untersuchungbakalářská 2018 
Červenková GabrielaDas Leben mit der Zöliakie: In der Tschechischen Republik und in Deutschlandbakalářská 2017 
Bilasová VandaHelvetismen in Schweizer Presse. Eine Korpusanalysebakalářská 2016 
Gomola DanielVermittlung von Fachwissen auf Webseiten von Institutionen aus dem Bereich des Gesundheitswesensbakalářská 2016 
Malina ZdeněkFachinterne und fachexterne Kommunikation in der Medizin im Vergleichbakalářská 2016 
Tesařová JanaBilder in Sachbüchern für Kinderbakalářská 2016 
Knapec DanielTermini in nicht fachlichen Textsortenbakalářská 2015 
Marková DanaDas Gedächtnis der Stadt und Region Krnovbakalářská 2014 
Procházková LucieThematisierung der Emotion TRAUER in lexikalischen Mitteln. Eine Untersuchung anhand von InterCorp.bakalářská 2014 
Janků EvaThematisierung der Emotion FREUDE in tschechischen und deutschen Phraseologismen. Eine Untersuchung anhand von InterCorp.bakalářská 2013 
Lachová LucieSprachliche Besonderheiten bei Wolf Haasbakalářská 2011 
Altznauerová LenkaDeutsche und tschechische Werbetexte im Vergleichbakalářská 2010 
Brožová JanaDie Übersetzung des juristischen Fachtextes (Verfassung der EU)bakalářská 2010 
Maňák RadimDie Rolle der Standardsprache im Schweizer Fernsehenbakalářská 2010 
Šebestová PavlínaDie Olmützer Sprachinsel - Gedächtnis des Ortes und konkrete Schicksale der damaligen deutschen Bewohnerbakalářská 2010 
Dušková JarmilaDie mittelalterliche deutsche Besiedlung des Gebietes Schönhengstgau und die Beziehung der Tschechen und Deutschen in der Gemeinde Rybník vom Mittelalter bis in die Gegenwartbakalářská 2009 
Gajda MarekAnglizismen in Jugendzeitschriftenbakalářská 2009 
Hemalová KateřinaAnglizismen in wirtschftlichen Textenbakalářská 2009 
Novotná AlenaFunktionsverbgefüge in den wirtschaftlichen Textenbakalářská 2009 
Sporysz RadekKomposita in Fachtexten und ihre Übersetzung ins Tschechischebakalářská 2009 
Vašíčková ŠárkaDas Konfix turbo- im Deutschenbakalářská 2008 
Krtková EvaEinkaufsgewohnheiten der Bürger der Tschechischen Republikbakalářská 2005 
Slivka DušanGrammatische Mittel der Homepages, Arbeitsangebote, Web-Seiten. Die sprachliche Gestaltung der Web-Seitenbakalářská 2005 
Spurná LuciePartizipialkonstruktionen im Deutschen und ihre Funktionbakalářská 2005 
Stavjař LuděkDie Ausklammerung in der deutschen Gegenwartssprachebakalářská 2005 


Od termínu k metafoře. K procesu determinologizace v oblasti publicistiky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Stavv udržitelnosti
Odborná slovní zásoba v denním tisku
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyky zemí V4 v současné Evropě (jazyk jako prostředek vyjádření a formování identity)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "Němčina jako jazyk humanitních věd"
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období10/2010 - 9/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora VaV v Moravskoslezském kraji - dotační titul 5
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období9/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra germanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Letní škola literárního překladu: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období7/2011 - 7/2011
PoskytovatelAction
Stavukončený
Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub