OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky

Lenka Vaňková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
místnost, podlaží, budova: D 410, budova D
funkce:vedoucí katedry
ředitelka CVOJ
obor činnosti:morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
katedra / středisko (fakulta): Katedra germanistiky (Filozofická fakulta)
Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1910
e-mail:
osobní WWW stránka:

Institution

Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic

Work Position

Professor of German Language, Head of the Department of German Studies

Education and Academic Qualification

Professor: 2010, Palacky University in Olomouc
Habilitation Studies: 2004, Palacky University in Olomouc, German Language
Habilitation Studies: 2002, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, German Language (Habilitation Thesis: Medizinische Fachprosa aus Mähren. Sprache – Struktur – Edition)
Priv.-Doz. Degree: 2003-2013
Doctoral Studies Dr.-Degree: 1999, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Dissertation Thesis: Die frühneuhochdeutsche Kanzleisprache des Kuhländchens)
Doctoral Studies – PhDr.-Degree: 1982, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic
1975-1980: Master’s Studies at the Faculty of Arts, Purkyne University in Brno, Czech Republic
Double Major: German Language – Russian Language
1990-1993: In-service training at the Faculty of Arts, University of Ostrava, Czech Republic
Specialisation: English Language and Literature

Work Experience

2003 - 2005Vice-Dean for Foreign Affairs, Faculty of Arts, University of Ostrava
Since 1991Faculty of Arts, Department of German Studies - since 1998 Head of the Department
1980 - 1991Secondary Grammar School Orlova, Czech Republic

Research Grants

Principal Investigator:
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy Grant Title: Medical professional texts written in the German language in the Late Middle Ages and the Early Modern Period in Moravia
Grant Number: GA ČR, č. 405/02/1191, 2002-2004
Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
Grant Title: Listing and basic philological evaluation of medical manuscripts written in the German language in the Middle Ages and in the Early Modern Period preserved in the Czech lands
Grant Number: GA AV ČR, 2009-2012, IAA901860901
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci Grant Title: Wordage of emotionality in the confrontation of the German and the Czech languages
Grant Number: GA ČR, 2009-2013, 405/09/0718
Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Project Title: Strengthening the development of the Centre for the Research into the Professional English and German Language at the Faculty of Arts of the University of Ostrava
ESF Project, 2012-2015
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext – jazykový rozbor – edice
Project Title: Medical Compendium by the Jew of Salms: historical context – linguistic analysis – editing Grant Number: GA ČR, 2018-2021

Membership in Professional Organisations and Committees

Since 2004 Chair of the Association of Czech Germanists (Svaz germanistů České republiky)
Member of the International Working Group on Historical Research into Chancellery Language (Historische Kanzleisprachenforschung)
Member of the Society for the German Language History (Gesellschaft für Germanistische Sprachgeschichte)
Member of the Association of Modern Philologists (Kruh moderních filologů)
External Member of the Centre for Medieval Studies (Centrum medievistických studií)
Member of the Academic Council of the University of Ostrava
Member of the Academic Council of the Faculty of Arts of the University in Usti nad Labem

Other Activities

Chief of Editorial Board of the Studia Germanistica Journal (Časopis Studia Germanistica)
Member of the Review Board of the Modern Philology Journal (Časopis pro moderní filologii)


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
KGENěmecký jazyk
AKFB1Fonetika a fonologie
AKMC1Morfologická cvičení 1
AKOD1Odborný jazyk 1
AKOD2Odborný jazyk 2
AKOJ1Odborný jazyk 1
AKOJ2Odborný jazyk 2
AKSTYStylistika a lexikologie
AKVTSVývojové tendence v současné němčině
AMOR1Morfologie 1
AMOR2Morfologie 2
ASTYLStylistika a lexikologie
BGRM1Gramatika NJ - morfologie 1
BGRM2Gramatika NJ - morfologie 2
BLIPRLingvistická propedeutika
CNJKČesko-německý jazykový kontakt
FCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
FOAFOFonetika a fonologie
IHTInterpretace historických textů
JEMOEmoce v jazyce
KCNJKKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KFB1Fonetika a fonologie
KFCNKFrazeologie v česko-německé konfrontaci
KGRATGramatická analýza textu
KIHTInterpretace historických textů
KKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
KLATLingvistická analýza textu
KLISMLingvistické směry 20. století
KMLNEMluvená němčina
KRIPRKritika překladu
KRPRKritika překladu
KSYNVSynchronní variety německého jazyka
KVNJ1Vývoj německého jazyka 1
KVNJ2Vývoj německého jazyka 2
KVTSOVývojové tendence v současném jazyce
KWSPsaní odborného textu
MC1Morfologie CV 1
MC2Morfologie CV 2
MNMluvená němčina
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGRATGramatická analýza textu
NKCJKapitoly z česko-něm. jazyk. konfrontace
NLISMLingvistické směry 20. století
NSYNVSynchronní variety německého jazyka
NTLITextová lingvistika
NVNJ1Vývoj německého jazyka 1
NVNJ2Vývoj německého jazyka 2
NVTSOVývojové tendence v současném jazyce
ODJA2Odborný jazyk 2
PKPKritika překladu
SBK1ASZZ - Německý jazyk ve sféře podnikání
SBK2ASZZ- Kultura a tradice německy ml. zemí
SBK3ASZZ - Analýza odborného textu
SBK4ASZZ - Písemná část
SBP1APísemná část
SBP2ANěmecký jazyk ve sféře podnikání
SBP3AKulturně-historický přehled
SBP4AAnalýza odborného textu
SOCLISociolingvistika
SPLGSpeciální seminář lingvistický
SZB1DSZZ-část-Německý jazyk a lit. (2obor)
SZB1KSZZ-část-Něm. jazyk ve sféře podnikání
SZB2ASZZ-část-Kultura a tradice něm. ml. zemí
SZB3ASZZ-část-Analýza odborného textu
SZN1JSZZ - část - Německý jazyk
SZN1KSZZ-část - Německý jazyk - písemná část
SZN1OSZZ - část - Německý jazyk a literatura
SZN1PSZZ - písemná část - překlad
SZN1TSZZ-část- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN2JSZZ - část - Německá literatura
SZN2KSZZ - část - Německý jazyk - ústní část
SZN2PSZZ-ústní č.- Něm. jazyk a lingvoreálie
SZN2TSZZ-část-Němčina v překladu a tlumočení
SZN3KSZZ - část - Německá literatura
SZN3PSZZ-ústní č.-Něm. v překladu a tlumočení
SZS1SZZ-část-Německý jazyk a lit. s didakt.
VNJ2Vývoj německého jazyka 2
VNOJVývoj německého odborného jazyka
VN1Vývoj německého jazyka 1
VTSJVývojové tendence v současném jazyce
WISSVědecké psaní
1MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
1MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
1UDSGÚvod do studia germanistiky
3KRPRKritika překladu
3KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
3LI20Lingvistika 20. století
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SVNJSynchronní variety německého jazyka
3USGRČesko-německé jazykové srovnání ve výuce
3UTVJVývojové tendence v jazyce
3VNJPVývoj německého jazyka
3VNJSVývoj německého jazyka
3VTVJVývojové tendence v jazyce
5DEJ1Dějiny jazykovědy 1
5DEJ2Dějiny jazykovědy 2
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5KOLIKorpusová lingvistika
6FIIKFrazeologie v interkult. prostředí
6JAEMJazyk a emoce
6JAMEJazyk médií
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6LCHNLingvistická charakteristika němčiny
6MMLVModerní metody v lexik. výzkumu
6MRNTMedievistická a raně novověká zkoumání
6NEJKNěmčina v jazykovém kontaktu
6OJAKOdborný jazyk a komunikace
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6STANStylistická analýza textu
6VNJAAnalýza a interpr. starých něm. textů
6VYU1Výuková činnost 1
6VYU2Výuková činnost 2
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
8KSGRKapitoly z čs-něm. srov lingvistiky
8LI20Lingvistika 20. století
8MOR1Gramatika NJ - morfologie 1
8MOR2Gramatika NJ - morfologie 2
8SDP1Seminář k diplomové práci 1
8SDP2Seminář k diplomové práci 2
8SVNJSynchronní variety německého jazyka
8UDSGÚvod do studia germanistiky
8VNJPVývoj německého jazyka
8VNJSVývoj německého jazyka
8VTVJVývojové tendence v jazyce
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9KLKorpusová lingvistika
9NJKNěmčina v jazykovém kontaktu
9SSémantika
9VNJVývoj německého jazyka
9VTVýznam topologie


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Odborná slovní zásoba v denním tisku
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prezentace odborných informací v odborném i neodborném kontextu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jazyky zemí V4 v současné Evropě (jazyk jako prostředek vyjádření a formování identity)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu "Němčina jako jazyk humanitních věd"
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období10/2010 - 9/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora VaV v Moravskoslezském kraji - dotační titul 5
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období9/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra germanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Soupis a základní filologické vyhodnocení německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2009 - 12/2012
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Letní škola literárního překladu: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období7/2011 - 7/2011
PoskytovatelAction
Stavukončený
Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Německy psaná lékařská literatura z pozdně středověké a raně novověké Moravy (postavení, jazyk, význam)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelOstravská univerzita, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub