Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky

Eva Cieślarová


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
D 405, budova D
funkce:
obor činnosti:
fonetika a fonologie, lexikologie a stylistika, morfologie, syntax, korpusová lingvistika
telefon, mobil:
553 46 1917
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Peter Lang Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Lenka Vaňková, Eva Cieślarová, Martin Mostýn, Hana doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., Jiřina Malá, doc. CSc.
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015, Gunter Narr Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Stauffenburg Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Narr Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Aussiger Beiträge
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2012, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Acta facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Winter Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2010, Acta facultatis Philosophicae Universitatits Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2010, Peter Lang Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis Studia Germanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Heroldová Eliška
Emotionen im Werk von Michal Viewegh: Eine Übersetzungskritik
diplomová
2021
Dajčová Sandra
Phraseme im Werk von Michal Viewegh: Eine Übersetzungskritik
diplomová
2019
Mihačová Kateřina
Die Sachbücher für Kinder und Jugendliche zum Thema Natur im deutsch-tschechischen Vergleich
diplomová
2015
Svítková Miriama
Phraseologismen in Liedtexten im deutsch-englischen Vergleich
diplomová
2015
Vojtíšková Hana
Ausdruck von Emotionen in Sachbüchern für Kinder und Jugendliche einzelner Altersstufen im deutsch-tschechischen Vergleich
diplomová
2015
Solaříková Jana
Eine kognitive Betrachtung des Ausdrucks von LIEBE in deutschen und tschechischen Phraseologismen
diplomová
2014
Stiborská Iveta
Thematisierung der Emotion SCHAM im Werk von Ingeborg Bachmann. Eine Untersuchung anhand von InterCorp.
diplomová
2014
Kopřivová Renáta
Phraseologismen in der Presse. Ein Vergleich von Boulevardzeitungen und seriöser Presse
diplomová
2013
Richtrová Pavlína
Die Übersetzung von Anglizismen in ausgewählten deutschsprachigen Werbetexten ins Tschechische
diplomová
2013
Zdražilová Denisa
Thematisierung der Emotion LIEBE in ausgewählten Romanen von Elfriede Jelinek und in deren Übersetzungen von Jitka Jílková
diplomová
2013
Cihlářová Věra
Václav Havel in den Übersetzungen von Gabriel Laub und August Scholtis
diplomová
2012
Coufalová Dagmar
Phraseologismen aus dem semantischen Feld ANGST im Wörterbuch und Sprachgebrauch
diplomová
2012
Musilová Barbora
Deutsche Komposita in Wellness Texten und ihre Äquivalente im Tschechischen
diplomová
2012
Červek Antonín
Die Analyse des Prozesses und Arten des Einkaufs am Beispiel einer ausgewählten deutschen Firma
bakalářská
2015
Pípalová Noemi
Wissensvermittlung in Sachbüchern für Kinder und Jugendliche einzelner Altersstufen
bakalářská
2015
Říčanová Miriam
Fach- und populärwissenschaftliche Zeitschriften zur Meteorologie im Vergleich. Eine linguistische Analyse
bakalářská
2015
Sikorová Natálie
Fachterminologie in Werbungen für Nahrungsmittel im deutsch-tschechischen Vergleich
bakalářská
2015
Zátopková Pavlína
Die kognitive Betrachtung des Ausdrucks von TRAUER in deutschen und tschechischen Phraseologismen
bakalářská
2015
Zielinová Barbora
Phraseologismen der Egerländer Mundart am Beispiel der Werke von Hermann Braun
bakalářská
2015
Hrubá Nikola
Die kognitive Betrachtung des Ausdrucks von HASS in deutschen und tschechischen Phraseologismen
bakalářská
2014
Kovářová Monika
Thematisierung der Emotion Liebe in ausgewählten tschechischen Romanen und ihren deutschen Übersetzungen
bakalářská
2014
Vorlíčková Tereza
Emotionen in der deutschsprachigen Mädchenliteratur / Emoce v německy psané dívčí literatuře
bakalářská
2014
Malá Aneta
Thematisierung der Emotion ANGST in ausgewählten Werken von Bohumil Hrabal und Milan Kundera und deren Übersetzungen
bakalářská
2013
Svrčinová Hana
Bibliothek des 21. Jahrhunderts. Entwicklung und gegenwärtiger Zustand von Stadtbibliotheken in Tschechien und Deutschland
bakalářská
2013
Zvonková Petra
Das Thema des Widerstandes in Liedern von Wolf Biermann und Jaromír Nohavica
bakalářská
2013
Ďurišová Ivana
Deutsche Phraseologismen aus dem semantischen Feld TRAUER und ihre tschechischen Äquivalente
bakalářská
2012
Svítková Miriama
Phraseologismen in Liedertexten
bakalářská
2012
Štýberová Renata
Eine kognitive Betrachtung des Ausdrucks von FREUDE in deutschen und tschechischen Phraseologismen
bakalářská
2012
Twyrdá Michaela
Germanismen in der Mundart des Hultschiner Ländchens. Am Beispiel der literarischen Werke von Jana Schlossarková
bakalářská
2012
Filová Lenka
DAF-Unterricht in ausserschulischen Organisationen. (Die Region Trenčín)
bakalářská
2011
Poláchová Vilma
Deutsche Phraseologismen aus dem semantischen Feld LIEBE und ihre tschechischen Äquivalente / Německé frazeologismy sémantického pole LÁSKA a jejich české ekvivalenty
bakalářská
2011
Stušová Andrea
Die deutsche Sprache als eine der EU Sprachen
bakalářská
2011
Bařinková Veronika
Das Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen in der Region Zlín
bakalářská
2010
Coufalová Dagmar
Die Äquivalenz von deutschen und tschechischen Phraseologismen aus dem semantischen Feld ANGST sémantického pole STRACH
bakalářská
2010
Čerychová Hana
Begegnungszentren der deutschen Minderheit in Tschechien
bakalářská
2010
Frančáková Renata
Austriazismen aus dem Bereich der Gastronomie. Korpusanalyse von österreichischen Zeitungstexten
bakalářská
2010
Grygarová Jitka
Das Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen in der Prerauer Region
bakalářská
2010
Kostelníková Miroslava
Das Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen am Beispiel des Hultschiner Ländchens
bakalářská
2010
Lörincová Kateřina
Die Äquivalenz von deutschen und tschechischen Phraseologismen aus dem semantischen Feld FREUDE
bakalářská
2010
Meluchová Silvie
Kind oder Karriere. Die Einstellung von tschechischen und deutschen Frauen im Vergleich
bakalářská
2010
Nosek Petr
DaF-Unterricht in Sprachschulen (Die Region Jihlava).
bakalářská
2010
Sládková Barbora
Das Interesse für den DaF-Unterricht in tschechischen Schulen am Beispiel der Region Šumperk
bakalářská
2010
Spillerová Andrea
Eine Kognitive Betrachtung des Ausdrucks von ANGST in deutschen und tschechischen Phraseologismen
bakalářská
2010
Ungerová Martina
DaF-Unterricht in Sprachschulen in der Region Brno
bakalářská
2010
Hrubá Vladimíra
Die Finanzbelastung der tschechischen Frachtfirmen nach der Einführung der  Maut in Deutschland
bakalářská
2009Hlavní řešitel
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2010
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
social hub