OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra germanistiky > Ze života katedry

Ostravská univerzita

Jak si kdo (špatně) přeloží a přetlumočí, tak si i sedne, neboli letošní Překladatelská dílna na KGE - s právníkem

Den 17. března 2015 se odehrával již tradičně ve znamení Dne s překladem. O dopoledním bloku, sestávajícím z přednášek pozvaných odborníků překladatelské teorie a praxe a předání čestných uznání nejúspěšnějším laureátům Překladatelské soutěže, již bylo napsáno jindy a jinde. Pozornost si nicméně zaslouží i odpolední blok, tedy Překladatelská dílna Katedry germanistiky. V rámci Překladatelské dílny nejdříve předala vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková, certifikáty soutěžícím a dále knižní ceny čestně uznaným. Poté následoval blok věnovaný specifikům soutěžních překladů a chybám. Při něm měli studenti možnost prodiskutovat jednotlivé problémy s vyučujícími dr. Hrdinovou, dr. Cieślarovou, dr. Bajerovoudr. Pišlem. Ale to nebylo všechno. Příslovečnou „třešinkou na dortu“ byl výstup hosta překladatelské dílny, právníka, pana Mgr. Petra Mentlíka.

Překladatelská dílna 2015 na KGEPřekladatelská dílna 2015 na KGEPřekladatelská dílna 2015 na KGE

Mgr. Mentlík není na naší Katedře zcela neznámou osobou. Již po několik let se objevuje na překladatelských a tlumočnických akcích katedry a informuje nás o všem, co souvisí s právními aspekty překladu a tlumočení. Tentokrát si pro nás připravil přednášku o tom, jakým způsobem se může realizovat činnost překladatele a tlumočníka v kontextu platné legislativy a na co musí překladatel a tlumočník pamatovat, pokud je například držitelem živnostenského listu. Velmi zajímavá byla i ta část přednášky, jež byla věnována soudnímu tlumočení. Účastníci se dozvěděli, jak se soudním tlumočníkem stát a jaké povinnosti z toho vyplývají. Důležité bylo i upozornění na peněžité (a dosti vysoké) pokuty za křivé tlumočení a špatný překlad, pokud by se jej soudní tlumočník dopustil při výkonu své práce. Dokonce je možné „vysloužit“ si za nekvalitně odvedenou práci také trest odnětí svobody! Tyto skutečnosti upravuje například Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., který byl celkem třikrát novelizován, naposledy v roce 2011. Proto je panem Mentlíkem vyslovená modifikace známého přísloví „Jak si kdo ustele...“ na „Jak si kdo (špatně) přeloží a přetlumočí, tak si i sedne...“ více než výstižná. Doufáme tedy, že si ji účastníci letošní Překladatelské dílny na KGE dobře zapamatují... Již proto, že kvalitních překladů a přetlumočení není nikdy dost!

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Mentlíkovi za přínosný výstup a věříme, že se zase na naší katedře brzy uvidíme. Děkujeme i účastníkům naší Překladatelské dílny za pozorný poslech a diskusní příspěvky, které přinesly podněty k dalšímu sebevzdělávání v této oblasti a k účasti na překladatelské soutěži zase příští rok.

Za kolektiv KGE
Eva Maria Hrdinová, Eva BajerováMilan Pišl


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017

facebook
social hub