Charakteristika katedry germanistiky

Katedra germanistiky nabízí všechny stupně vysokoškolského studia, tedy bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Připravujeme odborníky pro hospodářskou oblast (Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, bakalářské studium), budoucí tlumočníky a překladatele (Němčina pro překlad, navazující magisterské studium), široce profilované odborníky v oblasti germanistiky (Německá filologie, bakalářské studium a navazující magisterské studium) a budoucí učitele na středních školách (Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářské studium, Německý jazyk pro SŠ, navazující magisterské studium).

Úspěšní absolventi magisterského studia mohou na katedře germanistiky složit státní rigorózní zkoušku a získat titul PhDr. nebo se věnovat hlubšímu zkoumání německého jazyka a literatury v rámci doktorského studia (Ph.D.).

Katedra dlouhodobě spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci programu Erasmus a umožňuje ročně desítkám studentů strávit semestrální studijní pobyt na svých partnerských pracovištích.

Vědecká činnost katedry je v oblasti lingvistiky zaměřena na zkoumání vztahu jazyka a emocí a odborný jazyk v současnosti i v průběhu vývoje německého jazyka. Pozornost je věnována také teorii a praxi překládání a tlumočení. Literárněvědný výzkum je orientován na německy píšící autory ve slezské části České republiky, kulturní dějiny zámeckých rezidencí ve Slezsku a švýcarskou literaturu. Výzkum v oblasti didaktiky je věnován problematice recepce a produkce textu a integraci dramapedagogických postupů do vyučování němčiny.

Katedra nabízí řadu kurzů v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV).

Katedra spolupracuje s celou řadou tuzemských i mezinárodních firem s němčinou jako komunikačním jazykem. Firma Siemens nabízí našim studentům možnosti praxí a podporuje katedru také finančně. Pracovní nabídky pro studenty se znalostí němčiny naleznete na stránkách Siemens.

Logo Siemens


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2024